Fujifilm appoints distributor for Slovakia.

Spoločnosť FUJIFILM Europe GmbH vymenovala spoločnosť Arets Graphics spol. s r.o. za výhradného marketingového a distribučného partnera pre všetky produkty a riešenia Fujifilm Graphic Arts na Slovensku s účinnosťou od 1. októbra 2021.

Toshi Iida, prezident a výkonný riaditeľ Fujifilm Europe

„Po dôkladnom vyhodnotení rastového potenciálu nášho podnikania a na zabezpečenie rýchlejšej a efektívnejšej prítomnosti na trhu bola spoločnosť Arets Graphics vybraná ako exkluzívny partner spoločnosti Fujifilm na Slovensku. Sme presvedčení, že jej silná povesť a rozsiahle prenikanie na trh budú prínosom pre našu pozíciu.“

Roman Kuklovský, majiteľ Arets Graphics

„Sme radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Fujifilm pri propagácii a distribúcii jej vysoko cenených grafických produktov na slovenskom trhu. Fujifilm má v našom sektore povesť vysokej  kvality a spoľahlivosti. Jej produkty sú vítaným doplnkom nášho portfólia a pomáhajú nám ešte lepšie podporovať našich zákazníkov po celej krajine.

„Sme radi, že môžeme privítať členov tímu Fujifilm Slovakia Graphics, ktorí sa teraz pripájajú k Arets Graphics. Prinášajú so sebou cenné technické a produktové znalosti, ktoré pomôžu k hladkému prechodu.“

Spoločnosť Arets Graphics, so sídlom v Prahe je etablovaným distribútorom spotrebného materiálu Toyo Ink a Kodak pre polygrafický priemysel.

Zdroj: FUJIFILM Europe

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo