Epson Europe’s Sustainability Report 2020/2021.

Správa popisuje kroky spoločnosti Epson a jej pokrok smerom k udržateľnej transformácii prostredníctvom technologických inovácií. Epson je popredný svetový dodávateľ technológií, ktorý spoluvytvára udržateľné prostredie a prispieva k rozvoju komunít.

 „Naším hlavným cieľom je predovšetkým dodávať našim zákazníkom tie najlepšie udržateľné technológie.“  – Yoširo Nagafusa, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Epson EMEAR.

Okrem investícií spoločnosti Epson do vlastnej transformácie, správa podrobne popisuje inovácie ako sú technológie bez použitia tepla, ktoré pomôžu každému zákazníkovi prispieť k udržateľnej budúcnosti.

Udržateľnosť – Ambície a Investície

Yoširo Nagafusa, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Epson EMEAR, taktiež povedal:

Yoshiro Nagafusa_President and CEO_Epson EMEAR
Yoshiro Nagafusa_President and CEO_Epson EMEAR.

„S tým, ako sa svet mení po konferencii COP26, spoločnosť Epson pokračuje vo svojich ambicióznych záväzkoch, investíciách a cieľoch v oblasti udržateľnosti. Naše technológie, ktoré majú nižšie emisie uhlíka, sú hospodárnejšie a nevyužívajú teplo. Umožnia tak našim zákazníkom pracovať spoločne s nami na plnení prísľubu udržateľnej spoločnosti.“

Spoločnosť Epson v budúcom desaťročí vyčlení 100 miliárd jenov (približne 770 miliónov EUR) na transformáciu smerom k udržateľnosti. Interne to povedie k investíciám do dekarbonizácie a opätovného využívania zdrojov (maximalizácii využitia zdrojov). Inovácie spoločnosti Epson tak navonok znížia dopad zákazníkov na životné prostredie a umožnia vyvinúť nové produkty, ktoré sú vo svojej podstate udržateľné. 

Udržateľnosť – Záväzky

V roku 2021 sa spoločnosť Epson zaviazala najneskôr do roku:

  • 2023 – znížiť emisie tak, aby boli v súlade s plánom maximálneho oteplenia o 1,5 stupňa
  • 2023 – dosiahnuť 100 % využitie obnoviteľnej energie vo všetkých prevádzkach
  • 2025 – cieliť na zníženie priamych (19 %) a nepriamych (44 %) emisií
  • 2030 – splniť ciele udržateľného rozvoja OSN – v roku 2021 pridať ku svojim záväzkom ciele 1, 2 a 16, aby bolo zahrnutých všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN
  • 2050 – dosiahnuť uhlíkovú negativitu a prestať využívať podzemné zdroje (napr. ropu alebo kovy)

Udržateľnosť – Inovácie

Dnešná správa o udržateľnom rozvoji podrobne popisuje inovácie spoločnosti Epson zamerané na zákazníkov a udržateľnosť. Podnikové tlačiarne bez použitia tepla od spoločnosti Epson môžu napríklad znížiť spotrebu energie a emisie CO2 až o 83 %. Celoeurópske prijatie týchto technológií by znížilo spotrebu energie o 1 miliardu kWh ročne a emisie o 410 000 ton CO2. Technológie bez použitia tepla od spoločnosti Epson inšpirovali natoľko, že vytvorili partnerstvo s organizáciou National Geographic, a to konkrétne pri jej práci na odvrátení roztápania permafrostu a s ním spojeného nárastu emisií metánu.

Tlačiarne EcoTank

Tlačiarne Epson podobne prinášajú výhody naprieč celým hodnotovým reťazcom, pretože znižujú potrebu zásobníkov atramentových kartridžov. K dnešnému dňu tlačiarne EcoTank odstránili zo životného prostredia 1,6 miliónov ton plastového spotrebného odpadu. Ďalšie prínosy možno pozorovať vo vývoji nových technológií potlače textilu od spoločnosti Epson, ktoré môžu znížiť spotrebu vody až o 90 % a spotrebu energie o 30 %.

Spoločnosť Epson tiež pomáha zákazníkom v opätovnom využívaní zdrojov so systémom PaperLab. Ide o prvé zariadenie na suché spracovanie vlákien na svete, ktoré umožňuje recykláciu papiera v kancelárii a prispieva k výraznému zníženiu spotreby vody a obmedzeniu nutnosti prepravy do recyklačných centier mimo pracoviska.

Udržateľnosť – Dohľad

Správa spoločnosti Epson o trvalo udržateľnom rozvoji tiež podrobne popisuje záväzok spoločnosti k nezávislému, veľkému a medzinárodne uznávanému dohľadu.

V roku 2021 získala spoločnosť Epson už po druhýkrát hodnotenie Platinum Status od EcoVadis, jednej z najdôveryhodnejších platforiem pre hodnotenie udržateľnosti podnikania na svete. Platinový status radí spoločnosť Epson medzi 1 % najlepších spoločností z hľadiska udržateľnosti v odvetví výroby počítačov a periférnych zariadení.

Spoločnosť Epson tiež získala hodnotenie Platinum Status od Responsible Business Alliance (RBA) – najväčšej svetovej priemyselnej koalície, ktorá sa zaoberá sociálnou zodpovednosťou firiem v globálnych dodávateľských reťazcoch. Platinový status je udeľovaný iba spoločnostiam, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy spoločenskej zodpovednosti firiem. Spoločnosť Epson prešla dôkladným hodnotením a preukázala, že jej záleží na zmysluplnej udržateľnosti a blahu svojich zamestnancov.

„Správa spoločnosti Epson o udržateľnom rozvoji predstavuje oveľa viac ako len prehľad tohtoročnej stratégie a pokroku. Je to aj sľub, ktorý spoločnosť ďalej zaväzuje k úlohe nenahraditeľného partnera prinášajúceho inovatívne technológie“, povedal Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe.

Celú správu si môžete prečítať na:  www.epson.eu/greenreport 

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo