Od 1. júla 2012 zahájil japonský výrobca profesionálnych monitorov EIZO činnosť v európskej centrále v Nemecku a zároveň aj vo svojej pobočke v Českej republike. Všetky aktivity špičkovej značky EIZO budú v Európe do budúcna prebiehať pod záštitou firmy EIZO Europe GmbH.

EIZO Europe GmbH je dcérinou spoločnosťou japonskej spoločnosti EIZO NANAO Corporation, profesionálneho výrobcu monitorov, ktorý v súčasnej dobe zamestnáva viac než 1 500 zamestnancov po celom svete.  EIZO si dáva za cieľ v budúcnosti posilniť pozíciu v oblasti predaja komerčných monitorov a zvýšiť podiel na lokálnom trhu. Okrem bežných kancelárskych monitorov EIZO ponúka hlavne profesionálne monitory pre oblasť grafiky a fotografie. Značka EIZO je taktiež zastúpená vo vysoko špecializovaných oblastiach ako je zdravotníctvo, energetický či letecký priemysel. Zákazníci EIZA sa aj naďalej môžu spoľahnúť na vysokú kvalitu monitorov aj profesionálny servis. “Spoľahlivosť a kontinuita sú naše silné stránky. To je tiež dôvod prečo “Avnetí” EIZO tím ostáva v rovnakej zostave.“

EIZO investuje v Európe – interview EIZO Europe GmbH, o.s.

Prečo EIZO otvára vlastnú európsku centrálu v Nemecku a ukončuje spoluprácu s distribučnou spoločnosťou Avnet (v ČR Avnet s.r.o.)?

Od 1. júla 2012 zahájil japonský výrobca profesionálnych monitorov EIZO činnosť v našej európskej centrále v Nemecku a zároveň aj vo svojej pobočke v Českej republike. Všetky aktivity špičkovej značky EIZO budú v Európe do budúcna prebiehať pod záštitou firmy EIZO Europe GmbH. Spoločnosť EIZO NANAO Corp. ukončila s doterajším distribútorom Avnet mnohoročnú a úspešnú spoluprácu, aby mohla prostredníctvom svojej novej pobočky priamo a efektívnejšie komunikovať so svojimi zákazníkmi. EIZO si dáva za cieľ v budúcnosti posilniť pozíciu v oblasti predaja komerčných monitorov a zvýšiť podiel na lokálnom trhu.

Aké najväčšie zmeny sa dajú očakávať?

Okrem samotnej zmeny názvu spoločnosti pôjde predovšetkým o zastrešenie EIZO obchodov v Európe pod  novú spoločnosť s názvom „EIZO Europe GmbH“. Vďaka priamemu zastúpeniu budú mať zákazníci s výrobcom bezprostredný kontakt. Osvedčený servis EIZO samozrejme bude zákazníkom aj naďalej k dispozícii, vrátane konzultačných služieb, školení a kalibrácii monitorov.

Čo si sľubuje EIZO od novej európskej centrály?

V nadväznosti na vznik európskej centrály v Nemecku je spoločnosť EIZO v súčasnej dobe zastúpená v 14 európskych krajinách formou organizačných zložiek. To EIZU umožní poskytnúť klientom lepší servis na lokálnych trhoch a efektívnejšie podporovať významných partnerov aj na medzinárodnej úrovni.

Čo prinesie nová centrála zákazníkom a obchodným partnerom?

Noví aj terajší zákazníci EIZA sa samozrejme môžu aj naďalej spoľahnúť na vysoký štandard v oblasti servisu a logistiky. Všetky kontakty súčasných obchodných partnerov a predajných kanálov na českom a slovenskom trhu zostávajú zachované.

Čo znamená nové zastúpenie pre súčasných zamestnancov?

Samotná nová europská centrála v Nemecku zamestnáva približne 40 ľudí, v celej Európe pracuje pod novou spoločnosťou EIZO Europe GmbH 75 zamestnancov. Všetci aj naďalej budú pokračovať v predmete svojej činnosti ako to bolo doteraz. Zároveň vzhľadom k ich dlhodobým skúsenostiam so značkou EIZO si uvedomujú a chápu zmeny a vnímajú ich veľmi pozitívne.

Dotkne sa odlúčenie EIZA od hlavného distribútora Avnetu cenovej politiky?

Avnet poskytoval zákazníkom EIZA kvalitný a spoľahlivý servis zahrňujúci logistické, záručné a pozáručné služby vrátane marketingových služieb. Jedným z cieľom EIZO Europe je zachovanie vysokej kvality týchto služieb, a tak sa dá logický predpokladať, že sa náklady na predaj a podporu monitorov EIZO výrazne neznížia resp. nezvýšia. Navyše v nadväznosti na priamy kontakt s výrobcom môžu zákazníci EIZO Europe očakávať v budúcnosti lepšiu podporu v oblasti riešenia individuálnych zákaziek aj strategických projektov.

Aká je stratégie EIZA v ďalších európskych krajinách, kde EIZO nemá priame zastúpenie?

EIZO Europe s týmito krajinami udržuje veľmi dobré obchodné vzťahy a úzko s nimi spolupracuje. EIZO Europe chce v budúcnosti túto spoluprácu ešte viac prehĺbiť, a to predovšetkým v oblasti zásobovania a logistiky.

Plánuje EIZO vstup na trh týchto krajín?

EIZO Europe neplánuje vstup na tieto trhy. Podpora klientov v týchto krajinách cez centrálu EIZO Europe je natoľko efektívna, že expanzia do ďalších krajín sa neočakáva.

Zdroj: EIZO

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo