V súvislosti s rozšírením pandémie COVID-19 vzniesla médiá po celom svete otázku možného prenosu vírusu prostredníctvom rôznych povrchov, vrátane bankoviek a mincí.

Tieto obavy sú nepodložené: „Je potrebné dodržiavať rovnaké hygienické opatrenia ako pri iných predmetov dennej potreby“, radí pre zaobchádzanie s bankovkami Eric Boissonnas, CEO v spoločnosti NotaSys, dcérskej spoločnosti Koenig & Bauer zaoberajúce sa ceninami.

KBA-NotaSys CEO Eric Boissonnas

„V poslednej dobe sme mohli v tlači aj na sociálnych médiách a dokonca aj v obchodoch čítať varovanie, ktoré poukazujú na potenciálne riziko prenosu COVID-19 pri používaní bankoviek“, dopĺňa Boissonnas.
Pri používaní bankoviek a mincí však odporúčajú zdravotnícki experti rovnaké hygienické opatrenia ako pre iné bežné činnosti – napr. pri kontakte s madlami dverí, nákupnými košíkmi alebo platobnými terminálmi. Rozhodujúce je, aby boli dodržiavané hygienické predpisy, bez ohľadu na predmety, ktorých sa dotýkame.

To znamená: Bankovky sú aj v čase pandémie bezpečným spôsobom platenia a navyše jedinou platobnou metódou dostupnou všetkým. Objavujú sa však iniciatívy, ktoré využívajú neistoty v súvislosti s pandémiou COVID-19, aby podporili bezhotovostné platobné transakcie.

Európska centrálna banka vykonáva pravidelné prieskumy, či by mohli mať výroba alebo obeh európskych bankoviek vplyv na verejné zdravie. Výsledky nevykazujú žiadne indície na prenos korona-vírusov cez bankovky.
Ako hlavný poskytovateľ bezpečnostných tlačových riešení a člen predstavenstva International Currency Association sa spoločnosť KBA-NotaSys pripojila k iniciatíve, ktorá sa snaží zabrániť šíreniu mylných informácií.


Tak isto aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) neradí platbu hotovosťou rušiť. Oveľa viac apeluje na verejnosť, aby dbala na pravidelné umývanie rúk a dodržiavanie základných hygienických opatrení.
V rozhovore s MarketWatch poukázala hovorkyňa WHO Fadel Chaib na to, že „sme NEPOVEDALI, že hotovosť prenáša korona vírus. […]“ Bolo to nesprávne interpretované. […] Boli sme dotazovaní, či si myslíme, že by bankovky mohli prenášať COVID-19 a my sme odpovedali, že by ste si po manipulácii s peniazmi mali umyť ruky, predovšetkým pokiaľ manipulujete s potravinami alebo ich jete.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo