V dňoch 26. – 27. októbra 2012 v hoteli Sorea Sĺňava v Piešťanoch sa konal 8. medzinárodný odborný seminár sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov bill8. Zorganizoval ho Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov (FESPA). Pri organizácii podujatia spolupracovala aj česká Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR (ASDČR)

Je tlač ešte umením?

Prezident FESPA Gyorgy Kovács z Maďarska otvoril problematiku kvality tlače a jej postavenie v spoločnosti.

„Keď v minulosti vznikala tlač, bola označovaná za umenie. Postupom času, ale hlavne za posledných pár rokov, tlač zovšednela a medzi mladými nie je o profesiu tlačiara záujem,“ konštatoval G. Kovács. Kde hľadať príčinu tohto nezáujmu? Kovács vidí problém v marketingu a reklame tohto odvetvia.

Spoločnosť sa necháva unášať digitalizáciou a zabúda na klasickú technológiu tlače, ktorej produkty môžu mať až umeleckú hodnotu. Neznalosť posúdenia technológie a kvality spôsobuje, že sa presadzuje čoraz viac digitálna tlač. Súčasné digitálne tlačové zariadenia dokážu simulovať resp. úplne nahradiť niektoré klasické tlačové technológie.
„Kvalita je ďalším faktorom, o ktorom sa veľmi málo hovorí,“ konštatoval Kovács. Odporúča vysvetľovať technológiu a spôsob tlače a hovoriť a diskutovať o pridanej hodnote. Dnes je trendom nízka cena, ktorá však negarantuje kvalitu. Treba si uvedomiť a vysvetľovať klientom, že lacná tlač nie je to isté ako kvalitná tlač s pridanou hodnotou. „Vo všeobecnosti platí, že lacná tlač nepredstavuje konkurenciu pre kvalitnú tlač,“ konštatoval Gyorgy Kovács.

V závere svojho príspevku Gyorgy Kovács informoval, že FESPA začína nový zaujímavý projekt „Sieň slávy“. Do projektu sa môžu nominovať najlepší tlačiari z ktorejkoľvek krajiny svojimi prácami. Na základe nominácií sa bude hlasovať a tí najlepší z jednotlivých krajín sa dostanú do „Siene slávy“ a klubu medzi špičkových tlačiarov.

Záhady v tlači stále existujú

V úlohe hlavného prednášateľa na „bill8“ vystúpil Peter Kiddell zo spoločnosti PDS International z Veľkej Británie. Spoločnosť sa zaoberá poradenskou činnosťou pre tlač a na trhu funguje už 21 rokov. Peter Kiddell sa osobne zaoberá tlačou vyše 40 rokov. P. Kiddell v takmer dvojhodinovej prednáške otvoril široký okruh tém, ktoré priamo súvisia s tlačou a jej finálnymi produktmi. Snažil sa názorne prezentovať široké možnosti tlače od štandardnej až po tlač elektroniky. Postupne sa snažil vysvetliť spojitosť a dôležitosť medzi farbou a potláčaným substrátom.

V spojitosti s tlačovým procesom upozornil na dôležité faktory pre priľnavosť (adhéziu) tlačovej farby na substrát, ako je teplota farby, teplota substrátu a povrchové napätie. Jedine vzájomná súhra môže zabezpečiť perfektnú a stabilnú tlač. V súčasnosti, keď sa na trhu objavuje množstvo nových substrátov, je osobitne dôležité poznať ich vlastnosti, aby sme vedeli určiť vhodnú farbu a vhodný postup pre tlačový proces. Nezabudol upozorniť a vystríhať pred lacným prístupom počas výroby šablón (sít). Apeloval na kontrolu, čistotu, precíznosť a zodpovednosť počas celého výrobného reťazca.


Obr. Peter Kiddell informuje, že technológiou sitotlače sa vyrábajú produkty pre známe svetové značky

Inovácie v tlači a marketingová komunikácia

Chris Smith je vo FESPA vedúcim pre servis zväzom a nevynechal doteraz ani jeden ročník podujatia, ktoré bolo organizované Slovenským sieťotlačovým zväzom. Ako povedal, súčasťou jeho práce je podporovať projekty, akým je aj tento seminár, ale aj iné prospešné podujatia. Vo svojej prednáške sa Chris Smith zameral na inovácie v oblasti sitotlače.

Informoval, že tak ako Veľká Británia, ani Slovensko a Česko nepatria medzi top 20 najinovatívnejšie krajín sveta. To však neznamená, že v našich krajinách sme nemali inovátorov a verí, že aj dnes ich je veľa. V dnešnej hospodárskej situácii a opakovanej recesii, ak chceme byť úspešní, musíme byť kreatívni, inovatívni a odlišovať sa od ostatných.

 
 
Obr. 1-4.  Ako motiváciu a inšpiráciu pre prítomným prezentoval Chris Smith viacero fotografií veľmi nápaditých projektov, ktoré boli vo svete úspešne realizované.

Kam sa uberá marketing?

Význam marketingu je v súčasnosti, keď všetci vyrábame podobné produkty, pre firmy veľmi dôležitý. Firmy sa potrebujú od konkurencie odlíšiť, a tak hľadajú spôsoby, ako na seba upútať. O rôznych spôsoboch prezentácie firmy a produktu a o spôsoboch komunikácie s klientmi prednášal Marian Hains z firmy IMH, s. r. o. „Byť iný, odlíšiť sa od konkurencie, je základom doplnkového marketingového priestoru. Je potrebné využiť všetko, čo viete poskytnúť, a spraviť lepšie pre svojho zákazníka. To môže klientovi dodať určitú dôveru vo váš produkt alebo vaše služby“ odporúčal Marian Hains.


Dôležité je mať svoju značku a svoj imidž. Známa značka dokáže silne zapôsobiť na vnemy a myseľ zákazníkov. Samozrejme, je to beh na dlhé trate a získať dobré meno trvá niekedy dlhý čas. Naopak, za krátky čas sa dá imidž stratiť. Úlohou marketingovej komunikácie je ovplyvňovať vnemy v mysli zákazníka a nezabudnuteľným spôsobom sa do tej mysle zapísať. „Marketing nie je bojom produktov, ale bojom vnemov,“ konštatoval Hains.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo