Commander bude uvedený do prevádzky v 4. štvrťroku 2020 v novej tlačovej hale.

Pre tlačový stroj Commander od výrobcu Koenig & Bauer sa stavia v Houdemonte, blízko mesta Nancy, nová výrobná hala. Nový stroj nahradí dve staršie rotačky Miller-Nohab.

Rémy Ramstein, technický riaditeľ skupiny Ebra, materskej spoločnosti L’Est Républicain

„Od prvého okamihu sme boli nadšení a presvedčení, že Commander je pre nás ten správny stroj. Kvalita a technické vybavenie stroja sú skutočne pôsobivé. Spoločnosť Koenig & Bauer zorganizuje a vykoná presun (delokalizáciu) stroja z Belgicka do Francúzska. Navyše Commander dostane ďalšie vedenie pásu papiera pre optimalizáciu produkčných možnosti zákazníka.“

Jochen Schwab, vedúci Service Projekte und Vertragsmanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed

„Už v minulosti sme opakovane ukázali, že podobné veľké projekty realizujeme spoľahlivo, kompetentne a v termíne. S naším obsiahlym portfóliom popredajného servisu garantujeme na veľa rokov dodávky náhradných dielov i komplexné riešenie pre pre prípad neskôr požadovanej prestavby, rozšírenie alebo upgrade projektu.
Začiatkom budúceho roku začne demontáž stroja Commander a už v 4. štvrťroku 2020 bude stroj v novej hale uvedený do prevádzky. V súčasnosti sa diskutuje o komplexnom školiacom balíku, ktorý zabezpečí rozjazd a uvedenie stroja do prevádzky, ako aj úplné zoznámenie personálu obsluhy a údržby s novou technológiou.“

Investícia do budúcnosti

L´Est Républicain je členom mediálnej skupiny EBRA. EBRA vydáva deväť regionálnych denníkov, ktoré sa vyrábajú v štyroch rôznych tlačiarňach. Spolu s denníkmi L´Est RÉPUBLICAIN s desiatimi rôznymi regionálnymi mutáciami tlačí spoločnosť aj tituly LE RÉPUBLICAIN LORRAIN a VOSGES MATIN. Každý týždeň sa tlačí celkom 1,7 milióna novín.
Technický riaditeľ Rémy Ramstein bude riadiť a spolupracovať s tromi technickými asistentmi: Eric Singer bude zodpovedný za dohľad nad strojom a prevádzkou v novej tlačiarni, Fabien Omhover je vedúci produktových projektov a zodpovedný za „obrodenie“ novín, bez snahy meniť zvyklosti čitateľov. Didier GenV koordinuje IT-systémy.

Vysoký stupeň automatizácie a dvojité tretie sklady pre vysokú produkciu

Stroj Commander je vybavený motorizovaným systémom transportu rolí Patras A, deviatimi tlačovými vežami pre tlač 4/4 a tromi klapkovými skladacími (falcovacie aparáty) aparátmi KF 5. Dvojité tretie sklady umožňujú vysokú produktivitu pri časopiseckých formátov a skladaných tlačovín.
Bohaté automatizačné vybavenie obsahuje zámky valcov RollerTronic, umývacie zariadenie valcov CleanTronic, QIPC riadenie sútlače, odrezového registra a denzity farieb. Automatický systém výmeny tlačových platní redukuje časy príprav, makulatúr, náročnosť obsluhy a servisu na minimum. Velín ABB a MPS systém sú tiež vybavené najmodernejším hardvérom i softvérom.

Zdroj: Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo