FESPA Global Print Expo ako popredná medzinárodná výstava zameraná na digitálnu tlač, sitotlač, signmaking a vizuálnu komunikáciu potvrdila záujem o nové technológie. Slogan výstavy „An Explosion of Possibilities“ – „Explózia možností“ potvrdil nespočetné množstvo noviniek a inšpirácii pre návštevníkov.

Podujatie v máji 2019 privítalo v priebehu štyroch dní 20 780 individuálnych návštevníkov zo 137 krajín (Messe München, 14. – 17. mája 2019). Nemecko ako hostiteľská krajina sa podieľala 25% z celkového počtu účastníkov, nasledovali krajiny: Taliansko (7%), Rakúsko (5%). Tradične tejto výstave sa zúčastňujú aj odborníci a členovia odborových zväzov zo Slovenska a Českej republiky. Celkovo výstava prilákala rozmanité medzinárodné publikum z ďalekých kútov Európy, vrátane návštevníkov z ďalekého sveta ako Izrael, Turecko, Čína, Japonsko, USA a Austrália.

FESPA Global Print Expo
Celková návštevnosť vrátane opakovaných návštev dosiahla 34 104, pričom takmer dve tretiny všetkých návštevníkov sa zúčastnili na dvoch alebo viacerých dňoch. Pritom jeden z 3 návštevníkov bol zodpovedný za výber, konečné rozhodnutie a nákup, čím vytvárali status FESPA Global Print Expo ako kľúčovú nákupnú udalosť v kalendári tlačového priemyslu.

Riaditeľ výstavy FESPA Roz Guarnori povedal: „Celkové údaje o návštevnosti naznačujú, že existuje trvalý záujem o tento formát výstavy. Najväčšou odmenou je však spätná väzba o tom, čo výstava priniesla, pokiaľ ide o „návratnosť skúseností“. Tá potvrdzuje, že návštevníci a vystavovatelia sa zameriavajú skôr na cenné poznatky a vedomosti získané z prehliadky, než na premýšľanie z hľadiska ceny za produkt alebo návratnosť investícii. Odpoveď je povzbudzujúca, najmä pre podujatie, ktoré sa vždy snažilo inšpirovať a vyzdvihnúť možností, ktoré ponúka špeciálna tlač. “

FESPA Global Print Expo
Digitálne tlačiarenské stroje boli vybrané ako kľúčová oblasť záujmu pre 41% návštevníkov, po ktorých nasledoval spotrebný materiál pre digitálnu tlač (31%). Tomu zodpovedá aj podiel návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o textil a tkaniny, čo dokazuje rastúci význam FESPA ako medzinárodného miesta stretávania sa v textilnej a odevnej výrobe. V spojitosti s touto skutočnosťou FESPA oznámila rozšírenie svojho textilného portfólia o novú výstavu „Sportswear Pro“, ktorá bude výlučne venovaná výrobe športového oblečenia. Výstava bude prebiehať spoločne s FESPA Global Print Expo od 24. do 27. marca 2020 v španielskom Feria de Madrid.

„An Explosion of Possibilities“ – „Explózia možností“

Slogan výstavy potvrdil nespočetné množstvo noviniek a inšpirácii pre návštevníkov. To bolo zrejmé z rozsiahlej ponuky produktov a vylepšení predstavených na výstave. Celkovo 700 vystavovateľov obsadilo šesť výstavných hál, kde sa objavilo množstvo nových zariadení, tlačových aplikácií a obchodným riešení. Najzaujímavejšie expozície pripravili renomované značky, ktoré sú nositeľmi inovácií a pokroku.

Niektoré firmy si vybrali FESPA 2019 ako platformu na debut svojich nových zariadení. Svetové premiéry sme mohli vidieť u firiem Durst, HP, swissQprint, Ricoh alebo Canon. Ďalšie zaujímavé nové stroje a inovácie predstavili značky EFI, Epson, Fotoba, Fujifilm, Kornit Digital, Mutoh, Mimaki alebo Roland DGI.

FESPA Global Print Expo
V súlade s poslaním FESPA podporovať tlačové spoločnosti v oblasti vzdelávania, poradenstva a osvedčených postupov, prebiehal počas výstavy aj sprievodný program, ktorý zahŕňal celý rad odborných prednášok a akcií. Fórum – Trend Theatre 2019 bolo zamerané na rôzne odborné aspekty veľtrhu, hlavne na digitálnu tlač, sitotlač, potlač textilu, color management L * A * B * (správa farieb), automatizáciu a na udržateľný rozvoj. Z ďalších akcií to boli: FESPA Awards (ocenenie víťazov) a majstrovstvá sveta Wrap Masters. Spoločne tieto akcie a programy prilákali tisíce návštevníkov.

Účasť na výstavách FESPA, ale aj iných odborných podujatiach poskytuje odborníkom pohľad nielen na trendy v oblasti digitálnej tlače, ale na všetko, čo sa týka tlačiarenského priemyslu. Samozrejme, že tieto trendy ovplyvňujú vaše podnikanie.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo