Je rozhodnuté: Heidelberg AG (Heidelberg) znižuje výrobnú kapacitu, a tým zužuje portfólio strojov pre knihárske spracovanie. Výroba liniek pre šitie a lepenie je ukončená a tiež výrobný závod Heidelberg v Lipsku kde sa zariadenia vyrábali bude zatvorený.


Heidelberg si naďalej ponecháva vo výrobnom programe zariadenia pre skladanie (falcovačky), ktoré sa vyrábajú v nemeckom závode Ludwigsburg. Uvedeným opatrením príde k zníženiu pracovných síl o takmer 650 ľudí (vrátane pracovníkov v pobočkách v celom svete). Podľa vyhlásenia spoločnosti Heidelberg servis na inštalované šicie V1 a lepiace linky preberie a celosvetovo bude zabezpečovať v rátane náhradných dielov švajčiarska spoločnosť Müller Martini na základe vzájomnej dohody.

Spoločnosť Müller Martini svojimi produktmi sa zameriava na knihárske spracovanie a má veľmi dobré vybudovanú servisnú sieť. Uvedené zmeny by mali vstúpiť do platnosti do konca roka 2014. Obe spoločnosti sa dohodli nezverejniť bližšie informácie vzájomnej dohody.

Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo