Spoločnosť KBA CEE Sp. z o. o. organizačná zložka Praha, pravidelne organizuje na začiatku roka stretnutie so zástupcami odborných médií z Čiech a Slovenska. Bilancovanie výsledkov za rok 2015, významné inštalácie tlačových strojov, nové ciele a smerovanie spoločnosti bolo predmetom stretnutia, ktoré prebehlo 15. januára v hoteli Hoffmeister v Prahe. Za KBA CEE sa stretnutia zúčastnili, riaditeľ organizačnej zložky Ing. Jan Korenc, MBA, riaditeľ predaja a servisu Ing. Hynek Grebeň a marketingový manažér Bc. Stanislav Vaníček.

V úvode pozdravil prítomných novinárov marketingový manažér Stanislav Vaníček a poďakoval sa za doterajšiu dobrú spoluprácu a mediálnu podporu produktov a značky KBA v jednotlivých odborných médiách. Následne sa ujal slova Ing. Jan Korenc, konateľ a riaditeľ KBA CEE Sp. z_o. o. so sídlom vo Varšave, a zároveň riaditeľ organizačnej zložky KBA CEE pre Česko a Slovensko so sídlom v Prahe. Pozornosť upriamil na dôležité fakty a skutočnosti, ktoré sa odohrali v roku 2015.

Výrazný nárast hodnoty akcií KBA na burze

Minulý rok z pohľadu výsledkov bol pre koncern KBA veľmi priaznivý o čom svedčí vývoj a cena akcií na burze. Keď koncom januára 2015 cena jednej akcie bola na úrovni 10 €, tak v decembri sa jej hodnota vyšplhala na viac ako 30 €. V tejto súvislosti došlo k zásadnému zvýšeniu objemu kapitálu firmy. Výrazný nárast hodnoty a dôvera akciového trhu potvrdzuje stabilitu, optimizmus a určitú dôveru. Tá môže prameniť s vykonaných ozdravných opatrení, ktoré koncern realizoval v predchádzajúcich rokoch 2013, 2014 až do polovici 2015.

Za kľúčové sa dajú označiť dva faktory: konsolidácia firmy, predovšetkým vo výrobných závodoch v Nemecku a zásadná zmena v štruktúre firmy. Došlo k zmene z akciovej spoločnosti KBA AG na holding KBA, ktorý sa skladá z piatich obchodných jednotiek (business unit).

KBA_Rapida 106
Divízia hárkového ofsetu naberá na význame
Samostatná obchodná jednotka KBA „Sheetfed Solutions“ so sídlom v Radebeulu naberá na význame  a v rámci holdingu KBA sa stáva hlavnou jednotkou z pohľadu obratu a generovania zisku. Podľa zverejnených správ, Radebeul zaznamenal v roku 2015 podstatný nárast zákaziek o čom svedčí aj informácia, že 60% plánu na rok 2016 je už potvrdená zákazkami.

KBA_konferencia

KBA CEE hodnotí rok 2015 ako úspešný

V druhej časti prezentácie Jan Korenc upriamil pozornosť na činnosť organizačnej zložky KBA CEE, ktorá zabezpečuje marketing, predaj a servis tlačových strojov KBA v Poľsku, Česku a na Slovensku. Uviedol, že rok 2015 z pohľadu biznisu bol pre KBA CEE úspešný.

Podarilo sa zrealizovať viacero veľkých aj menších projektov. Celkovo sa nainštalovalo v priebehu roka 19 tlačových technológií. Z toho 10 strojov v malom tlačovom formáte, 4 stroje v strednom formáte a 5 tlačových strojov vo veľkom formáte. V súčte to bolo 127 tlačových, lakovacích a sušiacich jednotiek. Na základe zrealizovaných inštalácií sa dá konštatovať, že výrazne stúpol záujem zo strany klientov o dlhé stroje. Ďalším zaujímavým momentom je, že sa zvýšil podiel vysoko vybavených strojov z pohľadu komplexnej automatizácii. Špeciálom v konfigurácii a vybavenosti sa dajú označiť projekty: Grafobal v Skalici na Slovensku a inštalácia stroja Rapida 106 v Poľsku s technológiou sušenia HR-UV.

KBA CEE – Najvýznamnejšie realizovaným inštalácie v roku 2015
Rapida 106-6+LTTL ALV2 SPC v Grafobale Bohemia v Holubove, Rapida 106-9+LTTL ALV3 SPC v Grafobale v Skalici a Rapida 105-8 SW4 v tlačiarni Nikara – Róbert Jurových v Krupine pri Zvolene. V Poľsku sa inštalovali napr. štyri stroje veľkého formátu a maximálne vybavený stroj Rapida 106-4+T+4 SW5 SPC HR-UV. V Poľsku prebehla aj významná inštalácia tlačového stroja  Rapida 75-6+L vybaveného LED-UV technológiou sušenia. Projekt tlačiarenského podniku je zameraný na produkciu IML etikiet.

 KBA je vedúcim partnerom pre polygrafický a obalový priemysel a štandardom naprieč priemyslovými odvetviami pre svoj prístup k zákazníkovi!“

Ciele a priority KBA CEE
Každá vízia musí mať dobré definované reálne ciele. Každé dobré realizované ciele musia byť nasledované súhrnom opatrení, ktoré k týmto cieľom smerujú, uviedol Jan Korenc. Z hlavných cieľov je účasť na drupe 2016 v Düsseldorfe, kde bude náš obchodný tím k dispozícii klientom z Čiech, Slovenska a Poľska, ktorí navštívia expozíciu KBA. Drupa okrem prezentácie inovatívnych riešení je pre nás dôležitá aj z pohľadu obchodu, ktorý definuje obchody na obdobie 18 až 24 mesiacov dopredu.

IMG_20150624_123932
Servis a služby pre zákazníka
KBA CEE – kladie veľký dôraz na vysokú úroveň služieb, teda nielen na samotný servis, či už preventívny alebo reagujúci na poruchu. Predajná a servisná infraštruktúra KBA CEE predstavuje v Poľsku, ČR a SR 40 pracovníkov väčšina z nich sú servisní pracovníci. K tomu ešte prevažne na niektoré servisné úkony spoločnosť kontrahuje špecialistov. Dispečing technikov zabezpečujú servisní manažéri „on-time“ podľa potreby zákazníka. Servis je jednou z priorít KBA. V rokoch 2014 a 2015 sa príjmy zo servisu a služieb podieľali na celkovom obrate koncernu KBA 10 až 12 percentami, konštatoval Ing. Jan Korenc.

KBA pokračuje v investíciách do inovácií

Vo svojej prezentácii sa Ing. Hynek Grebeň, riaditeľ predaja a servisu KBA CEE pre Česko a Slovensko, zameral na technickú oblasť a inovácie. Ako informoval, KBA predstavila v roku 2015 viacero významných noviniek.

V júni v Radebeulu na „UV Konferencii“ za účastí viac ako tisíc zúčastnených hostí spoločnosť prezentovala nový tlačový stroj model Rapida 105PRO, ktorý rozšíril portfólio strojov v tlačovom formáte B1. Nový model sa zaradil medzi stroj Rapida 105 a špičkový model Rapida 106. Od modelu Rapida 105 sa vyznačuje vyššou produktivitou a rozšírenými možnosťami automatizácie a konfigurácie. Rapida 105PRO je vhodná pre výrobu obalov aj pre segment akcidenčnej tlače.

KBA_LED-UV
Oblasť sušenia je v čase keď je zvyšovaný tlak na tlačiarne skracovať dodacie termíny významným faktorom. KBA v tejto oblasti ponúka okrem klasického sušenia teplom aj IR systém a konvenčný systém UV  lámp. Nové smerovanie a budúcnosť je v energetický šetrných systémoch HR-UV a hlavne bezozónovej LED-UV VariDry technológii sušenia.

KBA_ErgoTronic
V rámci kontinuálneho vývoja v KBA, čo sa týka užívateľského prostredia aj z hľadiska zrýchlenia (skrátenia) prípravných časov prichádzajú vývojári s novou generáciou TouchTronic, ktorý je súčasťou nového ovládacieho pultu ErgoTronic. Nová „dotyková obrazovka“ generácia TouchTronic prináša pre obsluhu stroja nové a ešte rýchlejšie prostredie pri nastavovaní a riadení tlačového stroja.

Široké portfólio strojov a riešení

Hynek Grebeň informoval aj o rozšírení portfólia KBA o nové zariadenia, ktoré dokážu ponúknuť  vyššiu pridanú hodnotu a verí, že zákazníkom prinesú vyšší zisk.

Rapida RDC – rotačný vysekávací stroj
V júni v Radebeulu KBA prezentovala nový rotačný vysekávací stroj Rapida RDC (Rotary Die Cuter) na platforme Rapidy 105. Stroj disponuje štandardným nakladačom a vykladačom ako pri tlačovom stroji. Rozdiel je v tom, že dve tlačové jednotky sú prispôsobené na výsek. Stroj je vybavený magnetickým cylindrom (formový valec) na ktorý sa upína výseková forma. Výhodou tohto riešenia oproti klasickému plochému výseku je, výrazne vyšší výkon a navyše pomerne jednoduchá možnosť dorovnávať určitú nepresnosť výseku. Nový rotačný vysekávací stroj Rapida RDC je univerzálny a umožňuje okrem výseku aj razbu, perforovanie, rylovanie aj nasekávanie.

KBA_Rapida-RDC_etiketen
Varius LX-TX – flexibilný stroj určený na výrobu etikiet
Tlačový stroj Varius LX-TX pre tlač využíva technológiu suchého UV ofsetu s aniloxovým farebníkom. Stroj ponúka modulárne riešenie, čo umožňuje navyše kombináciu rôznych tlačových ( flexo, sitotlač, hĺbkotlač ) a knihárskych technológií. Tlač sa realizuje z kotúča.

„KBA CEE obsadila v roku 2015 v rebríčku úspešnosti druhé miesto medzi piatimi najväčšími zastúpeniami KBA vo svete“. Pred regionálny tím pozostávajúci z Českej republiky, Poľska a Slovenska sa dostal iba tím USA.

Posledné dva roky a najmä rok 2015 bol v istom smere prelomový z hľadiska činnosti. V rámci regiónu sme sa vyprofilovali na silného partnera, ktorý háji záujmy svojich klientov. Veríme, že aj rok 2016 prinesie nové príležitostí a bude pre našu spoločnosť KBA CEE a našich zákazníkov úspešný, konštatoval na záver Ing. Hynek Grebeň.

Pripravil: František Martančík

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo