Healthy Printing dokonale zapadá do prístupu spoločnosti Heidelberg k životnému prostrediu a udržateľnosti.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschine (Heidelberg) sa už veľa rokov zaoberá udržateľnosťou vo výrobe tlačiarenských produktov. Pripojením sa k medzinárodnej iniciatíve Healthy Printing Heidelberg podčiarkuje tento komplexný záväzok k produktom a technológiám šetrným k životnému prostrediu.

Zdravá a udržateľná tlač sa stáva čoraz konkurenčnejšou výhodou. Dopyt po bezpečných a recyklovateľných produktoch pre tlač rastie, najmä v oblasti obalov.

Heidelberg ako vedúci partner v priemysle podporuje holistický prístup iniciatívy „Zdravá tlač“. Tá ponúka platformu v rámci hodnotového reťazca na výmenu a spoluprácu na zdravej tlači a zlepšovaní recyklovateľnosti. Recyklovateľnosť významne prispieva k efektívnemu obehovému hospodárstvu, a tým posilňuje konkurencie schopnosť polygrafického priemyslu a najmä obalového priemyslu.

„Poslanie spoločnosti Healthy Printing dokonale zapadá do prístupu spoločnosti Heidelberg k životnému prostrediu a udržateľnosti,“ povedal Rainer Hundsdörfer, generálny riaditeľ spoločnosti Heidelberg. „Spoločne podporujeme výrobu tlačených produktov, ktoré sú zdravé pre ľudí a životné prostredie a zároveň sú cenovo výhodné.“

„Iniciatíva zdravej tlače rastie vďaka angažovanej výmene v rámci hodnotového reťazca tlačených produktov, takže sme radi, že môžeme privítať Heidelberg ako ďalšieho zástupcu tlačiarenských strojov v tejto skupine,“ hovorí Jenny Pfau z iniciatívy Healthy Printing Iniciative. „Nové pohľady a skúsenosti obohatia iniciatívu Zdravá tlač.“

Healthy printing
Healthy printing !

|O zdravej tlači|

Medzinárodný environmentálny výskumný a poradenský inštitút EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) spustil iniciatívu Healthy Printing Initiative s podporou nadácie DOEN. Základnou myšlienkou iniciatívy je podporiť implementáciu koncepcie Cradle-to-Cradle (C2C) v polygrafickom priemysle.

Uprednostňujú sa tlačové materiály, tlačiarenské farby, laky a iné tlačiarenské prípravky a pomôcky, pri ktorých nevznikajú odpady. Po použití musia byť tlačové produkty dôsledne recyklované. Zvyškové materiály vyprodukované počas procesu recyklácie by sa v konečnom dôsledku mali vrátiť do kolobehu prírody ako biologické živiny bez toho, aby ju znečisťovali.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo