V predchádzajúcich častiach seriálu o čiarovom kóde EAN sme sa venovali dôvodom, pre ktoré je kvalita dôležitá, zaoberali sme sa požiadavkami normy na vzhľad čiarového kódu a ukázali sme si aj najčastejšie chyby. V tomto článku sa budeme venovať hodnoteniu kvality čiarového kódu.

Hodnotenie kvality čiarového kódu

Ak chceme vedieť, či je čiarový kód kvalitný alebo nie, nestačí prísť do najbližších potravín a vyskúšať, či sa dá skenovať. Niektoré skenery majú zabudované opravné algoritmy, ktoré si dokážu domyslieť to, čo čiarovému kódu chýba. Preto niektoré skenery môžu kód zoskenovať a iné s ním môžu mať problémy.

Kvalita tlače čiarového kódu sa meria kalibrovaným meracím zariadením v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC 15416. V celej výške čiarového kódu sa robí minimálne 10 skenov a výsledkom je celkový stupeň kvality symbolu, ktorý je priemerom jednotlivých stupňov kvality.

V súlade s normou sa celkový stupeň kvality uvádza vo formáte 0.0/06/660, pričom:
• číselná hodnota na pozícii 0.0 je vyjadrením stupňa kvality.
Stupeň kvality 4.0 > 1.5 vyhovuje; hodnoty 1.4 – 0.0 sú nevyhovujúce.
Niekedy sa môže stupeň kvality uvádzať aj alfabeticky, pričom A – C sú vyhovujúce stupne, D a F nevyhovujúce.
• 06 je referenčné číslo apertúry merania
• 660 je vlnová dĺžka svetla
Pri zle nastavenej apertúre a inej vlnovej dĺžke svetla nebudú výsledky v súlade s normou.


Pri verifikácii sa hodnotia také parametre ako odrazivosť, kontrast symbolu, kontrast okraja, modulácia, defekty, dekódovateľnosť a dekódovanie. Existujú rôzne druhy verifikátorov. Tie najjednoduchšie poskytnú len výsledok vyhovuje/nevyhovuje. Takéto typy verifikátorov, pokiaľ sú v súlade s ISO/IEC 15426-1 sú vhodné najmä do tlačiarne, kde je možné priebežne kontrolovať kvalitu tlače. V prípade, že sa dosahuje nevyhovujúci výsledok je možné spraviť nápravné opatrenia, aby sa neznehodnotil potláčaný materiál.

Ďalšou kategóriou sú stolové verifikátory pripojené k počítaču. Súčasťou takýchto prístrojov je softvér, ktorý urobí detailnú analýzu kódu. Verifikátor poskytne výsledky hodnotenia jednotlivých parametrov, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, čo jednotlivé parametre znamenajú a ako zlepšiť ich úroveň. To dokáže urobiť až vyškolený človek.

Na základe detailnej analýzy je možné rozpoznať, či boli použité vhodné farebné kombinácie alebo či kombinácia potláčaného materiálu a farby čiarového kódu poskytujú dostatočný kontrast medzi čiarou a medzerou. Na základe merania šírky čiary je možné povedať, či treba čiarový kód zväčšiť alebo zmenšiť, prípadne do akej miery je potrebné nastaviť redukciu šírky čiary. Verifikátor nám vie povedať aj to, či je čiarový kód orientovaný správne voči smeru tlače.


obr. Takto vidí verifikátor kvalitný čiarový kód


obr. Takto vidí verifikátor menej kvalitný čiarový kód (problematický je kontrast a šírka čiary)

Proces verifikácie čiarových kódov EAN musí byť v súlade s týmito štyrmi dokumentmi:
• ISO/IEC 15420 – špecifikácia kódu EAN/UPC
• ISO/IEC 15416 – špecifikácia skúšok lineárnych čiarových kódov
• ISO/IEC 15426-1 – špecifikácia zhody verifikátora čiarových kódov
• Všeobecné špecifikácie GS1 (voľne dostupné na www.gs1sk.org)

Pokiaľ chce mať firma kvalitný čiarový kód, tak k celému procesu by mala pristupovať komplexne. Na začiatku je dobrý softvér, ktorý vie vygenerovať čiarový kód EAN správne. To už v dnešnej dobe nie je problém. V ďalšom kroku, najdôležitejšom, je grafik, ktorý významne dokáže ovplyvniť najmä veľkosť, farbu, svetlé okraje a správne umiestnenie. Potrebuje mať na to však dostatok informácii, pretože chyby sa robia z nevedomosti. Tlačiarenské techniky sú dnes už veľmi presné, ale kontrolovať proces tlače prenosným verifikátorom nemusí byť na škodu. Dodať zákazníkovi s obalovým materiálom aj protokol o vyhovujúcej kvalite čiarového je čerešničkou na torte.

Autor: Marianna Revallová / www.gs1.sk
*GS1 Slovakia je nezisková organizácia, ktorá spravuje čiarové kódy a systém GS1 na území Slovenskej republiky.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo