Heidelberg – dizajn a nové technológie ofsetových strojov.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) pokračovala vo svojom silnom začiatku roka aj v druhom štvrťroku a výrazne zlepšila svoje tržby a výsledky za prvý polrok. 

Tržby v druhom štvrťroku sa vyšplhali na 590 miliónov eur (predchádzajúci rok: 542 miliónov eur). Tržby za prvý polrok s 1 120 miliónmi eur sú o 14 % vyššie ako v predchádzajúcom roku. Segment Packaging Solutions zaznamenal mimoriadne silný rast, z 415 miliónov eur v predchádzajúcom roku na 535 miliónov eur.

V druhom štvrťroku pokračoval rast prichádzajúcich objednávok na približne 622 miliónov eur (nárast o 5 %). Podporili to menové vplyvy a vysoký dopyt zo Strednej Európy a Severnej Ameriky.

Polročné objednávky dosiahli úroveň 1 229 miliónov eur, v dôsledku čoho je počet nevybavených objednávok prvýkrát po rokoch nad 1 miliardou eur. Toto vysoké nahromadenie objednávok a polročné čísla vytvárajú vynikajúci základ na dosiahnutie cieľov za celý rok. V druhom polroku však HEIDELBERG očakáva ďalšie zvyšovanie najmä personálnych a energetických nákladov.

Silný rast v oblasti obalov

Segmenty Print Solutions a Packaging Solutions zvýšili svoje tržby v prvom polroku. Divízia Packaging Solutions sa tešila mimoriadne silnému rastu tesne pod 30 %, po miernom raste v predchádzajúcom roku.

HEIDELBERG stojí za svojou prognózou na finančný rok 2022/23

Spoločnosť naďalej očakáva nárast obratu na približne 2,3 miliardy eur (2021/22: 2,183 miliardy eur), za predpokladu, že nedôjde k výraznému poklesu celkového ekonomického prostredia. Napriek nárastu nákladov, ktorý možno očakávať, sa ziskovosť v druhom polroku bude naďalej zlepšovať.
HEIDELBERG stále predpovedá ďalší nárast marže EBITDA na minimálne 8 % na finančný rok 2022/23 (2021/22: 7,3 %).

Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo