Horúca razba umožňuje aplikovanie dizajnu na substráty s rôznymi povrchmi.

Razba fóliou za tepla sa vyznačuje tým, že tenká vrstva fólie sa vplyvom tlaku a tepla prenáša na potláčaný materiál. V závislosti od použitej raziacej formy a fólie môžete vytvárať rôzne vizuálne i haptické efekty.

Pri procese horúcej razby, rovnako ako pri iných procesoch, je vhodné pred zadaním objednávky u výrobcu fólie najskôr definovať, akým vplyvom a ďalším podmienkam spracovania bude neskôr horúca razba vystavená.

To zahŕňa zohľadnenie vplyvov okolitého prostredia na konečný produkt a tiež požiadavky na trvanlivosť. Rovnako je potrebné vziať do úvahy problémy, ktoré môžu nastať v dôsledku návrhu dizajnu, a konkrétne povrchové charakteristiky tlačového substrátu.

Foil Stamping
Haptické vnímanie vytvára pridanú hodnotu a zvyšuje motiváciu k realizácii.

Okrem potreby pre adekvátnu adhéziu (lepivosť) medzi povrchom tlačového substrátu a razbou môže hrať zásadnú úlohu okrem iného aj povrchové napätie. Neskoršie reakcie alebo migrácia zložiek, napríklad povrchovo aktívnych látok v laku alebo v tlačiarenských farbách, môžu spôsobiť problémy s kvalitou razby/transféru.
Rovnako aj drsnosť, štruktúra a ďalšie charakteristiky povrchu substrátu sú kritériami pre posúdenie správnej voľby fólie.

Možné faktory ovplyvňujúce trvalú priľnavosť fólie:

 • prísady proti oteru v tlačových farbách vrátane minerálnych práškov (poprašovanie),
 • nedostatočné zaschnutie farieb (lakov, primerov) často vedie k uvoľňovaniu plynov alebo migrácii zložiek tlačovej farby,
 • nedostatočné vytvrdenie UV lakov,
 • polyolefínové povrchy a PET s nízkym povrchovým napätím,
 • disperzné laky s vysokým obsahom klzných prísad (vosky, silikón).

KURZ tieto faktory berie do úvahy pri trvalej optimalizácii svojich produktov. V posledných rokoch sa vývoj čoraz viac zameriava na univerzálnosť fólií určených pre razbu.

LUXOR®/ALUFIN® MSU

Produkt MSU (Multiple Surface Usage) je vynikajúci pre metalickú razbu širokej škály aplikácií s väčšou flexibilitou, spoľahlivosťou aj jednoduchosťou pri použití.

Odporúča sa hlavne na:

 • laminované povrchy (PET, OPP),
 • UV tlač,
 • nízkomigračné laky a nátery,
 • metalické farby,
 • konvenčne sušené farby a emulzné nátery.

V čom je rozdiel?

 • Priľnavosť na väčšine, dokonca aj ťažko raziteľných povrchoch, ako sú potiahnuté alebo potlačené substráty.
 • Natierané a potlačené papiere, rovnako ako kartón, lamináty, lakované a parciálne alebo celoplošne UV lakované povrchy
 • Jemné až stredné motívy
 • Vysoká rýchlosť spracovania
 • Vynikajúci lesk
 • Dobré vykreslenie hrán
 • Dobré krytie
 • Najlepšie vo svojej triede pre LMI bar (Low Migration Inks – farby s nízkou migráciou)

V závislosti od použitej fólie môžete vytvárať rôzne vizuálne a haptické efekty. Adhézna vrstva má rôzne zloženie pre rôzne povrchy. To znamená, že si musíte vybrať správnu transferovú fóliu so správnou lepiacou vrstvou pre povrch, ktorý sa má raziť.

S výberom správneho produktu na razbu vám poradí tím KURZ Czech & Slovak, s. r. o.
https://www.czkurz.com/

Pripravil: František Martančík
Zdroj: KURZ

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo