Hotel Encián, Rajecké Teplice bol miestom Slovensko-českého stretnutia tlačiarov.

V príjemnom prostredí hotela Encián, Rajecké Teplice sa v dňoch 20. – 21. januára 2017 uskutočnilo priateľské Slovensko-české stretnutie, ktoré pod názvom FESPA Link 2017 organizoval Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR) s podporou FESPA.

Cieľom stretnutia bolo nadviazať užšie kontakty pre spoluprácu v rámci priateľských zväzov združených vo FESPA, prezentácia aktivít zúčastnených firiem a výmena skúseností.

FESPA Link 2017
Na akciu prijalo pozvanie 30 účastníkov, pre ktorých bol pripravený pestrý program. Viac informácii z podujatia ponúkame v nasledujúcej reportáži.

Návšteva vo firme ROSS v Rajci

V piatok dopoludnia účastníci navštívili firmu ROSS s.r.o. Rajec, ktorá zamestnáva viac ako 180 ľudí a patrí medzi významné firmy v odbore nielen na Slovensku, ale aj zahraničí.

Firma ROSS - Rajec
Firma ROSS Rajec
Obr.: Miroslav Hodás generálny manažér a riaditeľ spoločnosti odpovedá na otázky, ktoré sú spájané s výrobou produktov.

Spoločnosť ROSS funguje od roku 1992 a špecializuje sa na výrobu svetelnej reklamy a produktov pre podporu predaja s jedinečným dizajnom.„Nami vyrobené produkty spĺňajú najvyššie požiadavky užívateľov a pomáhajú zvýšiť predaj koncovému zákazníkovi“ informoval Miroslav Hodás generálny manažér a riaditeľ spoločnosti, ktorý nás prijal a osobne sprevádzal výrobnými priestormi.

Ako sa vyrába reklama
Počas prehliadky sme sa oboznámili s výrobným programom. Osobne ma zaujalo široké portfólio produktov a kompletná výroba všetkých komponentov, ktorá kombinuje rad technológií a vyžaduje množstvo operácií.

Firma ROSS Rajec
Firma ROSS Rajec
Vo výrobnej hale sme mali možnosť do detailov nahliadnuť do výrobného procesu rôznych výrobkov od rezania materiálov a tvarovania až po lepenie a balenie. Pre potlač hlavne plastov, dreva aj skla sa využíva technológia sitotlače a digitálna atramentová veľkoplošná tlač.

„Kvalita a presné informácie o každom technologickom kroku počas výroby produktu sú pre nás prioritou“ zdôraznil riaditeľ Hodás. Spoločnosť je držiteľom certifikátu Systému riadenia kvality ISO 9001:2008 aj certifikátu Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004.

Všetko pre spokojného zákazníka
Po prehliadke výrobných priestorov sme sa presunuli do prezentačnej miestnosti, kde nás Bc. Lucia Rolincová (marketing manager) informovala o histórii firmy, jej postavení na trhu, výrobných stratégiách aj o konkurencii.

Firma ROSS Rajec
Uviedla, že firma ROSS pôsobí v rámci celej Európy a ponúka komplexný servis pre klienta. Súčasťou ponuky je grafika aj dizajn projektu. Ak je projekt odsúhlasený klientom, preberá projekt vývojové stredisko, kde konštruktéri majú za úlohu celý nápad zrealizovať. Následne prebehne výroba vývojovej vzorky, alebo sa realizuje finálna výroba, montáž a servis.

Firma ROSS Rajec
Obr.: Lucia Rolincová ukazuje maketu/prototyp výstavného stánku, ktorý získal ocenenie.

Ďalej informovala, že minulý rok na základe dopytu trhu rozšírili výrobu o technológiu kartónových stojanov. Z pohľadu marketingu, je to pre obchodných zástupcov pri prezentovaní nových produktov veľmi požadovaný produkt, ktorý je veľmi flexibilný, ľahký a nenáročný na montáž. Objednávky naznačujú, že projekt môže byť z pohľadu zisku pre firmu zaujímavý.

„Aj napriek narastajúcej konkurencii je spoločnosť v dobrých číslach. Čoraz viac klientov sa vracia k produktom tejto spoločnosti. Tradícia a kvalita sú istotne tým pravým lákadlom! V súčastnosti je veľká konkurencia a preto je potrebné sa biť o zákazníka“ konštatovala v závere svojho vystúpenia Lucia Rolincová.

Ďakujeme vedeniu spoločnosti ROSS za milé privítanie a pohostinnosť v ich firme.

FESPA Link 2017

Po krátkom odpoludňajšom relaxačnom programe v SPA APHRODITE, Rajecké Teplice nasledovala druhá časť priateľského stretnutia FESPA Link 2017 zamerané na predstavenie firiem účastníkov spojené s bohatou diskusiou z oblasti technológií, aktuálnych možností spolupráce, manažmentu, personalistiky, životného prostredia atď.

Preberali sa aj ďalšie pripravované akcie napr. už šiesty pracovný Workshop vo firme Kasi a.s., či návšteva veľtrhu FESPA, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 8 – 12 mája v Hamburgu / Nemecko.

FESPA Link 2017
Obr.: Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. informuje o koncepte FESPA Link a jeho význame pre odborové zväzy.

Turistické zaujímavosti Rajeckej doliny

Sobotňajšie dopoludnie bolo venované prehliadke unikátnej rezbárskej práce Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej.

Betlehem v Rajeckej Lesnej
Obr.: Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.

Pri nádhernom slnečnom zimnom počasí sa priam núkala možnosť pozrieť si málo známy ľadový gejzír, ktorý sa nachádza asi 4 kilometre od Rajeckej Lesnej. Pôvodný prírodný Frivaldský gejzír pripomína dnes už iba zo zeme vytŕčajúca kovová rúra. Nový „nepravý“ gejzír tryská z podzemného potrubia do výšky približne 6 metrov. No i napriek tomu sa návštevníkovi naskytne fascinujúci pohľad na zamrznutý ľadový stĺp so striekajúcim prúdom vody uprostred. Pri slnečnom počasí sa čistý ľad javí akoby svetielkoval v širokej škále modrých odtieňov.

Frivaldský gejzír
Frivaldský gejzír

Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré prispievajú k výmene odborných skúsenosti a spoločenský upevňujú partnerské vzťahy odborových zväzov.

Pripravil: František Martančík
fotografie: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo