Výzva pre všetkých nadšencov fotografie: Zachyťte to, čo cítite – Fotíme pri svetle z okna.

Žijeme v historických chvíľach, aké nikto z nás ešte nezažil. Vnímame a prežívame ich rôzne. Komunita fotografov má jedinečnú možnosť zachytiť to, čo vidíme a cítime. Nikon sa rozhodol inšpirovať všetkých nadšencov fotografie, ktorí musia byť teraz doma a vytvoril projekt #CreateYourLight. Je to pozvánka dokumentovať historické okamihy tejto doby a zdieľať ich s ostatnými.

Popri tejto dlhodobej výzve je každé dva týždne vyhlásená aj konkrétna téma na fotografické spracovanie. Nikon popri tom spolu s profesionálnymi fotografmi, ambasádormi značky a lektormi Nikon školy zverejňuje užitočné rady a tipy. Postupne predstaví témy Fotografovanie pri svetle z okna, Ako vybudovať domáce štúdio, Portrét, Abstraktné makro a Jedlo.

Prvá téma: #ShootingWithWindowLight – fotografujeme pri svetle z okna

Tráviť čas doma má pre fotografa aj svoje výhody. Vo vnútri našich domovov nájdeme veľa miest, ktoré môžeme premeniť na úžasné fotografické lokality. Pomôže nám k tomu pochopenie, ako sa dá pracovať so svetlom prichádzajúcim cez okno. Autorom tipov a trikov k prvej téme je Neil Freeman, ktorý pôsobí ako lektor Nikon školy. Inšpiratívne fotografie poskytla Alžběta Jungrová, ambasádorka značky Nikon.

Existuje mnoho spôsobov, ako využiť svetlo z okna a každý z nich ponúka iný charakter svetla. Významný vplyv na výslednú snímku má aj to, kam sa fotograf postaví a kam vzhľadom na okno umiestni svoj objekt. Keď využívame svetlo z okna, pracujeme vlastne so smerovým svetlom. Svetlo tak môžeme použiť ako bočné, predné alebo zadné.

Pri práci so svetlom je všeobecným pravidlom: čím väčší je zdroj svetla v pomere k objektu, tým mäkšie svetlo na objekt dopadá. Čím je zdroj svetla menší, tým bude intenzita a ostrosť svetla silnejšia. Malý zdroj svetla vytvára ostré a hlboké tiene.

Dôležité je pochopiť, ako svetlo z okna využiť

Možno je to prekvapujúce, ale hoci fotíte vo vnútri, počasie vonku bude určovať, aký typ fotografií môžete robiť. Svetlo z okna bude teplejšie počas východu a západu slnka, ale podobný výsledok môžeme dosiahnuť aj prispôsobením vyváženia bielej vo fotoaparáte. Počas zamračeného dňa môžeme pracovať s rozptýleným svetlom, ktoré je vhodné napríklad na jemné portréty či zátišia. Jasné a ostré slnečné lúče dopadajúce dnu sú zas vhodné pre iné objekty. Priame slnečné svetlo funguje aj pri portrétoch, ale je to veľmi náročný typ svetla. Ak je fotograf odhodlaný na ozajstnú výzvu a zvolí si práve takéto ostré svetlo, výsledné fotografie budú veľmi nápadné a dramatické. Toto je najobľúbenejší typ svetla mnohých fotografov, pretože ponúka viac možností využitia.

Ak máte doma príliš veľké okná, môžete sa stretnúť s problémom priveľkej intenzity či plochy svetla na to, aby ste urobili záber, aký zamýšľate. Čiastočné zatiahnutie závesov alebo roliet môže slúžiť ako klapky alebo reflektor na štúdiovom svetle a produkovať iba úzke pruhy či lúče svetla, s ktorými môžete pracovať. Môžete experimentovať a modifikovať svetlo z okna tak, aby čo najviac vyhovelo vašim zámerom. Nezabudnite, že aj najmenší pohyb vášho objektu fotografovania bude mať v takom smerovom svetle veľký vplyv na výslednú fotografiu.

Ako fotografovať s rôznymi typmi svetla

Fotografovanie s predným svetlom znamená, že fotografovaný objekt je nasvietený svetlom, ktoré spravidla vychádza za vašim chrbtom a dopadá čelne na objekt. Najlepšie výsledky docielite, keď svetlo rovnomerne osvieti scénu a tiene dopadnú za fotografovaný objekt alebo úplne mimo neho.

Pozor, aby sa vám nepodarilo zatieniť objekt tým, že zakryjete svetlo, ktoré na neho dopadá z vášho smeru. Niekedy sa možno budete musieť prikrčiť alebo ustúpiť na stranu, aby mohlo svetlo dopadať na objekt. Kreatívne pracujte s tieňmi, ktoré sa premietajú do obrazu.

Foto: Alžběta Jungrová
Foto: Alžběta Jungrová / Fotografovanie s využitím zadného svetla (protisvetla)

Zdroj svetla sa nachádza za fotografovaným objektom a vy môžete vďaka tomu vytvoriť dva typy snímok. Môžete nechať objekt správne exponovaný, pozadie presvetlené a využiť odlesky či závoj zo zdroja svetla, alebo snímku zámerne podexponovať a zobraziť siluetu objektu.

Foto: Alžběta Jungrová
Foto: Alžběta Jungrová

Fotografovanie s využitím bočného svetla

Bočné svetlo zrejme využijete pri fotografovaní v interiéri najčastejšie. Vy i fotografovaný objekt budete v jednej rovine od okna. Táto technika poskytuje celý rad rôznych postupov. Môžete umiestnite objekt ďalej od okna a dosiahnuť jeho rovnomernejšie nasvietenie, alebo naopak bližšie k oknu pre kontrastnejšie a dramatickejšie svetlo.

Foto: Alžběta Jungrová
Foto: Alžběta Jungrová

Kompozícia

Väčšina interiérov nemá čisté línie a jednoduché pozadie, preto je dobre premýšľať nad kompozíciou, aby ste do obrazu nezahrnuli rušivé prvky. Veľmi ľahko sa môže stať, že sa budete sústrediť na objekt a zabudnete ustrážiť okraje a pozadie na fotografii. Pamätajte na to, aby ste vždy skontrolovali každý okraj záberu skôr ako stlačíte spúšť. Pokúste sa nemať v zábere veľkú časť okna, pretože výsledkom bude veľký dynamický rozsah medzi tieňmi a svetlami. Vo svetlách potom stratíte detaily.

Umiestnenie vášho objektu

Ak chcete vytvoriť dramatický kontrastný záber, objekt umiestnite blízko ku oknu. Ak ho umiestnite 1 až 2 metre od okna, kontrast sa výrazne zníži a objekt bude osvetlený rovnomernejšie a jemnejšie. Ak ho umiestnite príliš ďaleko od okna, môže byť už príliš tmavý na to, aby vznikla dobrá fotografia. Ideálne je, ak svetlo dopadá na objekt trochu zhora, takže ak fotíte portrét, mal by váš objekt sedieť, alebo ležať na podlahe. Môžete pritom použiť výklopný displej na fotoaparáte, aby ste si komponovanie uľahčili.

Nastavenia fotoaparátu pri fotografovaní vo svetle okna

Máte celý možností, aké nastavenia fotoaparátu použiť pri fotografovaní pri svetle z okna. Voľba režimu bude závisieť od objektu fotografovania a od predstavy výslednej snímky autora.

Režimy snímania

Programová automatika (P) má najmenej možností kreatívne zasahovať do výsledného obrazu, ale uľahčí vám prácu, keďže fotoaparát nastaví celú expozíciu za vás. Vy sa tak môžete sústrediť na umiestnenie objektu a celkovú kompozíciu snímky. Priorita clony (A) vám umožní meniť clonu a s ňou aj hĺbku ostrosti, pričom fotoaparát doplní čas závierky. Malé clonové číslo znamená malú hĺbku ostrosti a lepšiu separáciu objektu od pozadia. V priorite závierky (S) máte kontrolu nad rýchlosťou závierky a tým nad zvýraznením pohybu v obraze. Kratšie časy závierky ostro zachytia aj pohybujúci sa objekt, a naopak, dlhšie časy umožnia rozmazať pohyb v obraze. Manuálny režim (M) umožňuje zároveň kontrolovať aj hĺbku ostrosti (clonou) aj pohybovú ostrosť / neostrosť (rýchlosťou závierky). Je tak najkreatívnejším režimom fotografovania, ale aj najťažším. Pre zjednodušenie práce môžete vo fotoaparáte zvoliť automatickú kontrolu citlivosti ISO.

Clona

Začnite so strednou clonou F4 alebo F5,6, podľa objektívu aký máte. Ak chcete viac oddeliť objekt od pozadia, použite clonu F1,8 alebo F2,8, ak to váš objektív umožňuje. Ak potrebujete naopak v obraze všetko ostré, použite clonu F8 a väčšiu, aby ste zväčšili hĺbku ostrosti. Môžete pri tom naraziť na nedostatok svetla vo vnútri a budete musieť nastaviť vyššie hodnoty citlivosti ISO (prípadne použiť statív).

Čas závierky

S pokročilou technológiou stabilizácie obrazu v objektívoch a najnovšie aj vo fotoaparátoch (Nikon Z 6 a Z 7) je ľahšie vyhotoviť ostrý obraz aj pri dlhších časoch závierky. S Nikonom Z 6 / Z 7 a objektívom 24-70 mm možno z ruky udržať ostré snímky aj pri časoch dlhších ako 1/20 s. Aj tak však bez statívu odporúčame pri fotení ľudí začať s časom závierky aspoň 1/125 s. Ak sa ukáže, že bez problémov zvládnete aj dlhšie časy, môžete čas závierky predĺžiť. V kritických podmienkach použite statív, ktorý vám umožní vyhotoviť ostrú fotografiu pri dlhších časoch. Vyhnete sa tak rozmazaniu záberu v dôsledku nechceného pohybu rúk.

ISO

Pre najlepšiu kvalitu obrazu nastavte na fotoaparátu najnižšiu natívnu hodnotu citlivosti ISO (typicky ISO 100) a teraz zapnite funkciu Auto ISO. Nikon fotoaparáty majú vynikajúcu kvalitu obrazu aj pri vyšších citlivostiach ISO a produkujú len málo nechceného šumu. Preto možno využívať funkciu automatickej voľby citlivosti ISO, ktorá vás oslobodí od ručnej zmeny tretieho parametra expozície (clona, čas, ISO). Znamená to, že vy zvolíte jeden alebo obidva kreatívne parametre expozície (čas a clonu) a fotoaparát správne prispôsobí ISO vami zvolenej kombinácii. Pri fotografovaní v slabom svetle (pri vyšších citlivostiach ISO), môžete v menu fotoaparátu zapnúť redukciu šumu pri vyšších citlivostiach ISO. Fotoaparát tak v prípade potreby zredukuje nechcený šum v obraze.

Korekcia expozície

Perfektným spôsobom jemného doladenia expozície je jej korekcia. Ak je váš objekt príliš svetlý alebo strácate detaily v najvyšších svetlách, môžete zapnúť korekciu expozície do mínusu (napríklad – 1 EV, -2 EV…). Naopak, ak je objekt príliš tmavý, korigujete expozíciu do plusových hodnôt (+ 1EV, + 2 EV). Používanie korekcie expozície je umením balansu mať toľko svetla v expozícii, koľko potrebujem. Pri fotografovaní do nekomprimovaného formátu RAW máme určitú pružnosť expozície a môžeme v určitej miere korigovať expozíciu aj následne pri spracovaní fotografií v obrazovom editore.

Meranie svetla

Nastavte si meranie svetla na pokročilé maticové meranie – Matrix metering, ktoré je vhodné na väčšinu situácií pri fotení vo svetle okna. Ďalšie druhy merania svetla prinesú len veľmi malý benefit, takže môžete ostať pri Matrix meraní a v prípade potreby korigovať expozíciu podľa návodu vyššie.

Vyváženie bielej

Začnite na automatickom vyvážení bielej (Auto White Balance) alebo na automatickom vyvážení bielej počas denného svetla (Daylight Auto White Balance). To by malo vyhovovať väčšine situácií. Ak máte v obraze nechcený farebný závoj, môžete nastaviť manuálne teplotu svetla v stupňoch Kelvina. Pre denné svetlo to bude hodnota cca. 5560 K. Môžete však aj experimentovať. Nie je nič ľahšie, ako sa prepnúť do live view, meniť nastavenie vyváženie bielej a na displeji sledovať zmeny farebného podania a rozhodnúť sa, ktoré mi vyhovuje. Ak fotografujete do nekomprimovaného formátu RAW, vyváženie bielej si bez straty kvality môžete meniť dodatočne v obrazovom editore.

Zaostrovanie

Pre presné zaostrenie statického objektu začnite s jednoduchým zaostrením AF-S (zaostrenie na nepohyblivý objekt) a zaostrením na jeden bod. Aktívny zaostrovací bod posuňte na objekt, ktorý fotografujete a stlačte spúšť do polovice. Tým zaostríte objekt a pri plnom stlačení spúšte vyhotovíte záber.
Začnite napríklad s mojimi nastaveniami, ktoré si v prípade potreby môžete modifikovať. ISO100 so zapnutou funkciou Auto ISO, automatické vyváženie bielej WB, režim M (manuál), F4 a 1/125 s, Matrix meranie expozície a fotografovanie do formátu RAW. Korekcia expozície v prípade potreby.

V rámci iniciatívy #CreateYourLight predstavili fotografi na Instagrame za prvý týždeň viac ako 3300 fotografií a ďalšie rýchlo pribúdajú. Novú tému – Ako vybudovať domáce štúdio predstavíme už o týždeň, po Veľkonočných sviatkoch.

Zdroj: Nikon

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo