Foto: Pri príležitosti odovzdania stroja sprava: František Jakeš – výrobný riaditeľ Grafobal Bohemia, Hynek Grebeň – riaditeľ predaja a servisu KBA CEE, Ivan Chovanec – generálny riaditeľ Grafobal Bohemia, Jan Korenc – CEO KBA CEE a tlačiar spoločnosti Grafobal Bohemia a technik KBA.

Firma Grafobal je v krajinách strednej a východnej Európy pojmom pre vysoko kvalitnú výrobu obalov. Centrála spoločnosti sa nachádza od roku 1905 v Skalici a stará sa o dcérske spoločností v Čechách, na Slovensku, v Bulharsku, Litve a Rusku.

Piaty tlačový stroj KBA Rapida 106 pre slovenskú skupinu Grafobal

Firma Grafobal Bohemia so sídlom v českom Holubove nedávno obdŕžala v rámci svoje skupiny už piaty stroj KBA Rapida. Doposiaľ sa vždy jednalo o šesťfarebný, alebo osemfarebný stroj so systémami pre disperzné a UV laky.

Nový šesťfarebný stroj so systémami pro disperzné a UV laky v Holubove doplňuje stroj rovnakej konfigurácie, ktorý bol už dodaný v roku 2011.

Nová KBA Rapida 106 je vysoko automatizovaná s ekobalíčkom, výbavou pre kartón, mikrovlnnú lepenku, fólie, potlač tenkých materiálov a je univerzálne použiteľná pre tlač s bežnými aj UV farbami a lakmi.

Firma Grafobal potláča obaly pre potraviny, farmaceutické a tabakové výrobky, kozmetiku a prepravné obaly, etikety, kalendáre a ďalšie. V roku 2013 spracovala výroba v Skalici 27.000 ton kartónu, vlnitej lepenky a ďalších potláčaných materiálov, pričom tendencia narastá.

Aj prvý ofsetový stroj v spoločnosti Grafobal v Skalici v roku 1940 pochádzal z vtedajších závodov Planeta zo Saska v Nemecku. Neskoršie prišli stroje od iných výrobcov. Avšak od roku 2011 pracuje v medzinárodnej skupine na potlač obalov stále viacej strojov Rapida. Tak je tomu aj v spoločnosti Grafobal Bohemia, kde v minulosti tlačili stroje Variant a Varimat z Radebeulu.

Výkonnosť prvého inštalovaného stroja KBA Rapida 106 vo firme Grafobal Bohemia zabezpečila i pre sesterské spoločnosti v Rusku a Litve v uplynulých troch rokoch inštaláciu troch vysoko výkonných strojov Rapida. Tie sú natoľko spoľahlivé, že sa spoločnosť Grafobal Don stala v roku 2014 najúspešnejšou zo všetkých dcérskych spoločností. V Rostove na Done pracujú dva osemfarebné tlačové stroje Rapida 106.

Manažéri a zamestnanci Grafobalu oceňujú moderné hárkové ofsetové stroje od KBA a používajú pre skrátenie doby prípravy a nárast produktivity vždy najnovšie technológie, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť na náročnom trhu obalov.

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo