Environmentálne kompatibilné obaly budú opäť jednou z hlavných tém veľtrhu obalov, technológií a procesov v Norimbergu.

„Vytvárame budúcnosť“ slogan veľtrhu FachPack 2021

Ako môže obalový priemysel prispieť k dosiahnutiu globálnych cieľov v oblasti klímy, znížiť dopady na životné prostredie a ponúkať udržateľné zdroje a výrobné procesy, to sú otázky, ktoré zaujímajú každého vystavovateľa a návštevníka veľtrhu FachPack.

Od posledného podujatia došlo k výraznému nárastu rozvoja v oblasti udržateľnosti, ktorý budú účastníci výstavy komplexne predstavovať. Vedúca téma umožňuje spoločnostiam z obalového priemyslu prezentovať na veľtrhu svoje inovácie, riešenia osvedčených postupov a nové prístupy k ekologickým obalovým riešeniam a diskutovať o nich so svojimi zákazníkmi: na stánkoch, na prednáškových fórach na konferenciách PACKBOX, TECHBOX a INNOVATIONSBOX , na špeciálnych prehliadkach a pri udeľovaní cien.

FachPack 2021
FachPack 2021

Návštevníci sa tam dozvedia všetko o recyklovaných obaloch, materiáloch šetriacich zdroje, opakovane použiteľných obaloch a systémoch a nových procesoch šetrných k životnému prostrediu.
Je samozrejmé, že udržateľnosť je tiež rozhodujúcim kritériom pri udeľovaní German Packaging Award 2021.

Organizátor pripravil ucelený plán hygienických opatrení, ktorí zabezpečí bezpečný priebeh podujatia. Bezkontaktné platby, online vstupenky, dezinfekcia, najmodernejšie vetranie veľtržných hál a kongresových miestností, široké uličky v súlade s predpísanými rozostupmi a možnosť trasovania vďaka digitálnemu záznamu kontaktov prostredníctvom špeciálnych aplikácií majú byť zárukou.

Európsky veľtrh obalov, FachPack 2021 / 28.-30. september 2021 / Norimberg, Nemecko.
www.fachpack.de

Pripravil: František Martančík
Zdroj: FachPack

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo