Podujatie špecializované na obalový priemysel, ktoré sa konalo od 24. do 26. septembra 2019 v nemeckom Norimbergu, demonštrovalo inovatívne riešenia a ďalší vývoj v obalovom priemysle. Hlavná téma „Obaly šetrné k životnému prostrediu“, sa tiahla ako červená niť cez 12 výstavných sál.

„Ekologický obal“ ako ústredná téma

FachPack, európsky veľtrh obalov, procesov a technológií, vyhlásil na tento rok hlavnú tému „Balenie šetrné k životnému prostrediu“. Diskusia o obaloch šetrných k životnému prostrediu nie je nová, ale v súčasnosti veľmi rezonuje v spoločnosti. Prebudení dramatickými predstavami o znečistených moriach a plážach čoraz viac spoločností rieši tento problém a podrobuje skúške svoje baliace procesy.

FachPack 2019
Približne 44 000 obchodných návštevníkov využilo príležitosť dozvedieť sa od 1 591 vystavovateľov o vývoji a nových trendoch v obalovom priemysle. Z celkového počtu bolo 39% vystavujúcich spoločností zo zahraničia, najmä z Talianska (76), Holandsko (55), Švajčiarsko (47), Česká republika (47), Poľsko (47), Turecko (42), Rakúsko (41), Francúzsko (39), Španielsko (25) a Belgicko (24).

Akcia prilákala oveľa väčší počet návštevníkov z krajín mimo Nemecka ako v minulých rokoch. Návštevníci prichádzali hlavne z potravinárskeho a nápojového, farmaceutického a lekárskeho, kozmetického, chemického, elektronického a automobilového priemyslu.

FachPack 2019

FachPack predstavil širokú ponuku v celom reťazci procesu balenia: od obalových materiálov a strojov až po tlač a povrchovú úpravu a logistické systémy a služby. Účastníci využili príležitosť zapojiť sa do siete a diskutovať o najlepších možnostiach balenia na výstavných stánkoch, fórach a špeciálnych prehliadkach.

Fóra, workshopy a startupy veľmi obľúbené u návštevníkov

Zaujal aj podporný program s jeho formátmi, ako napríklad Open Workshop Area v hale 9 alebo tri špeciálne oblasti, v ktorých sa prezentovali národné a medzinárodné začínajúce podniky. Na dvoch fórach Packbox a Techbox sa uskutočnilo 120 technických prednášok, z ktorých polovica bola o rôznych aspektoch ekologického balenia. Boli diskutované témy: dizajn, recyklácia, obehové hospodárstvo, či plasty na báze biopalív.
Na pódiu boli rečníci známych spoločností: Loop, Tesco alebo Procter & Gamble. Zastúpené boli aj výskumné ústavy a združenia. Celkovo bolo na obidvoch fórach počas troch dní veľtrhu započítaných približne 10 000 poslucháčov.

Ďalší ročník FachPack sa uskutoční od 28. do 30. septembra 2021 na výstavisku v Norimbergu.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: FachPack

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo