První Rapida konfigurace 106-8+L SW4 SPC ALV2 od firmy Koenig & Bauer v regionu CEE. Vedení Vilpol. zleva: Agnieszka Chełczyńska, Andrzej Chełczyński a Wiktoria Majewska.

Za „Investici roku 2018” byl ve společnosti Vilpol označen nákup osmibarvového ofsetového stroje s obracením Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2 firmy Koenig & Bauer, který byl dodán tomuto polygrafickému závodu u Varšavy s tradicí delší než čtvrtstoletí. Jedná se při tom o první konfiguraci tohoto typu z řady Rapida v Polsku.

Technologie tisku a zušlechťování použitá na tomto stroji nahradila, jak ujišťuje vedení tiskárny, tři jiné stroje (ve formátech B2 a B1), a to i z hlediska výkonnosti. Na tomto zařízení jsou vyráběny především vysoce kvalitní knižní publikace, POS systémy a kartonové obaly, přičemž tyto práce tvoří v současné době většinu zakázek realizovaných firmou Vilpol.

Nákup byl částečně financován z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Zavedení nové palety produktů potištěných elektroluminiscenčními prvky, které jsou výsledkem výzkumných prací”.

Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2

Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2

„Jedná se o první stroj značky Koenig & Bauer v naší tiskárně, což je samo o sobě velkou událostí a zajisté i určitým překvapením pro trh“, říká Andrzej Chełczyński, jednatel firmy Vilpol. „O stroji se systémem obracení archu jsme uvažovali již několik let, a to především vzhledem k rostoucímu počtu tisknutých knižních publikací, zejména pro děti, které zahrnovaly různé formy provedení, tedy i nestandardní.

V současné době tvoří cca 50 % naší výroby. Neustále se rovněž zvyšuje podíl POS systémů, roll-up bannerů, obalů a jiných prací realizovaných při využití kartonu – ty tvoří dalších 30 % našeho sortimentu. Proto jsme potřebovali univerzální stroj pro potisk různých povrchů, automatizovaný, a navíc s krátkou dobou přípravy k tisku z důvodu malých a středních nákladů, na které se specializujeme, a současně vybavený vhodnými kontrolními a měřícími systémy zajišťujícími stabilitu barev realizované produkce.

Po předložení nabídky firmy Koenig & Bauer jsme navštívili několik tiskáren používajících stroje s obdobnou konfigurací. Zvláštní dojem na nás udělala krátká doba přípravy k tisku. Z tohoto hlediska je Rapida bezkonkurenční. Stroj splnil také ostatní podmínky a na základě výběrového řízení byl vyhodnocen jako nejlepší”.

Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2
Foto: Oficiální uvedení stroje do provozu. Zleva: Grzegorz Szymczykowski, Jan Korenc (oba z KBA CEE), Agnieszka Chełczyńska, Andrzej Chełczyński a Wiktoria Majewska (všichni z Vilpol).

Wiktoria Majewska, jednatelka tiskárny Vilpol dodává: „Specifika klíčových trhů, které zásobujeme, po nás jako tiskárně spolupracující s nakladatelstvími či reklamními agenturami požadují stále větší flexibilitu. Velká část námi tištěných knih je prodávána v diskontních sítích. Tato skutečnost znamená na jedné straně obrovskou časovou disciplínu, na druhé straně nutnost přizpůsobit se měnící se, a někdy i náhlé, poptávce zákazníků.

Právě to se stalo podnětem pro investici do stroje, který by zajistil nejvyšší možnou pružnost: rychlá přestavba, možnost jednostranného nebo dvoustranného tisku v různých barevných variantách, úplná kontrola procesů díky pokročilému softwaru či možnost in-line zušlechťování použitím disperzních laků, to jsou opravdu naše silné stránky, které prezentujeme při jednáních se stávajícími i potenciálními zákazníky. Víme, že ti se zajímají o vybavení tiskáren, se kterými spolupracují, a že pořízení tak moderního stroje firmou Vipol zaznamenali. Podobně jako proces standardizace tisku uskutečněný v posledních týdnech”.

Koenig & Bauer

Stroj Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2 dodaný před několika měsíci, který pracuje s maximální rychlostí 18 tis. archů/h (v jednostranném režimu, při dvoustranném tisku činí rychlost 15 tis. archů/h), je vybaven osmi tiskovými jednotkami, obracecím zařízením za čtvrtou tiskovou jednotkou, věží pro disperzní lak a systémy sušení KBA VariDry Blue IR/TL. Navíc obsahuje i CX balíček pro potisk kartonů a také balíček pro potisk tenkých materiálů.

Vysoký stupeň automatizace

U konfigurace zakoupené společností Vilpol vyplývá mimo jiné z použití takových řešení jako: nezávislý pohon formových cylindrů DriveTronic SPC (umožňuje provádění různých činností v tiskové jednotce současně, a to během přípravy k tisku a i během produkce); systém kamer PlateIdent pro předběžné nastavení soutisku desek, optickou detekci tiskové formy a zakázky, a také kontrolu forem v jednotlivých tiskových jednotkách; systémy CleanTronic pro mytí válců, gumových potahů a tlakových cylindrů.

Stroj Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2 nabízí rovněž pokročilá kontrolní a měřící řešení: ovládací pult ErgoTronic (vybavený velkoformátovým displejem) a systémy: ErgoTronic ColorControl pro spektrální měření, ErgoTronic ACR k měření a regulaci soutisku, QualiTronic Professional umožňující inspekci archu a kontrolu a regulaci vybarvení v inline režimu; QualiTronic PileView pro ukládání chyb z kontroly obrazu a LogoTronic pro komunikaci stroje s prepressem.

Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2
Foto: Andrzej Chełczyński stříhá pásku při oficiálním uvedení stroje Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2 do provozu.

„Vzhledem ke skutečnosti, že Rapida je pro naše pracovníky zcela novou technologií, pracovali s ní operátoři během prvních týdnů za doprovodu tiskových instruktorů z německé centrály Koenig & Bauer“, pokračuje Wiktoria Majewska. „Ukázalo se, že tato pomoc byla velice přínosná, jelikož díky ní proběhl proces zavedení a školení personálu neinvazivně, a nedocházelo tak k zásahům do výroby právě probíhající na stroji. V současné době pracuje Rapida v třísměnném provozu a je vytížena z cca 80 %. Operátoři, kteří byli zvyklí na starší řešení, rychle ocenili její technologickou pokročilost a vysokou úroveň automatizace”.

Andrzej Chełczyński uvádí: „Díky investici do stroje Koenig & Bauer jsme získali obrovský psychický komfort a současně i argument vůči zákazníkům ze stále konkurenčnějších a náročnějších trhů, na kterých působíme. Jelikož v neustále rostoucím měřítku tiskneme autorská díla, naše výrobní plány obvykle nejsou delší než dva až tři měsíce, a to především vzhledem ke specifičnosti výroby společnosti Vilpol. Proto je nezbytné si zachovat vysokou pružnost a všestrannost, jejichž úroveň se po investici do stroje Rapida zvýšila”.

Společnost Vilpol

Poslední léta byla pro firmu Vilpol velmi intenzivním obdobím, které přineslo mnoho změn. Před třemi roky postavila tiskárna se sídlem ve Wilkowie Polskim (cca 50 km od Varšavy) další výrobní halu. Kromě nedávné investice do nového osmibarvového stroje systematicky investuje rovněž do knihařských řešení.

„V oblasti postpressu a dokončování máme k dispozici kromě tvrdé vazby knih, o které rovněž uvažujeme, všechna nezbytná knihařská a zušlechťující zařízení, která nám umožňují realizovat zakázky „pod vlastní střechou“, říká Andrzej Chełczyński. „Jen v rozsahu měkké lepené vazby jsme schopni vyrobit cca 4 mil. kusů knih měsíčně. Naší obrovskou výhodou je rovněž náš 160členný tým. Aplikujeme totiž tzv. cross-training, což znamená, že jeden člověk disponuje kvalifikacemi pro obsluhu několika zařízení, a to zejména v oblasti vazby. To nám dodává dodatečnou převahu v kontextu diferencované výroby, kterou naši zákazníci požadují”.

Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2
Foto: Jan Korenc (uprostřed) předává majitelům firmy Vilpol model stroje Rapida 106-8+L SW4 SPC ALV2.

Wiktora Majewska dodává: „Vilpol lze směle označit za komplexního dodavatele polygrafických služeb. Nabízíme totiž nejen provedení zakázky, ale také obalovou úpravu a dodání. Pečujeme o naše zákazníky tak, aby se při návštěvě naší tiskárny cítili dobře, jako tomu bylo například na konci května, kdy se více než 200 našich zákazníků zúčastnilo slavnostního uvedení nového stroje Koenig & Bauer do provozu. Jsme rádi, že v tomto okamžiku byli s námi a počítáme s tím, že investice realizované společností Vilpol, které vždy vycházejí vstříc jejich očekáváním a požadavkům, přispějí k ještě většímu posílení vzájemné spolupráce”.

Jan Korenc, jednatel KBA CEE na závěr uvedl: „Jsme si vědomi toho, že zavedení stroje od nového výrobce v polygrafickém závodu, který byl léta spjat s jinou značkou, je zlomem pro samotnou tiskárnu i výzvou pro nás jako dodavatele.

O to s větším respektem přistupujeme k nákupu společnosti Vilpol. Především proto, že se rozhodla pro stroj s konfigurací, která se dosud na polském trhu nevyskytovala. Budeme se snažit opětovat důvěru, která v nás byla vložena, a ze své strany vynaložíme maximální úsilí pro to, aby stroj Rapida, nedávno uvedený do provozu, významně přispěl k dalšímu rozvoji tiskárny Vilpol”.

Zdroj: Poligraficzna Agencja Informacyjna

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo