Začiatkom novembra sa konal v Bratislave seminár „Digital Future of Print“. Podujatie zorganizovala divízia HP Indigo spoločnosti Hewlet Packard spolu so spoločnosť DataLine Technology.

Seminár bol tematický určený pre jednotlivcov, manažment tlačiarní, grafické štúdia a reklamné agentúry s cieľom im predstaviť nové možností digitálnych tlačových technológií HP Indigo a ich kreatívne využitie pri získavaní nových obchodných príležitostí. Zúčastnení mohli na uvedenom podujatí nájsť aj inšpiráciu pre inovatívne projekty, ktorými môžu osloviť súčasných aj prípadne nových zákazníkov.


Obr. Digitálny tlačový stroj HP Indigo 5500

Ako v úvode informoval Sales Manager HP Indigo digital press Ing. Daniel Kraus zástupca pre ČR a Slovensko, spoločnosť HP Indigo má záujem sa presadiť aj na Slovensku. Pokiaľ ide o samotný predaj, tak ho bude zabezpečovať spoločnosť DataLine so sídlom v Prahe.

Digitálna tlač v prostredí ofsetovej tlačiarni

V ďalšom bloku vystúpil s príspevkom Ing. Martin Bělík, ktorý demonštroval výhody digitálnej tlače v prostredí ofsetovej tlačiarni. Ako povedal „nie je účelom nahrádzať doterajšie technológie, ktoré dokážu plniť požiadavky a prinášať zisk“. Nasadenie digitálnych tlačových strojov resp. „digitálneho ofsetu“ je potrebné chápať z ekonomického pohľadu a jeho rozšírených možností oproti tradičným tlačovým technológiám. Myslenie klientov a požiadavky trhu sa menia a to núti aj majiteľov tlačiarní sa zamýšľať nad rentabilitou, ziskovosťou a budúcim smerovaním biznisu.

Tlačové stroje HP Indigo sú vhodné pre také oblastí tlače, kde zákazník, prípadne prevádzkovateľ stroja, docení jeho pridanú hodnotu. Technológia má veľa unikátnych vlastností, ktorými sa celkom odlišuje od ostatných digitálnych zariadení, ktoré sa na trhu ponúkajú.

HP Indigo technológia

HP Indigo Solution Consultant pre strednú a východnú Európu Tomáš Kugler prítomným predstavil HP Indigo technológiu „Digitálneho ofsetu“ LEP = Liguid Electro Photography, ktorá sa využíva pri zariadeniach HP Indigo. Je potrebné povedať, že na rozdiel od elektrografickej tlače kde sa využíva suchý toner ako farbivo, pri HP Indigo sa využívajú pre tlač tekuté farby (liguid farby) „HP – Electroink“. Princíp tlače je podobný ako pri konvenčnom ofsete keď farba sa prenáša najskôr na gumový ofsetový poťah a až následne na papier resp. iné potláčané médium.

 
obr. grafické vyjadrenie nárastov záujmu a výroby

Fotoaplikácie – fotoknihy
Oblasťou, pre ktorú má HP Indigo vysokú pridanú hodnotu, sú „foto-špeciality“. Aplikácie typu fotoknihy, fotoalbumu, fotokalendára. Ide väčšinou o nízko nákladové zákazky, kde sa tiež výhodne využíva personalizácia. Tu sa samozrejme uplatňuje hlavne výnimočná kvalita tlače. O tejto problematike a vývoji na svetovom trhu sa prítomní dozvedeli z obšírnej analýzy od zahraničného hosťa Rafi Krausa. Z jeho príspevku jasne odznelo, že tento smer podnikania z finančného pohľadu sa oplatí, čo aj dokazuje každoročný percentuálny nárast.

Marketing – „When creative meets data“

Medzi ďalšie segmenty, kde HP Indigo nachádza uplatnenie, patrí napr. oblasť priameho marketingu (DM), či relatívne nová oblasť trans-promo. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou je „industriálny“ segment, vlastne aplikácie typu etikiet či flexibilných obalov.

S touto obsiahlou problematikou pre biznis pritom veľmi dôležitou, názornými ukážkami produktov, ale aj na vlastných realizovaných projektoch demonštroval zahraničný hosť pán Rafi Albo, možností prepojenia kde sa dá využívať dobré cielená reklamná kampaň s technológiou HP Indigo.

Uznávaný expert Rafi Albo je zakladateľom kreatívnej agentúry SEGMARKETING ktorá pôsobí v oblasti layalty marketingu (Loyalty Marketing (LM) je integrovaný prístup k marketingu) a personalizovanej komunikácie. K jeho spokojným zákazníkom patria napríklad firmy: VISA, Hugo Boss, Armani, Marlboro, TNT, Aldo a ďalšie.


Obr. Ukážka produktov so zameraním na priame oslovenie klienta.

Prezentácie a prednášky, ktoré odzneli na tejto akcii boli tematický veľmi príťažlivé a z odborného pohľadu hodnotné. Po skončení prednáškovej časti, boli k dispozícii aj ukážky produktov vytlačených na strojoch HP Indigo. Samozrejme okrem pohostenia sa našiel čas aj na plodnú diskusiu zo zástupcami firiem HP Indigo a DataLine.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo