Na kontinuálne zabezpečenie vysokej kvality a kontroly aj v lepenej väzbe, investovala tlačiareň Samson Druck Ges.m.b.H. v St. Margarethen v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko po prvýkrát do novej lepiacej linky. Voľba manažmentu z firmy Samson Druck padla na lepiacu linku ALEGRO od spoločnosti Müller Martini, ktorá bola po prvýkrát predstavená ako svetová premiéra na veľtrhu Drupa 2012.

Krátke časy prestavieb lepiacej linky ALEGRO optimimalizujú výrobné procesy v celej firme

Po prvé, vzrástol nám počet zákaziek. Po druhé – chceme si vytváranie pridanej hodnoty ponechávať vo vlastnej firme. Po tretie, chceme zabezpečiť optimálnu kvalitu. Po štvrté – takto máme aj celú našu logistiku lepšie pod kontrolou.“ Krátko a výstižne sa dostáva Gerhard Aichhorn, majiteľ a konateľ firmy Samson Druck, založenej v roku 1978 jeho otcom, Erichom Aichhornom, k skutočnosti, prečo jeho firma zamestnávajúca okolo 100 zamestnancov minulú jeseň po desaťročiach skúseností so šitou väzbou V1 rozšírila teraz svoju ponuku produkcie o produkciu lepenej väzby softcover (väzba V2).


Obr. Gerhard Aichhorn (druhý zľava), majiteľ a konateľ firmy Samson Druck: „krátke doby nastavovania sú pri našej štruktúre zákaziek rozhodujúce.“ Vpravo popri Gerhardovi Aichhornovi – dvaja pracovníci obsluhy Wolfgang Gfrerer a Johannes Knar, ako aj pani Mag. Claudia Zitz, asistentka konateľa. Vľavo p. Peter Cerer, vedúci predaja pre Müller Martini Rakúsko.

Skutočnosť, že Samson Druck sa vďaka produkcii lepenej vazby softcover (väzba V2) vo vlastnej firme mohla zriecť ročne doteraz prejazdených 220 jázd nákladným autom s celkovou dĺžkou prejazdenej vzdialenosti ca. 60 000 kvôli kooperáciám, je vlastne iba vedľajším aspektom (v neposlednom rade aj ekologickým). Oveľa viac však zaváži, že významná rakúska tlačiareň známa hlavne v oblasti vysokokvalitnej hárkovej tlače dosiahla vytesnením externej kooperácie a presunu a celkového procesu výroby lepenej vazby do vlastnej firmy okrem zvýšenia kvality koncových produktov aj vlastnú kontrolu nad lepenou tlačenou produkciou. Preto sú teraz vo firme Samson Druck v zmysle zabezpečenia kvality finálne spracovávané na dvoch osemfarebných hárkových tlačových strojoch s lakom a jednom desaťfarebnom stroji výlučne doma vytlačené hárky.

Trend smerom k lepenej väzbe

K tomu je potrebné dodať, že Samson Druck spracúvajúca už desaťročia mesačne viac ako 4000 ton papiera na vysokohodnotné a kvalitné imidžové brožúry, zákaznícke magazíny a prospekty, často s kvalitným povrchovým zušľachtením sa špecializuje na medzinárodné top-značky z automobilovej, módnej a šperkárskej branže. „To nás odlišuje od konkurencie“, dodáva Gerhard Aichhorn. Pri týchto vysokohodnotných produktoch – ktorých nákladové spektrum sa pohybuje od 500 do 150 000 exemplárov, pričom pri mnohých lepených zákazkách leží pod hranicou 10 000 exemplárov – ide Trend podľa Gerharda Aichhorna jasne v smere investície do linky na výrobu lepenej väzby.

Súčasne konštatuje a registruje firma Samson Druck – ktorej spektrum služieb zahŕňa okrem tlače a jej finálneho spracovávania aj poradenstvo, prepress, spracovávanie adresácie, mailingový servis a zásielky pre mnohých jej kmeňových zákazníkov – ako certifikovaný hybridný poštový operátor – aj ďalší trend : náklady titulov klesajú, zatiaľ čo spektrum jazykových mutácií aj kvôli elektronickej reklamnej konkurencii a nezriedka aj periodicite – stúpa. A práve preto museli v Samson Druck – viac ako kvôli nutnosti uchovania hospodárnosti optimalizovať výrobné procesy kvôli vzrastajúcemu trendu stále kratších časových okien.

Tri Top výhody lepiacej linky ALEGRO

Podľa Gerharda Aichhorna to boli práve tri hlavné doležité výhody, vychádzajúce v ústrety všetkým požiadavkám trhu, ktoré ponúka vo svojich technických prospektoch Müller Martini – a ktoré firmu Samson druck po intenzívnej evaluácii poznatkov z Drupa 2012 pohli k investícii do najnovšej lepiacej linky ALEGRO s 15 stanicovou znášačkou, volumetrickou VPN-tryskou pre lepenie PUR, najnovším trojrezom Solit a stohovačom CB 18.

   Po prvé, znášačka zabezpečuje prostredníctvom kontroly kódom ASIR absolútne korektné poradie hárkov („kvôli širokému spektru jazykových mutácií zákaziek na nezaplatenie, a preto aj Sammson Druck vytláča na všetky svoje hárky čiarový kód s informáciou pre Asir Code“).

•   Po druhé, všetky relevantné dáta produktu premeriava a odosiela do kompletnej lepiacej linky tzv. Book Data Center („Bez tohto by sme linku nekupovali“).

   Po tretie, je to technológia Motion Control MC ktorá u linky ALEGRO poháňa všetky jej stanice samostatne („to je pre mňa absolútna TOP výhoda, pretože také krátke časy prestavieb,ktoré zabezpečuje táto technológia, sú pre našu zákazkovú štruktúru rozhodujúce“).


Obr. Roky musela firma Samson kooperovať pre svoje lepené zákazky u cudzích firiem. S novou linkou Alegro možu byť teraz všetky vysokokvalitné zákazky na lepenú väzbu V2 spracovávané doma.

Systém Connex optimalizuje procesy

Ďalšia excelentná prednosť spočíva v tom, že Samson Druck dal do novej linky ALEGRO zaintegrovať aj systém manažmentu dát a procesov produkcie – systém Connex. Prostredníctvom systému Connex sa dajú procesne a produkčne optimalizovať všetky systémy Müller Martini – od samostatných strojov až po komplexné produkčné linky. Vďaka tejto štandardizácii dokážu všetky stroje navzájom a cez systém Connex komunikovať aj s manažérskym informačným systémom (MIS). „Pre nás je to veľmi doležitý aspekt“, dodáva pán Gerhard Aichhorn, „pretože disponujeme aj systémom MIS.“

Zdroj TS: Müller Martini

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo