Najdôležitejšími faktormi pri foto-grafických monitorov je kvalitný IPS displej, pozorovacie uhly, podsvietenie, gamut a farebná vernosť.

Na trhu je veľa typov monitorov, ktoré sa líšia technológiou zobrazovania, veľkosťou uhlopriečky, rozlíšením, pozorovacími uhlami, grafickým výkonom a mnohými ďalšími parametrami. Momentálne na trhu jednoznačne dominujú LCD TFT monitory s technológiou displeja IPS (In Plane Switching) a systémom LED podsvietenia. Následne si priblížime niektoré vlastnosti, ktoré charakterizujú kvalitný grafický monitor ako zobrazovaciu jednotku, ktorá slúži k zobrazovaniu textových a grafických informácií.

LCD monitory

Je potrebné rozlišovať, či sa monitor bude využívať len pre posúdenie návrhov a grafických dát z grafického štúdia, alebo sa bude využívať pre editáciu fotografií, videí, pre tvorbu návrhov a grafických dát.

Rozdelenie a výber monitorov podľa ich použitia
Monitory môžeme rozčleniť do skupín podľa ich využitia a to: na bežné, kancelárske, hráčske monitory a monitory pre profesionálne využitie v oblasti videa, fotografie a grafiky.

Monitory pre foto-grafické účely
Oblasť profesionálnych monitorov určených pre grafické využitie má tiež svoje špecifiká. Výraz „grafický monitor” výrobcovia používajú ako základnú kategóriu pre pokrytie širšieho spektra profesných odborov s dôrazom na vizuálnu interpretáciu dát, do ktorej spadajú všetky odbory, v ktorých názve sa objavuje slovo „grafia”, napr. geografia, termografia, fotografia a takisto video, CAD a rôzne oblasti 3D-modelovania a podobne.

Bezpečné prehliadanie grafických dát
„Grafické monitory“ nie sú bežné monitory a navyše sa medzi sebou líšia hlavne možnosťami využitia. Mnohí si myslia, že pokiaľ je monitor „dobrý na prehliadanie” grafických dát a fotografií, potom je dobrý aj na všetko ostatné. Nemusí to však byť pravda.

Profesionálna editácia grafických dát
Škála činností v grafických odboroch je natoľko široká, že sa nedá obsiahnuť v tomto článku. Určite je vhodné odporučiť individuálnu konzultáciu pred nákupom monitoru pre konkrétne potreby grafického pracoviska. V súčasných podmienkach nárokov na rôzne formy a výstupy publikovania si grafik málokedy vystačí s jedným nastavením. Napr. pre presnú simuláciu tlačového výstupu je veľmi výhodný monitor s nezávislým nastavením nielen bieleho, ale i čierneho bodu a takisto korekcie farebnosti v 6 osiach R-G-B-C-M-Y (hexa-color).

Základné vlastnosti foto-grafických monitorov
Farebný rozsah monitora je jedným zo základných kritérií pre posúdenie jeho vhodnosti a využiteľnosti pre prácu s grafikou, videom a fotografiou. Je potrebné vedieť, aký bude farebný rozsah tlačových dát, ktoré budú následne na monitore zobrazované. Farebný rozsah monitora by mal byť väčší, než farebný rozsah spracovávaných dát (AdobeRGB, sRGB, CMYK, REC. 2020 a ďašie farebné priestory).

gamut_Adobergb_sRGB
Obr. Farebný rozsah (gamut) porovnanie: Abobe RGB – sRGB.

Homogenita obrazu
Hneď po farebnom rozsahu (gamute) je jedným z najdôležitejších parametrov homogenita obrazu, to je minimálna jasová a farebná odchýlka obrazových bodov po celej ploche obrazovky tak, aby bola farebná reprodukcia náhľadového obrazu na monitore stále rovnaká – nezávisle na jej umiestnení na ploche obrazovky. Dokonalejšie grafické monitory používajú elektroniku monitora a technológiu „kompenzácie jasových a farebných odchýlok“ pre udržanie homogenity. Ideálna homogenita je do 10 – 15 percent odchýlky jasu od stredu obrazovky.

uniformity
Obr.: Lacné monitory nedokážu zabezpečiť rovnomerné podvietenie displeja.

Schopnosť rozlíšenia blízkych farebných tónov
Bežné monitory používajú spravidla registre s 8-bitovou hĺbkou, ktorá umožňuje pracovať maximálne s 256-úrovňami videosignálu, zatiaľ čo špičkové foto-grafické monitory používajú pre výpočet výsledného obrazu tzv. 16-bitové tabuľky, takže dokážu interne pracovať až so 65 tisíc úrovňami videosignálu.

Gradient_gama

Dlhodobá stabilita nastavených obrazových parametrov
Je základným predpokladom pre serióznu prácu. K tomuto účelu používajú výrobcovia profesionálnych monitorov elektronické regulačné obvody, ktoré neustále vyhodnocujú stav podsvetľovacieho systému, merajú teplotu monitora a ďalšie parametre a automaticky zabezpečujú reguláciu jasu, tak, aby bol konštantný dovtedy, dokiaľ ho užívateľ sám nezmení.

Premenný kontrast
Pri monitoroch používaných pre náhľady kontrolných nátlačkov (tlačové dáta) je veľmi dôležité, aby bolo možné prispôsobovať ich statický kontrastný pomer (biela/čierna) podľa kontrastných pomerov sledovanej tlačovej predlohy, kde sa kontrastné pomery pohybujú podľa použitého papiera od 50:1 do 500:1. Profesionálne monitory pomocou kalibračného systému dokážu meniť okrem jasu, bieleho bodu aj gradáciu obrazu.

variabil_gradation
Obr.: možnosť upraviť gradáciu umožňuje lepšiu simuláciu obrazu s výtlačkom, alebo fotografiou.

Monitory s podporou hardvérovej kalibrácie
Pre profesionálnu prácu a z hľadiska dosiahnutia cieľa kalibrácie (nastavenie cieľových obrazových parametrov zobrazovača) rozoznávame hardvérovú a softvérovú kalibráciu monitorov. Hardvérová kalibrácia znamená, že nastavenie cieľových hodnôt obrazových parametrov monitora je dosiahnuté nezávisle na grafickej karte, ktorá generuje obrazový videosignál do monitora. Softvérová kalibrácia znamená, že nastavenie cieľových hodnôt obrazových parametrov monitora je dosiahnuté pomocou úpravy videosignálu vychádzajúceho z grafickej karty – a tak sú cieľové parametre dosiahnuté v závislosti na pripojenej grafickej karte, ktorá generuje videosignál do monitora.

NEC_EIZO_profi_monitor
Obr.: LCD monitory značky NEC a EIZO patria k špičke v oblasti profesionálneho využitia.

Výhody hardvérovej kalibrácie
Veľkou výhodou HW kalibrácie hlavne pri kvalitných foto-grafických monitoroch je to, že výpočet gradácie obrazu spravidla prebieha s ďaleko vyššou presnosťou na internej úrovni obrazových procesorov príslušného foto-grafického monitora a nie s nízkou presnosťou na úrovni LUT-tabuliek pripojenej grafickej karty ako pri SW kalibrácii. Preto sa v profesionálnej praxi používa zásadne HW typ kalibrácie zobrazovačov.

Najdôležitejšími faktormi pri foto-grafických monitoroch je kvalitný IPS displej, pozorovacie uhly, podsvietenie, gamut a farebná vernosť.

Je ale potrebné upozorniť, že typ displeja je len jeden z komponentov (aj keď veľmi dôležitý). Kvalita integrovanej riadiacej elektroniky tiež do vysokej miery rozhoduje o kvalite výsledného obrazu. K monitoru by mal byť k dispozícii kalibračný program pre jeho jednoduchú a rýchlu kalibráciu s podporou HW kalibrácie monitora a meracie zariadenie.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo