Nasledujúci článok sa zaoberá moderným spôsobom výroby ČB aj farebnej fotografie sublimačnou technológiou. Následne vedie aj k diskusii nad prvkami reprodukčného reťazca, ktoré ovplyvňujú kvalitu fotografie nielen z hľadiska farebnej vernosti, ale tiež dlhodobej obrazovej stálosti, teda archivačného potenciálu.

Výroba fotografií sublimačnou technológiou

Poznáme dva hlavné typy subtraktívnych zariadení zamestnávajúce poltónové štruktúry (rastre) a tlačiarne pracujúce so spojitým tónom. Príkladom prvej skupiny sú malé domáce aj profesionálne veľkoformátové atramentové fotografické tlačiarne, do druhej skupiny potom patria jak domáce, tak produkčné sublimačné fototlačiarne.

Fotografie od pohľadnicového formátu do veľkosti A4 sú dnes vyrábané hlavne sublimačnými tlačiarňami, ktoré v minulom roku začali masívne nahradzovať digitálne RA-4 fotolaby, ich éra tým končí. Výroba fotografií produkčnými sublimačnými tlačiarňami je veľmi pohodlná a rýchla.

Celosvetovo najväčším výrobcom a vývojárom produkčných sublimačných tlačiarní je japonská firma Sinfonia technology (skôr Shinko electric, viď. obr. 1).

Na obr. 2 je schematický znázornený proces výroby fotografie sublimačnou tlačiarňou. Ide teda o tepelnú difúziu farbiva z nosiča (fólie) do substrátu (papiera) vrátane aplikovania ochrannej vrstvy. Pretože sa denzita difundujúceho farbiva mení spolu s teplotou, hovoríme o tlačiarňach so spojitým farebným tónom.


Obr. 2: Princíp sublimačnej tlače
 

Tlačiarne Sinfonia (predtým Shinko)

•  Sinfonia CHC S1245  – 20 x 25 a 20 x 30 cm (A4 model), lesk, mat, semi-mat
•  Sinfonia CHC S2145  –  9×13, 10×15, 13×18, 15×21, 15x23cm / lesk, mat, superlesk
umožňujú výrobu matnej aj lesklé zväčšeniny, a to bez výmeny spotrebného materiálu. Áno, pri založenom jedinom médiu (role papiera) a chémie (role farebnej fólie, tzv. ink ribbon) sa dajú získať (vytvoriť) obidva povrchy. Firma Sinfonia technology tohto efektu dosahuje špeciálnym postupom aplikácie poslednej štvrtej vrstvy pri výrobe fotografie.

 
Obr. 3 Sinfonia  S1245 / obr. 4  Sinfonia S2145

Stabilita a farebné gamuty

Porovnajme gamuty farieb (objemy realizovateľných farieb) súčasných fotografických reprodukčných techník. Znázornené sú reálne merania (výsledky kalibrácii), nejde teda len o ilustračné grafy. Zástupcom inkjet technológie je gamut farieb realizovaný systémom STUDIO Professional (Epson Stylus PRO 11880, UltraChrome K3 Vivid Magenta, médium ILFORD OmniJet Gloss 250, raster typu chybová difúzia, rozlíšenie 1440×720 dpi MultiDot). Gamut sublimačnej technológie patrí systému micro-LAB (Sinfonia (Shinko) CHC S1245, Sinfonia papier a ribbon) a pre porovnanie je takisto znázornený gamut digitálneho fotolabu.


                      a) L = 30                                                b) L = 50                                                   c) L = 70

Obr. 5: Priemety gamutov študovaných techník (biela /sublimácia, červená / inkjet, žltá / fotolab) premietnutých do roviny ab kalorimetrického priestoru CIE-Lab (1976)

Z obr. 5 plynie, že atramentová aj sublimačná cesta (technológia) prekonávajú fotolab, tak čo do objemu realizovateľných farieb (obsahy znázornených plôch), tak aj linearity a teda opakovateľnosti výsledkov (hladkosť hraničných kriviek). Je potrebné si tiež uvedomiť, že gamut farieb sa nedá prisudzovať tlačiarni, ale celému systému, v ktorom je dané reprodukčné zariadenie nasadené. Záleží totižto na: farbive, médiu, tlačovom móde vrátane rozlíšenia a predovšetkým potom na presnosti a korektnosti kalibrácie a generovaní ICC profilov.

Ináč: určité zariadenie aj v jednom tlačovom móde môže podávať veľmi rozdielne výsledky, na jeho kolorimetrickom riadení proste veľmi záleží (generický vs. zákaznícky profil, ovládač vs. RIP, presnosť kalibračných sond, vhodnosť zvoleného profilačného algoritmu atď.).

Fotosety? Aj bez počítača!

Pre výrobu fotosetov, pasových fotografií a fotografií do formátu 10x15cm je ideálna a priam stvorená termosublimačná tlačiareň Sinfonia SP-310 (viď. obr. 6).

K jej prevádzke nie je potrebný počítač. Tlačiareň  obsahuje čítačku všetkých pamäťových kariet na trhu a je kompatibilná s formátom PictBridge. Množstvo fotosetov je skutočne široké (viď. obr. 7) a výrobcom pasovej fotografie určite pomôže zabudovaný sprievodca-pozicionér (viď. obr. 8).

Overovanie technickej kvality

Je dôležité, aby sublimačná fotografie vykazovala archivačnú schopnosť, teda aby jej dlhodobá obrazová stálosť prekonávala klasický proces RA-4. Toto spoločnosť Fomei a.s. sleduje prostredníctvom Českého metrologického inštitútu, v ktorom si necháva výstupy z tlačiarní Sinfonia pravidelne merať (viď na konci článku). Sledujú sa aj ďalšie parametre. To už v spolupráci s katedrou K13137 fakulty Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Prahe. Jedná sa o tieto merania: spektrálna a kalorimetrická analýza, krátkodobá obrazová stálosť, rozlišovacia schopnosť a odolnosť voči vode. Kvalita terajších aj nových reprodukčných zariadení je takto kontinuálne sledovaná a micro-LAB je doslova pod drobnohľadom.

Ďalšie výhody

Cena fotografie vyrobenej na tlačiarni Sinfonia (Shinko) je nezávislá na množstve fotografií zhotovených v danej sérii, či za deň. Tá je daná zdokonaleným typom chémie prítomného v týchto tlačiarňach. Výroba je takisto veľmi rýchla. Z vypnutého stavu sa Sinfonia (Shinko) tlačiarne dostanú do stavu pripravenosti behom niekoľkých sekúnd napr. výroba jednej fotografie 10x15cm na type tlačiarni S2145 (viď. obr.3) trvá menej než sedem sekúnd. Podstatným faktorom pri rozhodovaní nad investíciou do sublimačnej výroby fotografie je takisto fakt, že Fomei a.s. tlačiarne Sinfonia farebne kalibruje a ponúka zákaznícke profilácie. To znamená vyrábať vždy špičkové fotografie bez posterizacie a čb reprodukcie bez farebného nádychu.

 

Obr.9 Sinfonia (Shinko) CHC S9045 – ekonomické riešenie do málo až stredne zaťažených fotolaboratorií. Ideálna tlačiareň pre „event“ a svadobných fotografov (váži 11kg), foto-formáty 9×13, 10×15 a 13×18 a odolná polyesterová permanentná samolepka 9×14 cm.

Pre jednoduchú obsluhu tlačiarní Shinko spoločnosť FOMEI, a.s. v spolupráci s NGS s.r.o. vyvíja a distribuuje software microLAB, ktorý je k dispozícii v dvoch verziách: „Master“ a „Client“. Verzia „Master“ môže riadiť až deväť tlačiarní naraz a disponuje modulom „štatistika a archív“. Odľahčená a lacnejšia verzia „Client“ môže riadiť v jeden čas len jednu tlačiareň, ale z hľadiska komfortu načítania, úprav a tlače fotografií sú obidve verzie identické. SW microLAB nie je viazaný na terminál microLAB.

Mýty a omyly

Asi najväčší nezvyk pre nových majiteľov kalibrovaných suchých labov a kalibrovaných monitorov k ním pridávaným je fakt, že sa môžu spoľahnúť na farebnú vernosť a že predloha na monitore verne zodpovedá tlačovému výstupu. S týmto súvisí aj druhý fakt. Fomei a.s. sa zásadne vydáva cestou „vernej reprodukcie“, nie cestou skrytých (na monitore nezreteľných) automatických úprav a tvorby „pekných“ obrázkov. Je potrebné si uvedomiť, že pri existencii vernej reprodukcii sa dá vždy úpravami v editačnom softvéri docieliť ľubovoľného „pekného“ výsledku. V opačnom prípade to ale naopak nikdy nefunguje. Ak nemôže laborant na monitore vidieť náhľad výsledku tlače, nemôže urobiť ani potrebné úpravy v editačnom software.

Radový koncový zákazník tak môže byť veľakrát sklamaný: Prečo majú moje fotografie z tohoročnej dovolenky (oproti tým z minulej)nízky kontrast a pleť je vyblednutá? Teraz už vieme, že je to správny výsledok, je to „verná reprodukcia“ toho, s čím zákazník do laboratória prišiel. Nie je potrebné sa obávať, práve pre túto prevažnú väčšinu koncových zákazníkov je prevádzkovateľovi v softvéri micro-LAB k dispozícii až päť kanálov prednastavenia jasu, kontrastu, farebnosti atď., aby mohol zodpovedne a cielene emulovať chovanie minilabu a jeho automatických (u minilabov však skrytých!) úprav, bez toho aby musel zvlášť editovať každú fotografiu.

Pre mnohých je takisto neznámym faktom, že sublimačná tlačiareň Sinfonia S9045 (obr. 9) zvláda okrem tlače na fotografický materiál aj potlač polyesterových samolepiek, samozrejme znova s fotografickou kvalitou.

 
Obr.10 Certifikáty dlhodobej obrazovej stálosti reprodukcií zhotovených na tlačiarňach Shinko

Ing. Jan Kaiser, PH.D.
Digital Color Imaging – FOMEI, a.s. divízia FOTO

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo