Nový tlačový stroj HP PageWide Web Press T1100S

Würzburg: Začiatkom decembra prezentovali firmy HP Inc. a KBA pre takmer 200 medzinárodných obalových tlačiarní a odborných novinárov vo výrobnom závode vo Würzburgu celosvetovo prvý veľkoformátový digitálny tlačový stroj HP PageWide Web Press T1100S.

HP PageWide Web Press T1100S

Tento gigantický atramentový kotúčový tlačový stroj, ktorý tlačí na pás materiálu šírky 2,80 m, bol vyvinutý počas necelých dvoch rokoch v úzkej spolupráci medzi HP Inc. a KBA-Digital & Web Solutions. Úpravou povrchu materiálu pre tlač krycou vrstvou (primerom), vytlačenou takisto digitálnou tlačou, otvára tento stroj pre výrobu obalov z vlnitej lepenky (v rôznych formátoch a nákladoch) nové flexibilné možnosti.

Priaznivý vývoj digitálnej tlače

S predpokladaným ročným nárastom v hodnote 17 percent je digitálna tlač najrýchlejšie rastúcou technológiou v oblasti potlače obalov a predpokladá sa, že v roku 2019 dosiahne objemu 19 miliárd amerických dolárov. Riešenie tlačovín digitálnou tlačou navyše umožňuje nielen nákladovo efektívnu výrobu zákaziek s malými nákladmi, ale i výrobu personalizovaných obalov.

„Zošľachťovatelia a ich zákazníci musia pre finálneho zákazníka vyvinúť nielen efektívny obal, ale musia tiež znížiť náklady“, hovorí Eric Wiesner, general manager, PageWide Web Press (PWP) Division firmy HP Inc.. „HP a KBA teraz vďaka spojeným expertízam uviedli na trh najproduktívnejší kotúčový tlačový stroj sveta. Tlačový stroj HP PageWide Web Press T1100S umožňuje zušľachťovaním na špičkovej úrovni docieliť vyššieho zhodnotenia tým, že v jednom tlačovom stroji kombinuje digitálnu tlač s predchodzou úpravou potlačovaného materiálu pre tlač.“

KBA_Web Press T1100S_F2
Fotografia 2: So šírkou pásu materiálu 2,80 m a rýchlosťou digitálnej potlače plochy 30.000 m²/h, je tlačový stroj pre výrobu obalov z vlnitej lepenky HP T1100S najväčším a najvýkonnejším atramentovým rotačným tlačovým strojom na svete.

Prvé zariadenie sa inštaluje vo firme DS Smith Packaging

Ako prvého zákazníka na tlačový stroj HP T1100S sme získali firmu DS Smith Packaging. Tento stroj umožňuje hlavne pre malé a stredné náklady zákaziek zaistiť výrazne vyššiu produktivitu a flexibilitu než ostatné, obvyklé analógové technológie tlače, a vďaka produktivite vyššej než 30 000 m² potlačiteľnej plochy za hodinu môže byť hospodárne využívaný i pre vysoké náklady zákaziek. „Nový tlačový stroj HP PageWide Web Press T1100S predstavuje ďalší krok v našom programe digitálnej tlače“, hovorí Stefano Rossi, šéf obalovej divízie z firmy DS Smith. „Z našej spoločne vývojovej práce s firmou HP vznikol prvý digitálny tlačový stroj, ktorý tlačí takou rýchlosťou a na tak široký pás materiálu, aký pre výrobu obalov z vlnité lepenky vo veľkých objemoch nutne potrebujeme. Vďaka tomuto stroji môžeme našim zákazníkom poskytnúť doposiaľ neexistujúcu flexibilitu pre zákazky s akoukoľvek výškou nákladu vo stabilnej kvalite.“

KBA_Web Press T1100S_F3
Fotografia 3: Z úspešnej americko-nemeckej kooperácie pri realizácii gigantického projektu atramentového kotúčového tlačového stroja HP T1100S, realizovanej v dobe kratšej než dva roky, sa teší z ľava doprava: Jim Lucanish, Prezident firmy O‘Neil Data Systems v USA, Christoph Müller z firmy KBA-Digital & Web Solutions, ale i Aurelio Maruggi, Gido van Praag a Eric Wiesner z firmy HP Inc.

Nové možnosti v obalovej tlači na vlnitú lepenku

Ak analógové tlačové technológie vytlačia kópiu jediného obalu s jedným dizajnom vo väčšom alebo menšom počte, ktoré potom nakoniec vyzerajú rovnako a majú i rovnakú veľkosť, potom tlačový stroj HP PageWide T1100S poskytuje vďaka architektúre tlači Multi-Lane (MLPA) nové možnosti využitia práve vo výrobe obalov z vlnitej lepenky.

KBA_Web Press T1100S_F4Podobne, ako na diaľnici, je systémom HP MLPA potlačovaný pás materiálu rozdelený do niekoľkých „jazdných pruhov“. Pritom je možné vyrábať súčasne vedľa seba zákazky/obaly z vlnitej lepenky, ktoré často majú veľmi rozdielne rozmery i náklady. Môžu tak byť do jednej čakacej fronty zoradené malé i tie najmenšie zákazky v najrôznejších formátoch, ktoré je potom možné bez zastavení stroje vytlačiť bez prípravných časov a bez zastavení stroje spoločne s veľkými zákazkami, tlačenými v druhom „jazdnom pruhu„.

Technológia HP MLPA i ďalšie výhody digitálnej tlači umožňujú v prípade potreby nákladovo efektívne prispôsobenie požiadavkám zákazníka i personifikáciu obalov z vlnitej lepenky. Vďaka tomu majú zošľachťovatelia možnosť sa prispôsobiť objemovým i časovým požiadavkám tlače menších zákaziek, pričom by museli budovať sklady.

Fotografia 4: Vďaka technológii HP MLPA (= Multi Lane Print Architecture = architektúra tlače vo viacerých radoch) umožňuje tlačiť veľké, malé i najmenšie náklady zákaziek súčasne, v niekoľkých radoch na 2,80 m široký pás materiálu.

Rýchla výroba vo vysoké kvalite

Stále viac značkových výrobcov požaduje individualizáciu a personifikáciu svojich obalov. V dôsledku toho sú výrobcovia nútení do kratších výrobných termínoch a k realizácii menších nákladov zákaziek pri súčasných vysokých nárokoch na kvalitu s nízkymi výrobnými náklady. Vďaka rýchlosti tlače až do 183 m za minútu a potlačovanej ploche až 30.600 m²/h umožňuje tlačový stroj HP PageWide Web Press T1100S výrobcom obalov rýchlo spracovávať tiež nové a komplexné tlačové zákazky.

KBA_Web Press T1100S_F5
Fotografia 5: Claus Bolza-Schünemann, CEO firmy Koenig & Bauer AG, pozdravil medzinárodných hostí vo výrobnom závode ve Würzburgu. Vysvetlil silnú pozíciu KBA na rastúcom trhu obalovej tlače a kooperáciu s HP označil výhodnú pre obe strany.

Pomocou rozšírených možností nanášania primeru (vrátane prípravkov HP Bonding a Priming) a štvorfarebnej tlači, realizovanej pomocou pigmentových, vodou riediteľných atramentov HP A50 vo farbách CMYK, môžu užívatelia potláčať vo vysokej kvalite vrchné materiály vlnitej lepenky s plošnou hmotnosťou od 80 do 400 g/m² (GSM). Tento atramentový kotúčový tlačový stroj pritom ponúka výraznú úsporu nákladov, vysokú flexibilitu, produktivitu a kvalitu tlače s vyššou sýtosťou farieb a vysokou optickou hustotou čiernej, i s ostro vytlačeným textom. Systémy nanášania prípravku HP Priming priamo (inline) alebo takmer priamo v tlačovom stroji (nearline) sú prínosom pre optimalizáciu kvality tlače.

V kooperácii s KBA ponúka HP k základnej výbave tlačového stroja T1100S i rozličné opčne možnosti výbavy a automatizácie. K tomu patria lakovacie jednotky pre primery a krycie laky (OVP), automatická výmena rolí materiálov, ale i kompletne automatizovaný systém zásobovania materiálom pomocou logistického systému KBA PATRAS.

Pri predstavovaní tlačového stroja HP T1100S spomenul pán Christoph Müller, CEO firmy KBA-Digital & Web Solutions začiatok spolupráce medzi HP a KBA pri príležitosti jednej večere v septembri 2013. Christoph Müller: „Firma KBA má ako celosvetovo vedúci výrobca klasických tlačových strojov 200 rokov skúseností a pri stavbe kníhtlačových, ofsetových hárkových a rotačných strojov nazbierala veľa skúseností so spracovávaním citlivých potlačovaných materiálov i vo veľkých šírkach. Firma HP má už 76 rokov celosvetovú vedúcu úlohu v oblasti hardvéru a softvéru a v posledných 31 rokoch bola kontinuálne hnacím motorom inovácií v technológii termálnej atramentovej tlače. Užívatelia tlačového stroja HP T1100 PageWide Web Press profitujú zo spoločných znalostí a synergických efektov oboch spoločností. Túto alianciu sme spustili ešte pred tým, než boli s konečnou platnosťou podpísane zmluvy, čo svedčí o vzájomnej dôvere a o tom, že naše technické tímy veľmi dobre spolupracujú.“

Zdroj: KBA, HP Inc.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo