FESPA 2015 - Dekorácie sú budúcnosťou rozvoja veľkoplošnej digitálnej tlače?

Kolín nad Rýnom sa stal v dňoch 18. až 22. mája 2015 stredobodom pozornosti odborníkov na sitotlač, digitálnu tlač a takisto odborníkov z dizajnu, marketingu, médií, reklamných a tlačových služieb. Na celkovej výstavnej ploche 62 500 m² sa prezentovalo viac ako 750 medzinárodných spoločností, medzi ktorými prakticky nechýbala žiadna významnejšia značka.


Podľa zverejnených štatistík medzinárodná výstava FESPA 2015 počas svojho päťdňového trvania zaznamenala vysokú návštevnosť. Podujatie prilákalo celkovo 43 775 (23 137 unikátnych) návštevníkov. Bolo najväčšie nielen v počte návštevníkov, ale aj v počte vystavovateľov v histórii FESPA (Federácia európskych sitotlačových asociácií). Výstavy sa zúčastnila aj početná skupina sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov zo Slovenska. Prišli načerpať nové poznatky z odboru, vďaka SZSDT, ktorý návštevu zorganizoval.

Čo ponúkla FESPA 2015?

Množstvo produktov a kreatívnych aplikácií
Zúčastnené vystavovateľské firmy spolu s organizátormi pripravili pre návštevníkov množstvo odborných informácií, bohaté prezentácie a množstvo produktových inovácií.Vďaka tejto kombinácii, mohli návštevníci vidieť viac exponátov aj obsahu, ako kedykoľvek predtým, vrátane mnohých nových technológií, aplikácií, spotrebného materiálu a služieb. Dôležité pre návštevníkov boli aj ich vízie do budúcna.

FESPA 2015 bola štruktúrovaná do troch kľúčových oblastí – FESPA 2015 Global Expo, FESPA Fabric, Europe Sign Expo, každá z nich bola vizuálne zastúpená svojím vlastným logom.

V tomto roku organizátori pridali novú udalosť „FESPA Printeriors“, výstavu určenú pre ilustráciu potenciálu tlače pre interiérové dekorácie. Zámerom tejto výstavy bolo poskytnúť vizuálny a hmatový zážitok pre interiérových dizajnérov, architektov a ďalších špecialistov interiérových dekorácií a upozorniť ich na tvorivú fantáziu a možnosti pri kombinovaní tlače a dizajnu interiérov.

Oblasť konvenčnej sitotlače

Aj keď sa v súčasnosti v tomto odvetví čoraz viac začínajú presadzovať digitálne technológie, to neznamená, že klasická technológia sitotlače stráca na význame. V širokej verejnosti skôr o nej počujeme ako o umeleckej technike (serigrafia), ale v priemyselnom využití (automobilový, elektrotechnický priemysel atď.) je to stále špičková a nenahraditeľná technológia!


Na výstave mohli návštevníci vidieť tradičnú ponuku špičkových strojov a zariadení pre túto technológiu: ploché prevedenie, karusely, sušiace tunely a ďalšie súčastí technologického procesu. Výraznejšie zmeny a inovácie bolo vidieť v príprave tlačových foriem (šablón). Cenovo nákladné systémy CTS (computer-to-screen) pre priamy osvit sa začínajú dopĺňať o nové systémy s inou technológiou, ktoré dokážu realizovať výrobu šablón z digitálnych dát.

Oblasť veľkoformátovej digitálnej atramentovej tlače

Inkjetová technológia na rôzny spôsob, aj tak sa dá pomenovať prezentácia a zastúpenie digitálnej tlače na FESPA 2015. Dominovali značky, ktoré v tomto segmente trhu odborníci dobré poznajú napr.: Agfa, Canon, Durst, EFI, Epson, Fujifilm, HP, Mimaki, Mutoh, Roland DG, SwissQprint a ďalšie. Všeobecne ich zástupcovia prezentovali nové respektíve inovované modely, ktoré sa vyznačovali hlavne zvýšenou produkčnou rýchlosťou tlače a v niektorých prípadoch novými tlačovými hlavami, rozšírenými farebnými systémami atramentov a novými atramentmi.V súčasnej dobe v tomto segmente veľmi rezonuje téma „ekológia a prístup k životnému prostrediu“, čím je vytváraný tlak na používané tlačové technológie a hlavne atramenty. Trendom sa stávajú UV LED systémy a ekologické UV svetlom vytvrdzované atramenty a nové ekologické latexové atramenty, ktoré si získavajú pevné zastúpenie v tomto segmente tlače. Atramenty pre priemyselnú tlač pri špeciálnych aplikáciách (papier, plast, dosky, textil) zohrávajú kľúčovú úlohu. Lídrami v tejto oblasti sú hlavne spoločnosti Sun Chemical, FujiFilm, Agfa Graphics, Kiian Digital, Nazdar, Marabu, J-Teck3.


Do tejto oblasti spadajú aj dokončovacie zariadenia, ako stoly na rezanie, vyrezanie a frézovanie a množstvo, ďalších periférií.

Textil, textil a textil

Spracovanie textilu je veľkou hybnou silou nielen reklamného, ale aj odevného priemyslu. Textil, ako médium pre digitálnu tlač, má veľmi široké uplatnenie a na výstave FESPA 2015 bolo vidieť takmer všetky vhodné aplikácie. Textilná a dekoračná tlač zahŕňa široké pole aplikácií, v ktorých je tlač základom priemyselnej produkcie. V tomto módnom a narastajúcom segmente trhu sa využívajú rôzne technológie výroby a spracovania napríklad:sitotlač, transferová tlač, sublimačná tlač a súčasným trendom je priama potlač textilu digitálnou inkjetovou technológiou. V módnom a reklamnom priemysle sa využívajú okrem tlače aj iné spôsoby, ktoré dodávajú produktom pridanú hodnotu, typickým príkladom je vyšívanie a zdobenie na textil.Podľa dostupných informácii výskumu, digitálne tlačené textílie rástli medziročným tempom o 25%, a prognózy očakávajú, že rast bude pokračovať. Textilná tlač tiež predstavuje značnú príležitosť pre diverzifikáciu a expanziu.

Europe Sign Expo 2015

Ponúkol návštevníkom a odborníkom z odboru signage nové možností a aplikácie. Výstava Europe Sign Expo 2015 bola zastúpená na výstavnej ploche väčšej o 20% ako minuloročná v Mníchove, čo potvrdzuje, že záujem o tento segment narastá.


Vystavovatelia na svojich expozíciách prezentovali najnovší vývoj v zariadeniach, softvéroch, špeciálnych materiáloch a systémoch. Oblasť signage je veľmi široká a má pevné postavenie v oblasti reklamného trhu. Svetelné nápisy, orientačné systémy, 3D značenie, LED osvetľovacie systémy, rezanie, frézovanie, polepy automobilov (Wrapping), podlahová grafika a ďalšie.


Odvetvie signage je úzko späté s tlačovým procesom, buď konvenčnou sitotlačovou technológiou alebo digitálnymi technológiami, a tak sú vzájomne previazané.

Digitálna príležitosť?

Nástup elektronického zobrazovania reklamy „digital signage“ je evidentný. Prostredníctvom veľkoplošných LCD obrazoviek (digitálnych tabúľ) sú zobrazované dynamické informácie o produktoch, ale aj informácie verejného významu. Pre obchod a komunikáciu existuje široká škála LCD displejov a riešení od 5,7 palca až 90 palcov 2K/4K, rôzne formáty a tvary, s možnosťou aj dotykového ovládania. Budúcnosť otvorí v tomto segmente veľa nových príležitostí, žiaľ môže silne ubrať na podiele tlačenej reklamy.

Dekorácie sú budúcnosťou rozvoja veľkoplošnej digitálnej tlače?

Výstava FESPA 2015 potvrdila rastúci význam priemyselnej veľkoformátovej tlače. Je tomu tak hlavne vďaka zvyšujúcemu sa počtu rôznorodých a naozaj zaujímavých tlačových aplikácií, ktoré sa dajú realizovať práve pomocou digitálnych veľkoformátových tlačiarní. Digitálna tlač má nekonečné možnosti aj v ríši architektonického návrhu interiéru. Výzdoba interiéru, od stien, podlahových krytín, textilu, keramiky takisto dekoratívne povrchy nábytku a doplnkov. Potlač „interiéru“ je nový segment na obrovskom rastúcom trhu.

Pripravil: František Martančík
foto: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo