Skupina KBA vstoupila dobře do nového hospodářského roku. Obrat koncernu v prvním čtvrtletí byl vyšší než předchozího roku.

Skupina Koenig & Bauer (KBA) vstoupila dobře do nového hospodářského roku. Obrat koncernu v prvním čtvrtletí byl s výsledkem 258,8 mil. € o 46,0 % vyšší než hodnota 177,3 mil. € předchozího roku. Výnosy všech tří segmentů výrazně vzrostly, podíl nových strojů pro růstový trh potisku obalů se zvýšil o více než 70 %. Došlé objednávky ve výši 266,3 mil. € se pohybovaly lehce nad čtvrtletním obratem. Odpovídajícím způsobem překročil i stav zakázek na konci března částkou 582,4 mil. € hodnotu 574,9 mil. € ze začátku roku.

O 46 % vyšší obrat a o 18 mil. € lepší EBT než v předchozím roce

Optimalizace
Přetrvávající dobré vytížení závodů, úspory nákladů v rámci reorganizace koncernu, přizpůsobení cen a změněná struktura produktového portfolia se pozitivně projevují na stavu výnosů. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Četná optimalizační opatření působí podle plánu. Ve vykazovaném období jsme tím zlepšili výsledek oproti předchozímu roku o více než 18 mil. € na +2,1 mil. € (EBIT), resp. +0,6 mil. € (EBT).“

Brutto marže v koncernu se zvýšila z 20,6 % na 29,8 %. Výsledku EBIT + 2,1 mil. € ve vykazovaném období předcházela v posledním čtvrtletí loňského roku ztráta –16,2 mil. €. Lehce negativní výsledek úroků –1,5 mil. € vedl ke čtvrtletnímu výsledku před zdaněním +0,6 mil. € v porovnání s –17,7 mil. € v loňském roce. Výsledek koncernu po zdanění činí +1,6 mil. € (2015: –16,9 mil. €), což odpovídá výsledku á akcie 0,11 € (2015: –1,01 €).

Dobré cashflow a vysoká netto likvidita
Cashflow z provozní hospodářské činnosti bylo výsledkem 15,4 mil. € (2015: –29,3 mil. €) v prvním čtvrtletí výrazně pozitivní, právě tak volné cashflow s 11,3 mil. € oproti –31,1 mil. € v období předchozího roku. Na konci března 2016 byly k dispozici likvidní prostředky ve výši 195,6 mil. €. Po odečtení bankovních závazků činí netto likvidita 179,8 mil. €. Díky nižší diskontní sazbě pro penze se snížil podíl vlastního kapitálu na 25,3 % (konec 2015: 26,5 %).

Růst ve všech třech segmentech
Největší segment Sheetfed je s obratem vzrostlým o 41 %, čtvrtletním ziskem +5,7 mil. € (2015: –2,7 mil. €) a vysokým stavem zakázek 264 mil. € i nadále na dobré cestě. V předzvěsti hlavního veletrhu drupa začínajícího na konci května a vzhledem k delším dodacím lhůtám zůstaly nové objednávky ve výši 135,7 mil. €, jak bylo očekáváno, pod mimořádně vysokou úrovní došlých objednávek ve výši 174,7 mil. € z prvního čtvrtletí 2015.

V segmentu Digital & Web vzrostly došlé objednávky oproti období předchozího roku o 23 % a obrat se více než zdvojnásobil na 27,9 mil. €. Výsledek segmentu ve výši –1,8 mil. € je výrazně lepší než před dvanácti měsíci (2015: –8,7 mil. €). Za celkový rok 2016 očekává management vzhledem ke stavu zakázek, který vzrostl na 77 mil. €, černá čísla.

V segmentu speciálních strojů dosáhly nové objednávky v částce 115,1 mil. € přibližně hodnoty předchozího roku (2015: 117,4 mil. €). Obrat vzrostl o 40 % na 88,6 mil. €. Čtvrtletní výsledek ve výši 0,2 mil. € se pohyboval pod hodnotou předchozího roku (1,2 mil. €), přičemž u realizace zakázky cenných papírů došlo k prodlevám, které měly dopad na výsledek. V následujících čtvrtletích by se měl výsledek vzhledem k dobrému stavu zakázek podle plánu zlepšit.

KBA_Koncernova_zprava_za_Q1-2016

Vysoký podíl exportu s méně zaměstnanci
Podíl exportu vzrostl v porovnání s předchozím rokem z 80,1 % na 85,4 %. Do evropského zahraničí odešlo 28,8 %, do Severní Ameriky 18,7 %, do regionu Asie/Pacifik 25,0 % a do Latinské Ameriky a Afriky 12,9 % zakázek. 

Na konci března 2016 pracovalo ve skupině 5.216 zaměstnankyň a zaměstnanců, o 105 méně než v předchozím roce. Bez učňů, praktikantů, uvolněných zaměstnanců a pracovníků na částečný pracovní úvazek klesl počet zaměstnanců koncernu na 4.714.

I nadále pozitivní roční prognóza
Ve své prognóze na hospodářský rok 2016 se drží představenstvo svých vyjádření ze dne 24. března při předložení koncernové zprávy. K tomu říká předseda představenstva: „I přes problémy spojené s konjunkturou na významných odbytových trzích jsem si i nadále jistý, že obrat koncernu 2016 zvýšíme na 1,1 miliardy € a dosáhneme oznámeného EBT výnosu 3 – 4 %. K tomu nám pomohou po ukončení restrukturalizace koncernu významně snížené náklady, zlepšené vytížení, realizované úpravy cen a posílená přítomnost na několika růstových a speciálních trzích citlivých na cenu.“

F2_drupa-Maschine_gerade
Na nadcházejícím veletrhu drupa představí skupina KBA inovativní koncepty strojů pro analogový a digitální tisk i poprvé vlastní techniku dalšího zpracování.

Hlavní orientace se soustředí na růstové trhy obalového a digitálního tisku. Navíc chceme pod značkou KBA 4.0. prezentovat nové nabídky servisu a workflow řešení. Po realizované nové orientaci se chce představenstvo opět soustředit na generování růstu na stávajících a nových trzích obalů, průmyslové aplikace v digitálním kotoučovém tisku a vybudování služeb servisu. Přitom platí strategie robustního vývoje výnosů všech částí koncernu a posílení finanční síly pro strategické opce.

Zdroj TZ: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo