Speedmaster SX 102 novej generácie.

Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) výrazne investuje do svojej hlavnej činnosti uvedením novej generácie Speedmaster SX 102, ktorá bola vylepšená v súlade s požiadavkami zákazníkov.

Speedmaster SX 102 s vylepšenou automatizáciou a ergonómiou

Tento hárkový ofsetový stroj s výkonom 14-tisíc hárkov/hod., je určený predovšetkým pre komerčné tlačiarne, ktoré vyžadujú vysokú produktivitu a špičkovú kvalitu tlače.

Typické oblasti použitia siahajú od brožúr a komerčných tlačiarenských produktov až po príbalové letáky do farmaceutických obalov, a aplikácie zahŕňajúce veľmi tenké substráty, ktoré je potrebné vytlačiť jedným prechodom.

Nový Speedmaster SX 102 sa vyznačuje ergonomickým dizajnom s novou galériou a ochrannými krytmi, ktoré pochádzajú zo série Speedmaster XL. Základný model ponúka vynikajúci pomer ceny a výkonu, pričom konfigurácie siahajú až po autonómny tlačový stroj Push to Stop.

Speedmaster SX 102
Speedmaster SX 102 / Prinect Press Center XL 3

Maximálny tlačový formát hárku (650 x 940 mm) a nová možnosť formátu tlačovej platne (721 x 930 mm) znižuje náklady na tlačové platne až o 20 percent v porovnaní s konvenčným formátom platne (790 x 1 030 mm) modelu SX 102, ktorý je naďalej dostupný. Ide o kľúčový ekonomický faktor, najmä vzhľadom na prudký nárast cien surovín.

Nový Speedmaster SX 102 je navrhnutý ako škálovateľný tlačový stroj. V závislosti od rozsahu aplikácií a požiadaviek na výkon/automatizáciu je možné základný model objednať s mnohými ďalšími asistenčnými systémami prenesenými z technológie Speedmaster XL.

Patria sem Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assistant, Powder Assistant a mnoho ďalších. Pomocou umelej inteligencie (AI) dosahujú digitálne asistenčné systémy ďalšie výrazné zníženie počtu manuálnych zásahov operátorov. Okrem úspory času to znamená aj menšie riziko chýb.

Vďaka Prinect Press Center XL 3 a pracovnému postupu Prinect, Speedmaster SX 102 môže byť plne integrovaný do workflow tlačiarne, čo zaisťuje efektívnu správu dát, presné prednastavenia, aktuálne výrobné dáta a informatívne správy.

HEIDELBERG ponúka triedu formátu 102 už od roku 1975. K dnešnému dňu spoločnosť predala viac ako 100 000 tlačových a lakovacích jednotiek v tejto triede formátov.

Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo