Ovládací pult ErgoTronic, jehož výbavou je TouchTronic

Od veletrhu drupa 2012 vybavuje KBA stroje středního a velkého formátu konstrukční řady Rapida novým ovládacím pultem ErgoTronic, jehož výbava TouchTronic přináší nové uživatelské prostředí. Díky TouchTronic je pro uživatele již tak velmi přátelská obsluha stroje ještě rychlejší a intuitivnější.

Veškeré funkce dosažitelné na maximálně dvě kliknutí

Předpokladem intuitivního ovládání TouchTronic je nový ovládací pult ErgoTronic.

KBA_ErgoTronicTen je vybavený lampou pro denní světlo s normalizovaným světlem 5.000K pro optimální osvětlení měřicího stolu. Jako doposud je vybavený náhledovým stolem s nastavením sklonu (neplatí pro ErgoTronic ColorControl).

Měřicí konzole může být vybavena příslušnými měřicími systémy např. pro funkce ErgoTronic ColorControl (měření denzitometrických a L*a*b* hodnot) a/nebo ErgoTronic ICR (měření soutisku). Ještě více komfortu nabízí volitelný Wallscreen pro vizualizaci všech nastavení stroje.

Jeho prostřednictvím obdrží obsluha aktuální obraz z QualiTronic ColorControl, a to od průběhu archu (u obracecích strojů) až po dávkování barev ColorTronic se znázorněním otevření zón barevnic.

Kratší přípravné časy a méně rozjezdové makulatury

Místo dosud obvyklé klávesnice je ovládací pult vybaven dotykovým displejem 16:9, kterým lze provádět všechny funkce obsluhy bez jakýchkoliv speciálních tlačítek. Tím je obsluha velmi přehledná a intuitivní. Všechny funkce jsou rychle volitelné maximálně dvěma dotyky na displeji. Větší obrazovka poskytuje více informací na první pohled a přispívá tak k větší přehlednosti.

A1_E_Liste_g
Obr.1: Seznam zakázek s daty o plošném pokrytí a náhledy

Programem „One-Botton-Job-Change“ se zkrátí přípravné časy až o 50 procent. Nová funkce „FastInkUp“ sníží rozjezdovou makulaturu až o 40 procent.

Přehledný a logický seznam zakázek

Novinkou je přehledný seznam zakázek. Ten umožňuje vizualizaci všech plánovaných zakázek v jednom náhledu – včetně náhledu CIP3 dat. Kromě toho poskytuje data plošného pokrytí příslušných zakázek pro vytvoření jejich optimální pořadí, což umožňuje kromě jiného snížení rozjezdové makulatury a přípravných časů. V seznamu jsou dále možná specifická nastavení pro jednotlivé zakázky a pořadí zakázek lze navíc libovolně měnit.

A2_E_Auftragswechsel_g
Obr.2: Předání dat do programu výměny zakázek 

Program změny zakázky zajistí automatické provedení všech navolených procesů přípravy pro následující zakázku v časově optimálním pořadí.Všechna nastavení zakázky a stroje lze na pultu obsluhy ErgoTronic nahrát během probíhající produkce. Díky intuitivnímu uživatelskému prostředí je tento proces mimořádně snadný. Pro změnu zakázky postačí aktivovat program stisknutím tlačítka. Výsledek: jednoduchá manipulace pro personál obsluhy a rychlá výměna zakázek.

FastInkUp šetří čas a makulaturu

Nová funkce FastInkUp rovněž přispívá k menší rozjezdové makulatuře a kratším přípravným časům. Lízač se v předem stanovený okamžik až 20 archů před ukončením zakázky odstaví. Tím se sníží množství barvy v barevníku, aniž by došlo k ovlivnění kvality vybarvení archu. Po výměně zakázky se automaticky spustí napouštění barvy s taktem lízače pro nový barevný profil. Tím je barevný profil v barevníku přizpůsoben nové zakázce již před zahájením tisku.

A3_E_Farbe-reduzieren_g
Obr.3: FastInkUp: Definované odstavení lízače před ukončením zakázky. Poté dojde k napuštění barvy pro následující zakázku jedním taktem lízače. 

Snazší výroba s přímými barvami

Tématu přímých barev se věnuje databanka barev LogoTronic. Požadované hodnoty přímých barev (L*a*b*) uložených v databance lze použít pro všechny zakázky a připojené tiskové stroje. To podstatně usnadňuje výrobu se speciálními barvami zákazníků, resp. produktů. Databanku barev lze zároveň řadit podle standardů tisku a druhů papíru.

A4_E_Farbdatenbank_g
Obr.4: Velmi nápomocnou novinkou u přímých barev je také integrovaná databanka barev.

Nový stroj Rapida 105 PRO byl od samého počátku dodáván s novým ovládáním TouchTronic. Od července 2015 jsou ovládáním TouchTronic standardně vybaveny i nově instalované stroje Rapida 106. Velkoformátové konstrukční řady přišly na řadu na podzim.

Od začátku roku 2016 obdrží TouchTronic i Rapida 105. Jako upgrade je TouchTronic navíc k dispozici pro konstrukční řady Rapida 145 a Rapida 164 s aktuálním ovládacím pultem ErgoTronic.

Výhody KBA TouchTronic

  • Všechny funkce rychle volitelné maximálně dvěma dotyky na displeji.
  • Přehledný a logicky řazený seznam zakázek
  • Podstatné snížení rozjezdové makulatury díky funkci „FastInkUp“
  • Úspora času přípravy díky novému programu výměny zakázek
  • Snazší práce s přímými barvami

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo