Po dôkladnej konzultácii s vystavovateľmi a partnermi bude drupa, popredný svetový veľtrh pre tlačové technológie v roku 2021 zrušený z dôvodu koronavírusu Covid-19. Ďalšia drupa sa uskutoční podľa plánu od 28. mája do 7. júna 2024.

Aby sa dovtedy udržalo tempo, usporiadatelia usporiadajú online akciu „virtual.drupa“, ktorá sa uskutoční od 20. do 23. apríla 2021

„Pandémia spôsobila medzi vystavovateľmi a návštevníkmi veľkú neistotu, pokiaľ ide o účasť na veľtrhu drupa 2021. Cestovné obmedzenia a tlak na rozpočet zhoršili situáciu v polygrafickom priemysle,“ vysvetľuje Erhard Wienkamp, ​​prevádzkový riaditeľ Messe Düsseldorf.

Sabine Geldermann, projektová riaditeľka spoločnosti Print Technologies, dodáva: „Našim hlavným cieľom je naďalej podporovať priemysel akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v našich silách, aby sme udržiavali kontakty na národnej a medzinárodnej úrovni, ďalej rozvíjali ich sieť a generovali potenciálnych zákazníkov.
Za týmto účelom usporiadame od 20. do 23. apríla dočasné podujatie, ktoré našim vystavovateľom a návštevníkom poskytne ďalší predajný kanál a umožní im robiť spoľahlivé plány.“

Prezident spoločnosti Drupa a predseda predstavenstva spoločnosti Koenig & Bauer Claus Bolza-Schünemann, uviedol: „Nové digitálne fórum je virtuálna platforma, ktorá poskytuje spoľahlivý pilier a príležitosť na udržanie hodnotnej komunikácie v priemysle do roku 2024.“

Polygrafický priemysel naďalej plne podporuje svoj popredný svetový veľtrh, ktorý je hybnou silou inovácií a prináša rovnaké výhody pre vystavovateľov i návštevníkov. COVID-19 všetko zmenil a výrazne zasiahol do organizovania výstav a veľtrhov. Ako sa budú organizovať výstavy a veľtrhy po COVID-19 ukážu najbližšie roky.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Messe Düsseldorf

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo