Usporiadatelia veľtrhu interpack 2017 očakávajú vysokú návštevnosť a zvýšený záujem o novinky a trendy v oblasti balenia.

V dňoch 4. – 10. mája 2017 sa bude v Düsseldorfe konať „Medzinárodný odborný veľtrh obalov a baliacej techniky interpack 2017.“ O aktuálnom stave príprav veľtrhu informoval na tlačovej konferencii pán Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Messe Düsseldorf GmbH., ktorá sa uskutočnila 11. januára v hoteli Bristol vo Viedni. Tlačová konferencia bola, určená odborným novinárom a predstaviteľom odborných inštitúcií z Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Švajčiarska.

Interpack 2017

Medzinárodný veľtrh „interpack“ odráža celý reťazec tvorby hodnôt: od výroby a zušľachťovania baliacich a obalových prostriedkov a obalových materiálov cez balenie a distribúciu až po riadenie kvality a ochranu spotrebiteľov. Obalový priemysel má zásadný význam pre všetky ostatné priemyselné odvetvia. Každé tri roky vystavovatelia z celého sveta prezentujú na veľtrhu interpack odborníkom z branže najmodernejšie výrobné systémy, baliace stroje a trendy z odvetvia balenia.

interpack 2017-press conference

Enormný záujem o interpack 2017

Ako informoval pán Bernd Jablonowski, veľtrh zaznamenáva najväčší záujem vystavovateľov vo svojej viac než 55-ročnej histórii. V čase oficiálnej uzávierky prihlášok na túto medzinárodne najvýznamnejšiu akciu obalovej branže a súvisiaceho spracujúceho priemyslu si spoločnosti objednali približne o 20 percent viacej plochy, než je kapacita düsseldorfského výstaviska s jeho 262.400 metrami štvorcovými v 19 halách. Od 4. do 10. mája 2017 sa teda opäť očakáva približne 2.700 vystavovateľov. Vystavujúce spoločnosti prídu do Düsseldorfu z približne 60 krajín.

Taktiež súbežne prebiehajúci veľtrh „components – special trade fair by interpack“ s ponukou subdodávateľského priemyslu pre obalovú techniku je úplne obsadený – na viac než dvojnásobne väčšej ploche v porovnaní s premiérovým ročníkom 2014.

Záujem o technológie, ktoré vitálne prispievajú ku zdraviu a výžive po celom svete je veľký. Veľtrh interpack, tak potvrdzuje svoju pozíciu najväčšieho svetového špecializovaného veľtrhu pre odvetvie balenia.

interpack 2017-press conference
Veľtrh interpack potvrdzuje svoj význam nielen množstvom noviniek a širokou ponukou svojich vystavovateľov, ale aj inovatívnymi špeciálnymi témami, vysvetľuje Bernd Jablonowski, riaditeľ projektu interpack a SAVE FOOD: „Pre dominantný svetový veľtrh nie je postačujúce len prenajať výstavnú plochu a ponúknuť perfektnú organizáciu. Je potrebné identifikovať trendové témy, zakotviť ich do konceptu veľtrhu a potom ich dôsledne realizovať.“

innovationparc na tému SAVE FOOD

Téma SAVE FOOD – bezpečné potraviny – sa bude prezentovať i na veľtrhu interpack 2017. Špeciálna expozícia innovationparc predstaví riešenia, ktoré môžu prispieť k redukcii strát a plytvaniu v oblasti potravín. Predstaví i víťazných účastníkov národných súťaží o cenu SAVE FOOD Packaging Award.

Spoločnosť Messe Düsseldorf GmbH kooperuje so Svetovou obalovou organizáciou (World Packaging Organisation, WPO). V rámci udeľovania cien WPO rozšírila svoje renomované ocenenie WorldStar Awards o kategóriu „SAVE FOOD Packaging Awards“. Koncepcia WorldStar Awards vyznamenáva najlepšie riešenia „best practice“, ktoré sa už osvedčili na národnej úrovni, a prezentuje ich počas slávnostného odovzdávania cien na veľtrhu interpack 2017.

Iniciatíva SAVE FOOD chce prepojiť aktérov z ekonomiky, politiky a výskumu, rozvinúť dialóg a pomôcť vypracovať riešenie naprieč celým potravinárskym reťazcom tvorby hodnôt. Viac informácií na www.save-food.org.

interpack 2017-press conference

Veľtrh components teraz súbežne s veľtrhom interpack

„Koncepcia doplňujúceho veľtrhu pre subdodávateľov vystavovateľov veľtrhu interpack pre oblasti obalových technológií „components – special trade fair by interpack“ prešla po jeho premiére v ročníku 2014 viacerými zmenami. Návštevníci ju teraz na düsseldorfskom výstavisku nájdu medzi halami 10 a 16, a to v montovanej hale 18 o rozlohe cca 5.000 m2, ktorá bude ponuku veľtrhu interpack dopĺňať po celý čas jeho trvania komentuje“ Bernd Jablonowski, riaditeľ veľtrhu interpack.

Veľtrh components sa špecializuje na podniky ponúkajúce pohony, riadiacu a senzorovú techniku, produkty pre priemyselné spracovanie obrazu, manipulačnú techniku, priemyslový softvér a komunikáciu, či kompletné automatizované systémy pre baliace stroje a ďalšie.

interpack alliance – nová zastrešujúca značka pre odvetvové veľtrhy processing & packaging

Značka „interpack alliance“ bude v budúcnosti označovať všetky medzinárodné akcie spoločnosti Messe Düsseldorf patriace do portfólia processing & packaging – spracujúceho a obalového priemyslu. Vystavovatelia i návštevníci poznajú príslušné veľtrhy podľa loga zastrešujúcej značky, odvodeného od loga veľtrhu interpack. Okrem toho sa plánuje zjednotenie dizajnu jednotlivých veľtrhov do jednotného štýlu prispôsobenému farebnému ladeniu veľtrhu interpack.

„Vznik zastrešujúcej značky interpack alliance je len logickým, dôsledným krokom v zmysle jednotnej stratégie“ komentuje Bernd Jablonowski, ktorý je ako Global Portfolio Director spoločnosti Messe Düsseldorf zodpovedný za oblasť processing & packaging.

interpack alliance
Do združenia „interpack alliance“ okrem materského veľtrhu interpack, patria tiež veľtrhy upakovka (Moskva), food pex (Šanghaj), china pharm (Šanghaj), bulk pex (Šanghaj), pacpro Asia (Šanghaj), packtech India/food pex India (Mumbai) components (Düsseldorf), food processing & packaging exposyum Kenia (Nairobi), indopack (Jakarta) a process expo (Chicago). Štyri čínske veľtrhy sa budú konať v kombinácii každé dva roky pod jednotným označením Shanghai World of Packaging (swop). Veľtrhy fppe Kenia v decembri 2016 a upakovka v januári 2017 sú prvé veľtrhy, ktoré vstupujú na štart v novej optike.

interpack 2017_balene potraviny
Obr.: Globálny potravinársky priemysel je rastovým trhom. Prognózy hovoria o navýšení obratov balených potravín až o 50% do roku 2020.

Online-služby pri návšteve veľtrhu

Na stránkach www.interpack.de nájdu návštevníci užitočné pomôcky aj aplikácie (pre iPhone a Android) pre efektívne plánovanie svojich dní na veľtrhu, napr. databázu vystavovateľov s možnosťou vytvárania personalizovaných plánov hál, funkciu „matchmaking“ pre nadväzovanie kontaktov s vystavovateľmi a pod.

Všetky vstupenky na veľtrh interpack 2017 oprávňujú k bezplatnému využitiu verejných dopravných prostriedkov integrovaného dopravného systému Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), ktorý zahŕňa mesta v okolí výstaviska Düsseldorf.

Spracoval: František Martančík
Foto: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo