Dusan-Junek

Jubilejná výstava Dušana Juneka (1943, Piešťany) je pripravená Galériou Jána Koniarka v Trnave, v spolupráci s TypoDesignSlovakia (TDS). Dušan Junek je významnou osobnosťou moderného grafického dizajnu na Slovensku so zásadným prínosom do rozvoja svojho odboru, ako medzinárodne uznávaná a oceňovaná autorita.

Dušan Junek študoval na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u prof. E. Belluša (1960-66) a na Vysokej škole výtvarných umení u prof. D. Kuzmu (1968-70). Patrí k najznámejším našim grafikom-dizajnérom v zahraničí. Od 80. rokov XX. storočia po súčasnosť hrá kľúčovú úlohu pri dôležitých udalostiach grafiky vizuálnej komunikácie na Slovensku a jej prezentáciách vo svete. Tvorí v celej šírke odboru: v oblasti grafického dizajnu, aplikovanej typografie, plagátu, značiek, symbolov, logotypov a komplexných programov vizuálnej identity – Corporate Identity. Venuje sa súbežne odbornej publicistike, kurátorskej činnosti, je autorom mnohých kultúrnych projektov a výstav. K šírke jeho pôsobenia patrí dlhoročná pedagogická a konzultantská činnosť.

Napriek desaťročnej izolácii a zákazu tvorby po roku 1968, sa jeho tvorivé myslenie podporené výtvarným vtipom a majstrovskou výrazovou skratkou presadilo a zarezonovalo predovšetkým na medzinárodnej scéne.

Je iniciátorom a spoluzakladateľom medzinárodného Trienále plagátu Trnava (1991), je autorom loga a prvého komplexného vizuálneho štýlu bankovej inštitúcie na Slovensku – Tatra banky (1991), bol prvým prezidentom Asociácie grafických dizajnérov Slovenska (1990-1993) a desaťročie pôsobil ako viceprezident medzinárodného Bienále grafického designu Brno (1990-2000). Navrhol a realizoval grafickú tvár vyše 20-tich slovenských, česko-slovenských a zahraničných inštitúcií v podobe Corporate Identity – komplexného grafického dizajnu. Je autorom slovenskej značky kvality Slovak Gold a jej celého vizuálneho systému. Pre obnovené Divadlo Štúdio L+S Lasicu a Satinského bola dôležitá výtvarná spolupráca s D. Junekom (1988-1997), keď navrhol charakteristickú grafickú tvár divadla a najmä legendárne a vo svete oceňované divadelné plagáty k inscenáciam P. Süskinda Kontrabas, G. Schwajdu Pomoc, S. Mrozeka Emigranti či Kumšt Yasminy Reza.

Farba, metafora v originálnej kompozícii a špecifická typografia tvoria neprehliadnuteľnú výrazovosť Junekových umeleckých, kultúrnych, environmentálnych či výstavných plagátov, ocenených mnohými cenami vo svete. Navrhol ich vyše 300 o. i. pre Slovenské národné divadlo, Činohru Divadla P. O. Hviezdoslava, Divadlo Štúdio L+S, pre Dansk Plakatmuseum v Aarhus, pre svetovú výstavu OSN v japonskom Kyotó, pre medzinárodný projekt Posterium, najnovšie pre projekt slova a obrazu Polslovo v Poľskom inštitúte v Bratislave, atď.

Realizoval 25 samostatných výstav a zúčastnil sa na vyše 400 kolektívnych výstavách po celom svete. Jeho tvorba je publikovaná vo svetových encyklopédiách Who is Who in Graphic Design (Zürich), Contemporary Who is Who (USA), u nás v Encyclopaedii Beliana 7, v Encyklopédii Who is Who v SR, Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců a v mnohých významných odborných publikáciách – IDEA /Tokio, PRINT /New York, NOVUM /Mníchov, Design Journal /Seoul, PEN /Tokio, Linea Grafica /Miláno, Greatis /Moskva, Monthly Design / Seoul, Typografia /Praha, World of Poster /Aarhus, Celebrating the Poster / Aarhus…

Dušan Junek je o.i. laureátom medzinárodného Bienále grafického designu Brno 1990, medzinárodnej ceny Master´s Eye Award 1991, ceny Japonskej vlády Environmental Agency of Japan Honour Award udelenej na svetovej výstave OSN v Kyotó 1998, laureát Grand Prix na 18. Salon International v Saint Just le Martel 1999, laureát americkej ceny Danihel´s Award 2001 v Los Angeles za celoživotné dielo a morálny profil, medzinárodnej ceny Intersalon 2002 za divadelné plagáty pre SND, Ceny desaťročia Slovak Gold Foundation 2004, nominovaný do „TOP 100 Communicators of World“ v Cambridge 2005, laureát 1. ceny International Trnava Poster Triennial 2012, atď.

Od roku 1996 je čestným členom medzinárodného združenia grafikov Brno Biennale Association (BBA). V tomto roku pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky mu rodné mesto udelilo titul čestného občana mesta Piešťany. Bilancia celoživotného diela a umeleckých výsledkov tvorby spolu s morálnym kreditom autora, radia Dušana Juneka medzi popredné osobnosti našej kultúry a medzinárodného spoločenstva grafikov – dizajnérov.

Na výstave autor predstaví vyše 50 tlačí na papieri – plagáty, aplikovanú typografiu, znaky, symboly a výtvarné metafory – aktuálne diela z posledných rokov. Teda tvorbu z oblasti kultúry, divadla, prostredia umenia a výstav, či sveta myšlienok a výtvarnej filozofie autora.

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Autor, titul výstavy: Dušan Junek: Len papier (typo & symbol & plagát)
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia,
Halenárska 2, Trnava
Kurátor výstavy: Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Otvorenie výstavy: 19.9.2013 /štvrtok/ o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 19.9.2013 – 26.10.2013

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo