Nová piata a šiesta generácia digitálnych riešení HP Indigo bola navrhnutá s cieľom poskytnúť príležitosti k rýchlemu rastu.

Pred veľtrhom drupa 2020 spoločnosť HP Inc. predstavila dve nové ambiciózne a revolučné generácie tlačových strojov HP Indigo. Vďaka inováciám, umožňujúcim dosiahnuť vyššiu rýchlosť aj produktivitu tlače, otvoria obe uvádzané platformy nové príležitosti pre prechod od analógových technológií tlače k digitálnym.

HP Indigo 100K

Digitálny tlačový stroj HP Indigo 100K, ktorý je celosvetovo najvýkonnejším riešením pre digitálnu tlač vo formáte B2, umožňuje dosiahnuť vysokú produktivitu, čo je nevyhnutná podmienka pre väčšie uplatnenie digitálnej tlače aj u zákazníkov používajúcich ofsetovú tlač.
Nový digitálny tlačový stroj HP Indigo 100K pre komerčnú tlač vo formáte B2 je prvým postaveným na novej platforme Series 5. Umožňuje dosiahnuť vyššiu produktivitu pri tlačovej kapacite až jeden milión obojstranne potlačených hárkov B2 mesačne.

HP Indigo 100K_Press
Foto: Nový digitálny tlačový stroj HP Indigo 100K navrhnutý pre digitálnu tlač s vysokou produktivitou.

Tento tlačový stroj pre 4-farebnú tlač bude komerčne dostupný na veľtrhu drupa a cieli predovšetkým na zákazníkov špecializujúcich sa na ofsetovú tlač, ktorým umožňuje prejsť na vysoko produktívnu digitálnu tlač podľa okamžitého dopytu (tlač 6-tisíc hárkov za hodinu) s menším množstvom odpadu.

HP Indigo V12

Pre tlač štítkov je určený digitálny tlačový stroj HP Indigo V12 založený na novej generácii architektúry HP Indigo LEPX. Ide o úzkoformátový stroj, ktorý využíva všetky výhody technológie kvapalnej elektrofotografie (LEP) ponúkané riešením Indigo.
HP Indigo V12 je prvým modelom postaveným na platforme Series 6. Ponúka až 12 tlačových farieb a pri rýchlosti tlače až 120 metrov za minútu niekoľkonásobne zvyšuje výkonnosť, ktorá je plne porovnateľná s analógovou tlačou.

HP Indigo V12
Foto: Digitálny tlačový stroj HP Indigo V12 je založený na novej LEPX architektúre.

Tento tlačový stroj tiež podporuje najširšiu škálu substrátov pre digitálnu tlač etikiet – od fólie s hrúbkou 12 mikrónov až po lepenku s hrúbkou 450 mikrónov a ponúka možnosť lakovania priamo v tlačovej linke.

Nová architektúra LEPX otvára potenciál strojov HP Indigo

Architektúra LEPX zdokonaľuje základné fyzické parametre technológie LEP a je dôvodom, prečo si tlačové stroje Indigo vydobyli renomé vysokokvalitnej digitálnej tlače. Architektúra LEPX využíva namiesto jedného procesora (engine) pre spracovanie obrazu, ako je to pri technológii LEP, súčasne šesť týchto procesorov.
Tento postup niekoľkonásobne zvyšuje výslednú rýchlosť tlače, ktorá sa vyrovná analógovej tlači pri zachovaní výhod tlače digitálnej. LEPX tak poskytovateľom tlačových služieb umožňuje dosiahnuť rýchlosť a efektivitu, vďaka ktorým môžu byť ziskoví aj pri digitálnej tlači zákaziek veľkého objemu.

Jednotná platforma pre automatizáciu a excelentnosť

Operačný systém HP PrintOSX okrem riadenia prevádzky tlačových strojov funguje aj ako jednotná platforma pre aplikácie na báze cloudu a infraštruktúry služieb a podpory riadenej umelou inteligenciou, ktorá zákazníkom umožňuje maximálne zhodnotiť investíciu vynaloženú do tlačových technológií.
Vďaka pokročilým technológiám, nástrojom a know-how, ktoré sú v rámci PrintOSX k dispozícii, môžu zákazníci začať budovať „tlačiareň budúcnosti“, dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť, automatizovať výrobu a inovovať pomocou aplikácií s vysokou pridanou hodnotou.


Foto: Rozsiahle portfólio digitálnych tlačových strojov HP Indigo má zásadný vplyv na celý tlačový priemysel.

Nové produktové portfólio

V portfóliu pripravenom pre veľtrh drupa 2020 budú predstavené tiež inovácie v podobe ôsmich ďalších nových tlačových strojov:

  • HP Indigo 15K pre tlač vo formáte B2
  • HP Indigo 7K pre tlač vo formáte SRA3+
  • HP Indigo 7eco pre komerčnú tlač
  • HP Indigo 6K, HP Indigo 8K, HP Indigo 25K, HP Indigo 35K a HP Indigo 90K určené pre tlač kartónových obalov vo formáte B1.

Pre existujúcich zákazníkov budú k dispozícii zvýhodnené balíčky s možnosťou upgradu, ktoré aj im umožnia využitie výhody nových prvkov a funkcií.

Santi Morera, generálny riaditeľ a globálny šéf pre grafické riešenia spoločnosti HP Inc.

„Novo predstavené produktové portfólio umožňuje našim zákazníkom ďalej rásť a budovať tlačiareň budúcnosti. V dnešnom uponáhľanom prostredí, v ktorom sa k zákazníkom môže kedykoľvek dostať nečakaný dopyt, je pre našich zákazníkov zásadne dôležitá schopnosť rýchlo reagovať, ktorá im umožní premeniť novú príležitosť na zisk.“

Alon Bar-Shany, generálny riaditeľ HP Indigo

„Veríme, že zásadné inovácie, ktoré ponúkne naše portfólio predstavené na veľtrhu drupa 2020, otvorí novú éru, ktorá našim zákazníkom umožní v priebehu budúceho desaťročia aj po ňom pokračovať v trvalom raste.“

Dostupnosť

Tlačové stroje HP Indigo 100 pre tlač vo formáte B2, HP Indigo 15K pre tlač vo formáte SRA3+, HP Indigo 7K a HP Indigo 7eco pre komerčnú tlač, rovnako tak ako tlačové stroje HP Indigo 6K, HP Indigo 8K, HP Indigo 25K, HP Indigo 35K a HP Indigo 90K na tlač vo formáte B1 určené pre tlač etikiet a obalových materiálov by mali byť uvedené na trh v júni 2020 alebo neskôr.
Digitálny tlačový stroj HP Indigo V12 bude predstavený na veľtrhu drupa. Uvedenie na trh sa plánuje v roku 2022.

Zdroj: HP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo