Darren Phelps bol menovaný viceprezidentom pre obchodný odbyt v Európe, vedie obchodnú jednotku a dohliada na rozširovanie ponuky firemných produktov pre atramentovú tlač a skenovanie. Jeho vymenovaním dochádza k ďalšiemu posilneniu zamerania spoločnosti Epson od laserovej k firemnej atramentovej tlači, a tiež na jej záväzok pre 100 % nepriamy obchodný predajný model.

Nové vedenie podporuje rastovú obchodnú stratégiu a pokračuje vo svojom záväzku voči predajnému kanálu

Darren Phelps, ktorý viedol nedávne prepracovanie a rozšírenie partnerských kanálov spoločnosti Epson, aby ponúkli predajcom firemných tlačiarní, skenerov a displejov Epson vyššiu hodnotu, sa zaslúžil o 62 % nárast partnerov spolupracujúcich so značkou Epson.

Epson_Darren PhelpsZjednodušenie modelu predaja pre firemnú tlač zostáva pre spoločnosť Epson kľúčovou prioritou, jej snahou je aj ďalší rast v regióne EMEA.
V posledných rokoch bolo do vývoja a distribúcie firemnej atramentovej technológie Epson investovaných viac ako pol miliardy eur, rovnako tak aj do posilnenia tímu podpory predaja EMEA s cieľom lepšie pomáhať partnerským predajným kanálom.

K tomu sa pridáva revidovaný partnerský program spoločnosti Epson spolu s jej snahou posilniť tím vedenia.

„Náš 100 % záväzok voči predajnému kanálu a zjednodušený predajný model spolu s úsporami nákladov a environmentálnymi výhodami našich technológií z nás robia spoľahlivého partnera pre predajný kanál, ktorý tak môže ponúknuť pridanú hodnotu a podporu. Mojím cieľom je tieto vzťahy ďalej posilňovať, riadiť rast pre nás aj našich partnerov,“ hovorí Darren Phelps.

Zdroj: Epson

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo