Jednou z hlavných výhod modelov monitorov Eizo radu CX/CS je možnosť rozšírenia ich úžitkových vlastností o podporu hardvérovej kalibrácie pomocou profesionálnej verzie softvéru EIZO ColorNavigator. EIZO ColorNavigator License Pack obsahuje návod, ako pomocou licenčného čísla zapísaného do menu monitorov radu CX alebo CS sprístupniť pre tieto modely profesionálnu verziu kalibračného softvéru EIZO ColorNavigator.

Ako uvádza výrobca, cieľom bolo sprístupniť najmodernejšie technológie a špičkový hardvér modelov najvyššieho radu monitorov ColorGraphic taktiež poloprofesionálnym či v oblasti vernej farebnej foto-reprodukcie začínajúcim užívateľom, tým že im budú modely CX/CS ponúknuté za nižšie ceny než je obvyklé pre profesionálne modely radu CG, avšak s dočasne obmedzenými možnosťami profesionálnej hardvérovej kalibrácie.

K monitoru sa tak dá využívať z počiatku len jednoduchší kalibrační program EIZO ColorNavigator Elements a až po čase, až sa užívateľ sám rozhodne, že jeho nároky na kalibráciu sú vyššie, než predpokladal, môže investovať svoje ďalšie prostriedky do zakúpenia licencie pre profesionálnu verziu kalibračného programu EIZO ColorNavigator.

Monitor tak „rastie“ postupne s užívateľom a v prípade aktualizácie (upgrade) monitoru na vyšší model už nenastáva problém so zabezpečením (spravidla stratového) predaja staršieho modelu bez podpory profiverzie ColorNavigatoru na vyššiu verziu s podporou profesionálnej verzie ColorNavigatoru.

Ďalšou skupinou užívateľov, ktorí určite uvítajú tento, vo svete úplne ojedinelý a pokrokový prístup k zákazníkom, sú profesionálni užívatelia, ktorí potrebujú svoje už vybavené štúdio vybavené profesionálnymi monitormi radu CG rozšíriť o ďalšie displeje, avšak za nižší cenu a pri zachovaní plnej kompatibility s doterajšími monitormi profesionálneho radu CG. Predtým boli títo užívatelia nútení zabezpečiť modely radu SX, ktoré ale nespolupracovali s kalibračným softvérom ColorNavigator, ale len s jednoduchším programom EIZO EasyPIX2. Teraz môžu namiesto modelov poloprofesionálneho radu SX zakúpiť modely radu CX/CS s licenciou na ColorNavigator a využívať plnú kompatibilitu s doterajšími monitormi profesionálneho radu CG.

 

Exkluzívny rad ColorEdge tak ostáva naďalej stredom záujmu hlavne pre užívateľov, ktorí uvažujú o modeloch s už vstavanou (integrovanou) kalibračnou sondou, ktorá potom následne umožňuje i automatický proces rekalibracie a zároveň chcú model s už aktivovanou podporou plnej verzie kalibračného softvéru EIZO ColorNavigator. Súčasťou balenia modelového radu ColorEdge je tiež profesionálna clona (tienidlo) proti rušivým odrazom svetla dopadajúceho na obrazovú plochu monitoru.

Čo prináša podpora plnej verzie kalibračného softvéru EIZO ColorNavigator?

  Možnosť jednoduchého nastavenia požadovaných cieľových hodnôt kalibrácie: jas, biely bod, čierny bod, kontrast, tonalitu obrazu a farebný rozsah monitoru.

  Možnosť vytvorenia až 250 rôznych ICC profilov, medzi ktorými je umožnené ľahké prepínanie a tak jednoduché porovnávanie výsledkov farebnej reprodukcie priamo na obrazovke monitoru.

  Možnosť jednoduchej kalibrácie monitoru podľa iného vzorového monitoru.

  Možnosť jednoduchej kalibrácie bieleho bodu monitoru podľa vnímanej farebné teploty bieleho bodu odrazom svetla od konkrétneho tlačového papieru za konkrétnych svetelných podmienok. Biela zobrazená na displeji tak bude vždy rovnaká ako na papieri.

  Možnosť jednoduchej kalibrácie monitoru podľa zvoleného štandardu (napr. sRGB, AdobeRGB, PhotoRGB atd.) len zvolením profilu požadovaného štandardu.

  Jednoduchá kontrola (overenie) kalibrácie monitoru / validácia dát.

  ColorNavigator podporuje profily ICC V2.2- alebo ICC V4.2.

Podporu profesionálnej verzie kalibračného softvéru EIZO ColorNavigator a teda licenčný balíček ColorNavigator License Pack je možné zabezpečiť ako príslušenstvo len k modelom monitorov EIZO radu CX a CS.

POZNÁMKA:
1)  Kalibračný senzor (sonda) pre kalibráciu monitoru pomocou kalibračného softvéru EIZO ColorNavigator nie je súčasťou dodávky licenčného balíčku ColorNavigator License Pack.
2)  Kalibračný softvér EIZO ColorNavigator podporuje väčšinu senzorov (meracích sond) dostupných na trhu samozrejme vrátane sond vstavaných (integrovaných) priamo v monitoroch EIZO radu CG.

Bližšie podrobnosti o podporovaných kalibračných sondách Vám poskytne regionálne zastúpenie EIZO NANAO Corp. v jednotlivých štátoch.
(V ČR a na Slovensku: EIZO Europe GmbH organizační složka, info.cz@eizo.com)

Viac informácií získate na: www.eizo.cz, www.eizomonitor.sk

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo