Tiskařská tradice se snoubí s moderní polygrafií.

Severní Čechy v České republice a Sasko v Německu jsou odděleny Krušnými horami. Obchodní, průmyslové i obyčejné lidské kontakty je však v rámci Evropské unie stále více propojují. Příkladem je polygrafie.

Tiskový stroj KBA Rapida 105-4+L ALV2

vyrobený v Radebeulu u Drážďan byl letos v dubnu nainstalován v Tiskárně K&B v severočeském Mostě. Obě města nejsou od sebe vzdálena víc než 120 km. Severní Čechy byly vždy baštou polygrafie. Kraj byl v minulosti poznamenán těžkým průmyslem. Po revolučních změnách, které ve střední a východní Evropě proběhly před více než dvaceti lety, dostal novou šanci i polygrafický průmysl. Tradiční tiskárny se přetransformovaly do podoby moderních polygrafických firem. Vedle nich vznikly nové vitální tiskárny, které si našly zákazníky v regionu, mimo něj i za hranicemi České republiky. Jednou z nich je právě Tiskárna K&B v Mostě, která se od roku 2004 rozvíjí i s pomocí tiskových strojů značky KBA.

Dvě dekády zkušeností

Tiskárna K&B vznikla v roce 1992. Bezmála dvacet let se věnuje kvalitnímu maloformátovému ofsetovému tisku pro zákazníky, kterým garantuje rychlé dodávky. První šestibarvový tiskový stroj ve formátu B2 s lakovací jednotkou si pořídila po Drupě 2004, tedy v době, kdy se připravovalo začlenění české výrobní společnosti Grafitec do skupiny podniků KBA. Další stroj do Tiskárny K&B dodala v roce 2007 již dceřiná společnost KBA-Grafitec. Byla jím opět šestibarevka s lakovací jednotkou, ale navíc obohacena o obracecí zařízení za druhou tiskovou věží. „Obyčejná náhrada strojního vybavení v současné době nestačí. Vždy je potřeba s investicí přinést do vývoje polygrafické firmy i něco nového, co pro zákazníka přináší přidanou hodnotu. Tou je nyní nová Rapida 105 ve středním formátu, který nám na trhu otevírá nové možnosti,“ popsal přínos nového stroje KBA Rapida 105-4+L ALV2 pro Tiskárnu K&B v Mostě její ředitel ing. Petr Heger. Tiskárna K&B neoplývá velkými provozními plochami. Před instalací každého nového tiskového stroje musí starší stroj uvolnit místo svému nástupci. Společnost KBA v tom vychází Tiskárně K&B všestranně vstříc. Tiskový stroj byl dodán ve spolupráci s KBA CEE, organizací, která zajišťuje prodej a servis tiskových strojů KBA v Polsku, Česku a na Slovensku. „V našich vztazích s Tiskárnou K&B Most vždy byla rozhodující vůle ke spolupráci a k využití společného potenciálu růstu. Čtyřbarvová Rapida ve formátu B1 s lakovací jednotkou je již třetím strojem KBA, který si Tiskárna K&B v posledních šesti letech pořídila. Tiskárna je pro KBA významný loajální zákazník,“ uvedl Jan Korenc, jednatel KBA CEE.

Obaly a merkantil

Složení zakázek Tiskárny K&B tvoří ze 30 až 40 % potisk obalů, 60 až 70 % náplně vytěžuje klasický merkantil. Potiskují se jak silné materiály, tak i velmi tenké substráty. Tiskárna si objednala konfiguraci stroje Rapida 105, která vyhovuje oběma segmentům produktové struktury. KBA Rapida 105-4+L ALV2 v nadstandardním provedení pro Tiskárnu K&B je vybavena opcemi, jež umožňují potisk archů až do tloušťky 1,2 mm a na druhé straně zakázkového spektra spolehlivě potiskují i tenké novinové a samopropisovací papíry od tloušťky 0,04 mm. Tiskárna K&B tradičně používá bezalkoholové vlhčení. Isopropylalkohol je nahrazen přípravky s atestem na potravinářské obaly. „Bezalkoholový tisk jsme používali i na předchozím stroji KBA, používáme je na nové Rapidě a nemáme s tím sebemenší problém,“ poznamenal pan Miroslav Hladký, vedoucí výroby v Tiskárně K&B.

Specifická pozice na trhu

Tiskárna K&B si investicí do stroje KBA Rapida 105-4+L ALV2 vytváří na trhu specifickou pozici zaměřenou jak na potisk těžkých gramáží, tak i na tisk na tenké papíry. Tiskárna má zakázky v obou segmentech polygrafické a obalářské výroby a nyní má i kapacitu, aby mohla další zakázky přijmout. Tiskárna může nabídnout dobrou cenu, kvalitu a rychlost zpracování. S novým tiskovým strojem si chce udržet stávající skupinu zákazníků a rozšířit ji o nové klienty. Hlavní okruh zákazníků je umístěn regionálně v severních Čechách. Ostatní tuzemští klienti sídlí v dalších částech České republiky. Dílčí část produkce směřuje na vývoz do Německa, USA a Anglie. Pozici Tiskárny K&B na trhu posílí systém komunikace Web-to-Print, jejíž projekt se v tiskárně připravuje.


Obr. Tiskový stroj KBA Rapida 105-4+L ALV2 byl letos v dubnu nainstalován v Tiskárně K&B v Mostě v České republice


Obr. U tiskového stroje KBA Rapida 105-4+L ALV2, zleva: Petr Heger (ředitel tiskárny), Radovan Pavlíček (obchodní ředitel), Miroslav Hladký (vedoucí výroby) a Jan Korenc (jednatel KBA CEE)


Obr. Tiskový stroj KBA Rapida 105-4+L ALV2 obsluhuje tiskař pan Radek Jahoda

Info: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo