Slovo EIZO znamenajúce v japončine „obraz“ sa stalo názvom spoločnosti, ktorá sa zaoberá vývojom špičkových zobrazovacích riešení. EIZO Corporation v tomto roku oslavuje významné výročie 50 rokov od svojho založenia. Spoločnosť EIZO vyrába vysoko špecializované zobrazovacie riešenia pre Kanceláriu, Foto, Gaming, Zdravotníctvo,  Design & Média, Priemysel a Riadenie letovej prevádzky, ktoré sú ponúkané po celom svete.

Grafické monitory EIZO ColorEdge

Profesionálny rad grafických monitorov EIZO ColorEdge s možnosťou automatickej hardvérovej kalibrácie a integrovaným kalibračným senzorom je určený pre náročných užívateľov v predtlačovej príprave a profesionálov pri spracovávaní fotografií, kde je kladený dôraz na presné podanie farieb monitora a ich súlad s fotografickou predlohou a tlačovým výstupom. Monitory EIZO CG (ColorGraphic) sú osadené kvalitným LCD displejom typu IPS (Wide Gamut) a vysoko precíznou riadiacou elektronikou.

Odstupňovanie najjemnejších farebných odtieňov a neutrálne podanie sivej (Grey scale) je typické pre tento modelový rad monitorov. EIZO dôsledne stráží kvalitu výroby a sleduje každý monitor od začiatku až do konca s tým, že každý kus je pred expedíciou dôkladne preskúšaný a nastavený. Navyše, výrobca dodáva svoje monitory štandardne s 5-ročnou zárukou.

EIZO – kalibračný softvér ColorNavigator

Každý monitor tejto výkonnostnej triedy je dodávaný s kalibračným softvérom EIZO ColorNavigator (CN). Softvér bol špeciálne vyvinutý pre jednoduchú a presnú automatickú hardvérovú kalibráciu a tvorbu farebných ICC/ICM-profilov grafických monitorov radu ColorGraphic. ColorNavigator podporuje kalibračné alebo autokorekčné senzory integrované v monitoroch EIZO radu ColorEdge, ale aj viacero známych externých kalibračných sond.

Kalibračný softvér využíva pre dosiahnutie optimálneho výsledku interné 16-bit alebo 10-bit LUT tabuľky, a ich hodnoty dokáže pre zvolenú gradáciu obrazu ešte navyše optimalizovať, tak aby v celom rozsahu sivej škály bola dosiahnutá vynikajúca neutralita obrazu, ak je to možné konštantnej hodnoty bieleho bodu či konštantného, kontrastného pomeru.

Kalibrácia – základné funkcie

ColorNavigator 6 umožňuje nastavenie cieľových hodnôt kalibrácie: jas, biely bod, gradáciu obrazu (gama), úroveň čiernej (kontrastný pomer), farebný rozsah (gamut) a vytvorenie farebného ICC profilu monitora a jeho nastavenie „ako základný profil“ v systémovej správe farieb operačného systému počítača.

EIZO_Validate_1

Validácia = kontrola reprodukcie tlačových CMYK dát na monitore

ColorNavigator 6 ponúka rozšírené možnosti v oblasti validácie zobrazenia definovaných farieb pomocou CMYK hodnôt pre konkrétny tlačový proces. Základná inštalácia softvéru už obsahuje širokú ponuku všetkých aktuálnych medzinárodných štandardov pre najrozšírenejšie CMYK tlačové technológie. Výsledkom validačného procesu je vygenerovaný PDF-protokol, ktorý užívateľa monitora prehľadne informuje o presnosti reprodukcie CMYK-dát reprodukovaných v aplikácii Adobe PhotoShop na skalibrovanom monitore.

 
Obr.: Výber štandardu CMYK (FOGRA51 PSO_v3) a výber aplikácie prehliadača (Abobe Photoshop).

TEST – FOGRA51 PSOcoated_v3

Cieľom tohto príspevku je demonštrovať postup „Validácie“ vytvoreného ICC profilu monitora: overenie kvality a jeho vhodnosť pre prácu s CMYK-ovými dátami podľa ofsetovej normy ISO 12647-2:2013. Validácia CMYKových dát bude realizovaná v aplikácii Photoshop vo farebnom rozsahu FOGRA51 PSOcoated_v3. Výsledok nám potvrdí,  ako presne sú interpretované tieto štandardné dáta na zvolenom prehliadači (Photoshop) na skalibrovanom RGB monitore EIZO. Kalibrácia monitora EIZO CG 243W a následná validácia vytvoreného ICC profilu bola realizovaná externým spektrofotometrom X-Rite i1Pro 2.

Poznámka: Pre demonštráciu som použil svoj pracovný monitor CG 243W, ktorý nie je vybavený vstavanou kalibračnou sondou. Aj napriek svojmu veku a počtom pracovných hodín funguje výborne.

 
Obr.: Poznámka: Pri modeloch ktoré sú vybavené vstavaným kalibračným senzorom, je potrebné zvoliť dané meracie zariadenie zo zoznamu zariadení.


Obr.: V aplikácii Abobe Photoshop je potrebné nastaviť zvolený CMYK štandard (FOGRA51 PSO Coated_v3).Obr.: V aplikácii Abobe Photoshop je potrebné následne nastaviť „Simuláciu“ zvoleného CMYK štandardu (FOGRA51 PSO Coated_v3).


Obr.: Následne umiestnite meraciu sondu na obrazovku monitora a spustite proces validácie. Pri vstavanej kalibračnej sonde sa riadite informáciami softvéru ColorNavigator.


Obr.: Po skončení procesu ColorNavigator zobrazí výsledky validácie. Následne môžete kompletný report uložiť do PDF formátu.
(Viď priloženú správu pdf.)
CG243W(06096101) FOGRA51 PSOcoated_v3

Kontrola profilu / Proces validácie farebných CMYKových hodnôt

Táto funkcia generuje na obrazovku monitora kontrolné vzorky CMYKových dát a porovnáva namerané hodnoty meracou sondou s teoretický vypočítanými hodnotami pomocou farebného profilu zvoleného farebného štandardu (napr. FOGRA, GraCOL, ECI). Softvér sám vypočíta matematickú odchýlku DeltaE (L*a*b*) pre každú farebnú vzorku a užívateľ má potom možnosť sám vyhodnotiť, či je odchýlka významná a posúdiť jej zmenu oproti predchádzajúcej kalibrácii.


Validácia CMYKových dát vo zvolenom farebnom rozsahu v podstate hovorí,  ako presne sú interpretované tieto dáta na zvolenom prehliadači (Photoshop, Acrobat) na skalibrovanom RGBmonitore. Program ColorNavigator po skončení validácie umožňuje vygenerovať pre potreby užívateľa o tomto meraní tzv. „Validačný protokol“, kde sú okrem základných údajov o monitore a meracej sonde tiež uvedené namerané odchýlky Delta E pre jednotlivé kontrolné farebné vzorky.

Záverom

Jedným z nedostatkov validácie (aj kalibrácie) „všeobecne“ je kvalita meracej sondy. Ak pre kalibráciu a vytvorenie ICC profilu monitora použijete lacný a necertifikovaný merací prístroj, môžete získať skreslené hodnoty kalibrácie, ktoré nezodpovedajú hodnotám cenovo drahším a kalibrovaným meracím prístrojom. Nepresnosť vášho prístroja sa premietne aj do výsledku validácie, nakoľko ten istý prístroj použijete v procese overovania. Správa o overení profilu môže byť pozitívna, ale nemusí zodpovedať skutočnosti. Integrované kalibračné meracie senzory vo vyšších modeloch monitorov EIZO ColorEdge sú kontrolované a kalibrované v továrni a garantujú správne hodnoty merania.

V prípade, že správa o validácii uvádza nápadne vysoké hodnoty, ktoré sa líšia od štandardu, skúste validáciu zopakovať. Ak opäť získate hodnoty, s ktorými nie ste spokojní, skúste iný kalibračný cieľ alebo iný merací prístroj. V prípade monitorov s integrovaným kalibračným senzorom požiadajte EIZO podporu o radu.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo