Vytlačené hárky z tlačového stroja Jet Press 750S.

Spoločnosť FUJIFILM, líder v digitálnej atramentovej tlači má vo svojom portfóliu hárkový digitálny tlačový stroj Jet Press 750S, ktorý dokáže potlačiť 3 600 hárkov formátu B2 za hodinu. Tento stroj si vybudoval vo svete povesť výnimočnej kvality a flexibility.

Jet Press 750S sa stál prvým produkčným digitálnym strojom, ktorý získal od inštitútu FOGRA certifikáciu na Fogra51 a Fogra52 pre natierané a nenatierané papiere, ako aj certifikáciu nátlačkov podľa normy ISO 12647-7.

Fujifilm Jet Press 750S využíva pre tlač jednoprechodovú atramentovú technológiu (Single-pass inkjet printing). Plnofarebnú tlač pomocou atramentov na báze vody zabezpečujú vysokorýchlostné tlačové hlavy Fujifilm Dimatix SambaTM, ktoré súčasne striekajú štyri základné farby (CMYK) priamo na papier.

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Atramenty Fujifilm Vividia so širokým gamutom, ktoré používa Jet Press, zaručujú vysokú kvalitu tlače vďaka kvapkám atramentu o veľkosti 2 picolitra, ktoré umožňujú vytlačiť až 90% všetkých farieb Pantone. Tlačený výstup je veľmi konzistentný a zodpovedá norme ISO 12647-2, čo je vysoký štandard kvality ofsetovej tlače.

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Papier pred vlastnou tlačou je v stroji opatrený tenkou vrstvou primeru (Coagulation Primer). Je to nevyhnutné, aby atrament na báze vody mohol priľnúť k papieru bez toho, aby doňho vsiakol, čo znamená, že namiesto špeciálneho natieraného digitálneho papiera je možné použiť bežný ofsetový papier, čo je lepšie z komerčného aj ekologického hľadiska. Primer tiež optimalizuje kvalitu tlače a zaisťuje, že atrament je možné z papiera ľahko odstrániť počas procesu recyklácie.

Overenie kvality tlače

Na základe oslovenia spoločnosti Fujifilm Slovensko, sa nám podarilo získať originálne výtlačky pre účely recenzie a hlbšej analýzy tlačovej kvality. To nám umožnilo preveriť kvalitu tlače a spoznať možnosti tlačového stroja Jet Press 750S. Verím, že výsledky vás záujmu a oceníte snahu ponúknuť čitateľom odbornejší pohľad na digitálnu tlač.

Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3
Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3

Poznámka: Pre lepšie pochopenie problematiky a analýzu boli jednotlivé častí vzorového hárku tlače naskenované vo vysokom rozlíšení a jednotlivé výrezy použité ako ukážky pre vizuálne zhodnotenie.

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Ak hodnotíme kvalitu tlače z pohľadu splnených podmienok tlače, tak nestačí len jej vizuálne hodnotenie. Je potrebné oprieť sa o platné normy a parametre, ktoré sú overiteľné. V prípade výtlačkov realizovaných na digitálnom atramentovom stroji Fujifilm Jet Press 750S sme realizovali meranie spektrofotometrom X-Rite i1Pro 2 (D50, 2o, M1).
Hodnoty sme získali z testovacieho obrazca Ugra/Fogra Media Wedge CMYK v3, tie boli exportované do vyhodnocovacieho softvéru a následne porovnané s referenčnými hodnotami ofsetového štandardu Fogra 51. Pri digitálnych systémoch je dôležité si všímať L*a*b* hodnoty primárnych a sekundárnych farieb a tiež hodnoty papiera. To sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú farebnosť a správnu reprodukciu obrazu.

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Ďalším dôležitým parametrom pri kontrole tlače je správna kalibrácia a profilácia systému (CMS/správa farieb). Snahou je čo najlepšie zladenie stroja s konkrétnym papierom. Dobrým výsledkom je keď rozdiel farieb je čo najmenší (rozdiely sa definujú parametrom Delta).

Záverečné hodnotenie

Vytlačené hárky z tlačového stroja Jet Press 750S  sú bez typického zápachu tlačiarenskej farby. Ilustračné fotografie „ sú žiarivé s ostrou kresbou a s výnimočnou neutralitou v čierno-bielych poltónoch“. FM raster (stochastika) a vynikajúca registrácia (sútlač farieb) sa podpisujú pod vysokú kvalitu. Vzhľad atramentovej tlače pôsobí prirodzene bez rušivých leskov a kontúr. Pre odborníkov z prostredia tlače, táto tlač pripomína ofsetovú tlač vysokej kvality.

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Rovnako dôležitá je pre odborníkov aj druhá skutočnosť: merania potvrdili, že výtlačky dosahujú parametre ktoré spĺňajú štandard ofsetovej tlači podľa normy ISO 12647-2 Coated v3 (Fogra51).

Fujifilm Jet Press 750S
Fujifilm Jet Press 750S

Fujifilm Jet Press 750S je vďaka svojej vynikajúcej schopnosti reprodukcie tónov, jemným detailom, presným spotovým farbám a tlačovému formátu B2 bezpochyby špičkovým digitálnym tlačovým strojom, ktorý môže byť ideálnou kombináciou aj pre ofsetové tlačiarne.

Zmiešané prostredia digitál vs. ofset

Dnes veľa tlačiarní a agentúr pre tlač svojich zákaziek používa digitálnu (tonerovú, atramentovú) aj ofsetovú tlač. Táto zmes prostredí a tlačových strojov prináša kombináciu produkčných pracovných tokov, v ktorých sa farby musia zhodovať z rôznych zariadení. Kontrola a správa farieb pri tomto mixe tlačových technológií je nevyhnutná.

Dôležitým faktorom v každom tlačovom procese je opakovateľnosť a stabilita. Hlavne z troch dôvodov: ak vytlačíte zákazku, celý vytlačený náklad musí vyzerať úplne rovnako. Po druhé, ak vytlačíte zákazku, ktorú časom bude potrebné dotláčať, tak obe verzie, musia vyzerať rovnako. A po tretie, ak ste ofsetovou tlačiarňou, tak je dôležité, aby sa ofsetové a digitálne výtlačky podobali čo najviac, aby ste mohli zákazky presúvať tam a späť medzi digitálnymi a ofsetovými strojmi. To dáva zmysel a flexibilitu z hľadiska objemov tlače, času realizácie tlače, potrieb zákazníkov a ďalších faktorov.

Poznámka: Účelom príspevku bolo poukázať na spôsoby hodnotenia tlače, ktoré prezentujú kvalitu. Cieľom je nezávislé prezentovať hodnoty spektrálneho merania, ktoré sa dajú porovnávať s platnými normami a štandardmi.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo