Svetovo najvýznamnejším výrobcom flexotlačových strojov na potlač vlnitej lepenky je švajčiarska spoločnosť BOBST  a ďalšie firmy z jej skupiny.

TRENDY URČUJE BOBST

Spoločnosť BOBST – vyrába tri kategórie flexotlačových strojov:
Úroveň „high-level“ reprezentuje stroj MASTERFLEX HD“ – ktorý je schopný dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače. Je určený hlavne na exkluzívnu potlač najjemnejšej, tzv. mikrovlnnej lepenky. Tento stroj dosahuje produkčnú rýchlosť až 10 000 hárkov za hodinu.

Najčastejšie je využívaný v off-line procese potlače hárkov vlnitých lepeniek a vyrába sa v šírkach 210 cm. Môže byť vybavený kompletným systémom kontroly kvality tlače „Systém iQ 300„, vďaka ktorému sa na ďalšie spracovanie dostanú len stopercentne kvalitne potlačené hárky.


Obr: Tlačový stroj MASTERFLEX HD

Stredná kategória strojov „middle-level“  je reprezentovaná tlačovým strojom „MASTERFLEX L“ – ktorý je vhodný na využitie v in-line procese, teda v priamom spojení s plochým výsekovým strojom. Maximálna rýchlosť tohto tlačového stroja bola znížená na 10 000 hárkov za hodinu vzhľadom na to, že najvýkonnejšie zariadenia určené na plochý výsek majú maximálnu produkčnú rýchlosť 7 000 hárkov za hodinu. Jeho štandardné vybavenie je však rovnaké ako v prípade stroja MASTERFLEX-HD vrátane automatickej výmeny rastrových valcov, nového systému automatického umývania a všetkých inšpekčných a kontrolných systémov. Stroj je vyrábaný v šírkach 170 a 210 cm.

V najjednoduchšom prevedení je ponúkaný tlačový stroj FLEXO 160 VISION z kategórie „low-level“ – vyrábaný len v šírke 160 cm. Samozrejme, označenie low-level je trocha zavádzajúce, pretože do štandardnej konfigurácie tohto stroja je možné ako opciu integrovať prakticky všetky automatizačné prvky strojov Masterflex.

Rýchlosť tohto stroja je 5 500 hárkov za hodinu. Flexo 160 Vision môže byť používaný v in-line aj off-line procese a výrobcom je odporúčaný na spracovanie menších objemov produkcie obalov z vlnitej lepenky, teda skôr pre stredné a menšie firmy.

Ďalším výrobcom flexotlačových strojov určených na potlač vlnitých lepeniek je spoločnosť MARTIN patriaca do skupiny BOBST GROUP – táto spoločnosť vyrába in-line stroje, teda kombinované tlačové stroje s integrovanými zariadeniami na finálne spracovanie.

Stroje môžu mať, podobne ako stroje BOBST, stacionárne tlačové moduly, vysokú dráhu potláčaných hárkov, podtlakový transport a všetky automatizačné prvky. Firma Martin vyrába stroje do šírky 360, 450, 500 a 550 cm.

Zdroj: BOBST
Video: BOBST MASTERFLEX-HD Flexographic
Video: BOBST iQ300 Quality System

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo