Josef Misof_Ladislav Zahumensky
Josef Misof a Ladislav Zahumenský

Po významnej reorganizácii slovenského papierenského trhu vzniká nová spoločnosť Europapier Slovensko, s.r.o., ktorá je výsledkom zlúčenia dvoch významných veľkoobchodov s papierom – Bratislavskej papierenskej spoločnosti a spoločnosti Europapier Slovakia. Trhový podiel novej spoločnosti bude takmer 40%, čím sa stane lídrom veľkoobchodov s papierom na trhu. Konsolidovaný obrat spoločnosti za rok 2012 sa očakáva na úrovni viac ako 27 mil. EUR.


Po významnej reorganizácii slovenského papierenského trhu vzniká nová spoločnosť Europapier Slovensko, s.r.o., ktorá je výsledkom zlúčenia dvoch významných veľkoobchodov s papierom – Bratislavskej papierenskej spoločnosti a spoločnosti Europapier Slovakia. Trhový podiel novej spoločnosti bude takmer 40%, čím sa stane lídrom veľkoobchodov s papierom na trhu. Konsolidovaný obrat spoločnosti za rok 2012 sa očakáva na úrovni viac ako 27 mil. EUR.

O SKUPINE EUROPAPIER GROUP
Z hľadiska objemu predaja je Europapier Group najdôležitejším veľkoobchodným predajcom v strednej a východnej Európe a lídrom na tomto trhu. Europapier Group pôsobí v 12 krajinách, zamestnáva približne 770 ľudí a má ročný objem predaja je okolo 445 000 ton.

O SKUPINE HEINZEL GROUP
Skupina Heinzel Group so svojimi dcérskymi spoločnosťami Zellstoff Pöls AG (Rakúsko) a AS Estonian Cell (Estónsko), pod záštitou Holdingu Heinzel, patrí medzi najväčších výrobcov celulózy na trhoch strednej a východnej Európy. Do obchodnej divízie skupiny Heinzel Group patria spoločnosti Wilfried Heinzel AG, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť v oblasti predaja celulózy a papiera a skupina Europapier Group, vedúci veľkoobchodný predajca papiera v regióne strednej a východnej Európy. Úspešný rast skupiny Heinzel Group je založený na splnení všetkých požiadaviek zákazníkov s dôrazom na kvalitu a efektivitu.

Zdroj TS: Europapier Slovensko

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo