Ricoh Pro VC60000 (Continuous Feed Inkjet Printer). Pokročilá technológia tlače a atramentu umožňujú kvalitnú tlač s vynikajúcim rozlíšením 1 200 x 1 200 dpi, čo pomáha prekročiť očakávania zákazníkov a zároveň zachovať neuveriteľne nízku cenu za tlač.

Španielsky špecialista na výrobu kníh Masquelibros Digital sa po konzultácii so svojimi klientmi transformuje na responzívnu tlač na objednávku, keďže vzhľadom na dopyt rozširuje svoje zameranie o výrobu digitálnych časopisov. Posilnený investíciou do zariadenia Ricoh Pro™ VC60000 zväčšil rozsah kontinuálnej tlače.

Nové zariadenie nahradí staršie zariadenie Ricoh InfoPrint 5000, a bude fungovať spolu s nedávno nainštalovaným hárkovým strojom Ricoh Pro™ C9200; kombinácia týchto strojov, spolu s niektorými výkonnými riešeniami dokončovania, pomôžu spoločnosti Masquelibros v procese rozširovania jej služieb pre svojich lokálnych a národných vydavateľských klientov.

Felipe García, generálny riaditeľ spoločnosti Masquelibros

„Vybavili sme sa, aby sme dokázali obslúžiť viac trhov, a to z hľadiska výrobkov aj teritórií.“
Pre dosiahnutie našej vízie sme vybrali túto tlačiareň kvôli jej rýchlosti, produktivite, flexibilite, stabilite farieb a rozšírenej škále farieb. Dôležitá bola aj jej schopnosť produkovať živé farby na tradičných ofsetových natieraných médiách s plošnou hmotnosťou až do 250 g/m2 bez použitia primeru.

Inštalované zariadenie Ricoh Pro VC60000 je podporované radom softvérových riešení, ktoré budú plánovať a riadiť čoraz rôznorodejšiu kombináciu úloh. Od objednávky po jej dokončenie dostáva Ricoh ProcessDirector úlohy zo systému Optimus MIS a automaticky rozdeľuje spracovanie na hárkovú tlač alebo kontinuálnu tlač.

Ricoh ProcessDirector – riadi integráciu riešení tretej strany pre výstupnú kontrolu, správu farieb a uloženie do pracovného toku a dodáva 2D čiarové kódy pre automatické nastavenie dokončovacieho systému pre dynamické rezanie médií.
Okrem zaistenia rýchleho, bezproblémového a efektívneho výrobného procesu, Ricoh ProcessDirector tiež disponuje schopnosťou sledovať knižné bloky a obaly kníh, a spätne odosielať pracovné údaje a stav do MIS.

Ďalším dôvodom, prečo bola vybraná práve spoločnosť Ricoh, je jej špecializovaná podpora pre klientov – čo sa ukázalo počas procesu inštalácie, ktorý sa začal tesne pred uzavretím Španielska v dôsledku ochorenia COVID-19. Po uvoľnení opatrení bol zostavený tím miestnych technikov. Všetko bolo diaľkovo riadené spoločnosťou Ricoh Europe – od konštrukcie až po úspešné uvedenie do prevádzky.

„Vybrali sme tlačiareň, aby nám pomohla reagovať na niektoré zásadné zmeny v dopyte na trhu,“ vysvetľuje Felipe García. „Vydavatelia chcú cenovo dostupné, vysoko kvalitné a malosériové knihy s rýchlym obratom. To znamená, že potrebujeme tlačiareň, ktorá by nám umožnila poskytovať široký rozsah tlače v požadovaných množstvách.

Očakávame tiež, že viac časopisov prejde na digitálnu výrobu a tlačiareň je ideálna na to, aby takúto prácu zvládla. Kombináciou tlačiarne s našimi špičkovými dokončovacími schopnosťami a starostlivo zváženým pracovným procesom od začiatku do konca sme vytvorili najefektívnejšie možnosti výroby digitálnej tlače.
Teraz môžeme poskytnúť čokoľvek, čo od nás vydavatelia požadujú. Máme tiež vynikajúce predpoklady na to, aby sme rozšírili náš dosah na trhu v rámci ponúkaných produktov a služieb, odvetví, ktoré môžeme podporiť, a geografický dosah, v ktorom môžeme pracovať.“

Eef de Ridder, viceprezident Commercial Printing Group, Ricoh Europe

„Rozhodnutie spoločnosti Masquelibros investovať do zariadenia Pro VC60000 jej umožnilo počúvať svojich klientov, stavať na tom, čo už vie, a skúmať nové príležitosti zo solídneho základu. Nasledovala kompletná prevádzková kontrola, ktorá umožnila tímu uskutočniť transformáciu s prehľadom a istotou, a to aj za tých najnáročnejších okolností.
Vďaka tomu je spoločnosť Masquelibros v najlepšej pozícii na to, aby čo najlepšie využila vznikajúce príležitosti.“

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo