Spoločnosť KBA CEE Sp. z o.o. organizačná zložka Praha, pravidelne organizuje na začiatku roka stretnutie so zástupcami odborných médií z Čiech a Slovenska, aby informovala a zhodnotila uplynulé obdobie. Tentokrát organizátori za miesto stretnutia zvolili „Tančíci dům“ v Prahe, v ktorom okrem galérie umenia je umiestnená aj atraktívna reštaurácia.

Stretnutie otvoril Jan Korenc, konateľ a riaditeľ spoločnosti KBA CEE, ktorý poprial všetkým prítomným zástupcom médií veľa úspechov v nastávajúcom roku a poďakoval za doterajšiu spoluprácu. Následne v krátkej prezentácii na tému pôsobenia KBA CEE v Čechách, Slovensku a Poľsku informoval, že tento región s takmer 55 mil. ľuďmi má svoj potenciál a všetky jeho krajiny aj cez rôzne vnútorné a európske turbulencie si udržujú dobrý cca. 3% hospodársky rast HDP.

Ďalej informoval, že existuje nový objem (budget) podpory Európskej únie formou európskych fondov pre roky 2014-2020. Aj napriek niektorým názorom, že kríza pretrváva, je potrebné povedať, že sme v miernom hospodárskom raste. Výsledky a nálada nasvedčujú, že investičný apetít sa v regióne zvyšuje.

Prognózy a výhľady do budúcnosti sú pomerne optimistické. Objem trhu s novými hárkovými ofsetovými strojmi v regióne Poľsko, Česko a Slovensko je približne 70-mil. eur ročne a o tento objem resp. jeho časť sa určite vyplatí súťažiť.

Následne Jan Korenc zobrazil informatívnu štatistiku inštalovaných strojov KBA za posledných 15 rokov.

Na základe tejto štatistiky sa dá prehlásiť, že KBA je lídrom v málom a veľkom tlačovom formáte. V strednom formáte súťažíme s konkurenciou a odhadujeme podľa počtu inštalovaných strojov našu pozíciu ako číslo dva. Rok 2014 bol s pohľadu inštalácií úspešný. Stroje sme predávali zákazníkom s podporou z fondov z EU (ich počet každým rokom narastá), ale aj bez podpory. Tržný podiel KBA v regióne strednej a východnej Európy odhadujeme na základe colných štatistík za posledných 10 mesiacov na 42%.

Rok 2014 bol úspešný aj pre zastúpenie KBA CEE, ktoré na základe parametrického porovnania predaja, servisu, dynamiky a tržných podielov (centrálou KBA v Radebeulu) medzi jednotlivými zastúpeniami bolo vyhlásené za najlepšie na celom svete. Predajná a servisná infraštruktúra predstavuje 15 zamestnancov v Prahe a 25 zamestnancov vo Varšave v Poľsku. K tomu ešte prevažne na niektoré servisné úkony spoločnosť kontrahuje špecialistov. S týmto počtom KBA CEE zabezpečuje servisnú činnosť na území týchto troch štátoch. Dispečing technikov zabezpečujú servisní manažéri „on-time“ podľa potreby zákazníka. Spoločnosť Koenig & Bauer (KBA) nezabúda ani na „Zákaznícke eventy“, ktoré organizuje pravidelne vo výrobnom podniku v Nemecku. V roku 2014 prebehli dve veľké a úspešné akcie zamerané hlavne na výrobu obalov a akcidenčnú produkciu. Na týchto akciách sa zúčastnilo veľa zákazníkov z celého sveta. KBA CEE pravidelne pozýva svojich klientov z Poľska, Českej a Slovenskej republiky na tieto výborne zorganizované akcie.

Na záver svojho príhovoru Ján Korenc poďakoval odborným médiám za spoluprácu a podporu pri propagácii spoločnosti Koenig & Bauer (KBA) a ofsetových hárkových strojov Rapida.

V druhej časti podujatia vystúpil s príspevkom Hynek Grebeň, riaditeľ predaja a servisu KBA CEE pre ČR a Slovensko. Svoj príspevok zameral hlavne na inovácie tlačových strojov KBA. Ako uviedol „Náskok vďaka technike a konštrukcii strojov KBA, môže byť konkurenčnou výhodou našich zákazníkov. To znamená, že im dávame také parametre, ktorými získajú výhody oproti konkurencii na ich trhu.“

Spoločnosť Koenig & Bauer (KBA) od veľtrhu drupa 2012 priniesla množstvo inovačných prvkov, ktoré implementovala do nových tlačových strojov. Aj vďaka týmto inovačným prvkom sa darí v našom regióne zvyšovať predaj tlačových strojov. Nároky na kvalitu sa zvyšujú a bez spoľahlivých meracích a kontrolných systémov sa dnes moderná tlačiareň už nezaobíde. KBA ponúka široké portfólio meracích systémov fungujúcich v režime online „ErgoTronic“ (na obslužnom pulte mimo stroj), alebo inline „QualiTronic“ (v stroji) a tiež systémy, ktoré dokážu prepojiť celú tlačiareň. Systémy disponujú funkciami na meranie a úpravu farebnosti, nastavenie sútlače a inšpekciu hárku.

Ďalším inovačným riešením od spoločnosti KBA, ktoré môže zvýšiť konkurenčnú schopnosť, je systém sušenia. Ide o nové flexibilné modulové systémy „KBA-VariDry“, ktoré si spoločnosť vyrába sama. Trendom v oblasti ofsetovej tlače je okrem používania konvenčných UV tlačových farieb presadzovanie nových typov vysokoreaktívnych UV farieb. Pre sušenie týchto tlačových farieb je potrebné využívať nové moduly lámp. V prípade tlače s HR-UV tlačovými farbami je potrebné použiť sušiaci systém „KBA VariDry HR-UV“ (lampy dotované železom), pre tlač s farbami LED-UV je potrebné použiť sušiaci systém „KBA VariDry LED-UV“ (s LED diódami). Trendom budúcnosti podľa odborníkov KBA bude UV tlač UV-LED farbami a technológia sušenia LED-UV.

Oblasť výroby luxusných obalov je veľmi atraktívna a vyžaduje okrem samotnej ofsetovej tlače aj ďalšie technológie pre ich zušľachtenie. Spoločnosť KBA v tomto segmente ponúka technológiu zušľachťovania fólií za studena (razba za studena), ktorá umožňuje dosahovanie veľmi zaujímavých metalických efektov, obzvlášť vhodných pre luxusné produkty. KBA vo svojom portfóliu ponúka dve verzie prídavného zariadenia pre túto technológiu: ColdFoil Infigo SF110, alebo ColdFoil Micro SF110 GF, ktoré sa inštaluje nad tlačovú jednotku. Prvé uvádzané zariadenie bolo vo svetovej premiére inštalované vo firme Model Obaly a.s., Opava v ČR.

Oblasť digitálnej tlače je nové smerovanie spoločnosti KBA. Reprezentantom v tomto segmente je spoločnosťou KBA vyvinutý digitálny tlačový stroj KBA RotaJet 76 s inkjetovou technológiou tlače. Tento digitálny tlačový stroj bol predstavený vo funkčnom prototype už na drupe 2012. Počas dvoch rokov stroj prešiel inováciami, ktoré priniesli výrazne vyššiu kvalitu tlače a nové možnosti spracovávaných materiálov. V roku 2014 spoločnosť KBA rozšírila tento model o modulárnu sériu L, ktorá umožňuje konfigurovať stroje (RotaJet 89/100/112/123/130) so šírkou role od 89,5 – 130 cm. Tieto stroje môžu byť konfigurované ako monochromatický systém, alebo ako farebný systém CMYK.

Okrem noviniek vo výrobnom programe Koenig & Bauer (KBA) informoval Hynek Grebeň aj o rozšírení portfólia KBA CEE o nové produkty, ktoré sú cielené pre českých a slovenských zákazníkov. Nové rozšírené portfólio obsahuje: flexotlačové stroje od KBA Flexotecnica a stroje určené pre finalizáciu (kašírovacie a stroje na skladanie a lepenie) od Švédskej firmy Lamina. Z finančného hľadiska pre niektorých zákazníkov môže byť zaujímavý systém rezania hárkov z role. Profesionálne rezačky hárkov (MarquipWardUnited) fungujú na ofline princípe a sú schopné zásobovať tlačiarne papierom z role, ktorý je lacnejší.

KBA CEE má snahu svojím zákazníkom okrem programu Koenig & Bauer (KBA) ponúknuť niečo navyše a verí, že rozšírené portfólio zákazníci ocenia a že im prinesie vyšší zisk.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo