V tomto roku si pripomíname 10. výročie výstavy FESPA Digital 2016 od svojho uvedenia v roku 2006. Svoje okrúhle výročie oslávi návratom do Amsterdamu, kde odštartoval jej prvý ročník. FESPA Digital 2016 sa bude konať na výstavisku RAI v Amsterdame od 8. do 11. marca, na ploche 42 000 m2 a vďaka exkluzívnemu zastúpeniu viac ako 500 vystavovateľských firiem a špičkových odborníkov to bude skutočne jedna z najvýznamnejších výstav v roku 2016 špecializovaná na oblasť tlačových digitálnych zariadení širokého formátu / Large Format Printing (LFP).

Návštevníci budú mať príležitosť si pozrieť najvhodnejšie digitálne riešenia pre ich podnikanie. Digitálna tlač otvorila nepreberné množstvo príležitostí pre veľkoformátovú tlač,  čo je účinný spôsob výroby celého radu grafických aplikácií na širokú škálu substrátov, ako plast, drevo, keramika, textil a iné.

Dekáda digitálneho rastu

V spojitosti s touto blížiacou sa výstavou ponúkame čitateľom minuloročný prieskum „Print Census“, ktorý zrealizovala organizácia FESPA (Federácia európskych sitotlačových asociácií) v spolupráci so spoločnosťou InfoTrends pre svojich členov a odborníkov z odvetvia.

Prieskum FESPA prináša globálny príbeh o optimizme a raste

Fespa_print census
Prieskum sa koná každé tri roky. Poskytuje jasný štatistický prehľad o krátkodobom až strednodobom horizonte vývoja. Je svedectvom o pružnosti polygrafického priemyslu, o tom ako poskytovatelia tlačových služieb plánujú investovať do digitálnych tlačových technológií, ktorých cieľom je rozšírenie príležitostí v kľúčových priemyselných odvetviach.

Podľa Neil Feltona generálneho riaditeľa FESPA „výskumný projekt „FESPA Print Census“ prezentuje predstavu komunity, v ktorej manažéri majú jasnú a pozitívnu víziu budúcnosti. Napriek rozdielnym makroekonomickým výsledkom, tlačiarne na celom svete, naprieč kontinentmi reagujú na meniace sa potreby zákazníkov a diverzifikujú svoju produktovú ponuku a investície do technológií so zameraním na účinnosť a masové prispôsobenie úlohy tlače v komunikačnom mixe. “

FESPA a InfoTrends pri záverečnom zhodnotení FESPA Print Census zdôraznila šesť zastrešujúcich trendov v širokoformátovej tlači s rastom na trhu.

1. OPTIMIZMUS

Zvyšovanie dôvery prináša zvýšenie zisku: priemerný zisk v roku 2007 = 3 mil. €, v roku 2015 = 6,25 mil. €. Až 80% respondentov je optimistických pri hodnotení ich biznisu.

2. POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV

Stimulujú sústavné zvyšovanie efektívnosti. 70% opýtaných očakáva u klientov nárast v štyroch kľúčových oblastiach: Znalosť potrieb; Personalizácia; Dodávka v požadovanom termíne; Rýchlejší obrat.

3. ZMENA PORTFÓLIA PRODUKCIE

Od masovej produkcie k masovej personalizácii. Štyri najčastejšie vyrábané produkty: Bannery 49%; Bilbordy 37%; Plagáty 40%; Označovanie 38%. V súčasnosti 80% respondentov potláča viac textil, odevy, dekoračné tkaniny a obaly.

4. DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE SÚ HNACOU SILOU ZMIEN

45% opýtaných plánuje investovať s cieľom preniknúť na nové trhy. 50% plánuje investovať do digitálnej technológii v priemere plánuje investovať 100 000 €. V digitálnych technológiách dominujú UV tlačiarne (27%), pre potlač textílií (21%), s atramentmi na báze rozpúšťadiel (17%), na báze ekologických rozpúšťadiel (16%) a s atramentmi Latex (14%).

5. POTLAČ TEXTILU RASTIE

V grafickej, odevnej, dekoračnej i priemyselnej oblasti. 67% opýtaných zaregistrovalo nárast v oblasti označovania. 27% potláča odevy z toho 81% očakáva nárast v tejto oblasti.

6. BUDÚCNOSŤ V OZNAČOVANÍ A VÝROBE TABÚĽ

Je nerozlučne spojená s digitálnymi technológiami. 31% opýtaných plánuje zaradiť do ponuky digitálne označovanie v najbližších 12 mesiacoch. 36% predpokladá, že LCD technológie a LIVE MEDIA ovplyvnia ich biznis.

Konštatovanie
Digitálne technológie sa zmocnili tlače. Už to nie je o masovej reprodukcii jedného obrazu, ale tvorivý proces, ktorý umožňuje absolútne prispôsobenie alebo personalizáciu prakticky na akomkoľvek povrchu. Optimizmus je nákazlivý, takže poďme čeliť svetu s dôverou v hodnotu našej práce, vieru v tlač ako efektívnemu prostriedku komunikácie.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo