Veľtrh drupa 2016 predstavil novinky z odvetvia tlače.

Veľtrh drupa 2016 je za nami. Počas 11 dní sa mohla odborná verejnosť z celého sveta zoznámiť s novinkami jednotlivých výrobcov, ale takisto s trendmi, ktoré tento düsseldorfský veľtrh naznačil, či potvrdil. Podľa postupne zverejňovaných správ v médiách firmy hodnotia podujatie ako veľmi úspešné aj po stránke organizačnej a z pohľadu uzatvorených obchodov. Hovorí sa o oživení a opätovnom naštartovaní odvetvia.

touch the future

„Dotknúť sa budúcnosti“ (touch the future) bolo posolstvom veľtrhu, ktorý sa konal v 19 halách o rozlohe 165 000 m², výstavnú plochu si rozdelilo 1 837 vystavovateľov z 54 krajín. Drupa 2016, naplnila poslanie a predstavila množstvo riešení a aplikácií pre odvetvie, rovnako ako najnovšie technológie pre budúcnosť. Pri mnohých riešeniach sa to určite podarilo, či však získajú dôveru majiteľom tlačiarní a stanú sa produkčnými riešeniami, ukáže až čas.

Zmenia digitálne technológie tlače v najbližších rokoch odvetvie tlače?

Ako sa predpokladalo, digitálna tlač hlavne atramentová (inkjet) zohrala na drupe jednoznačne hlavnú úlohu v zmesi technológií, ktoré sa využívajú v polygrafickom priemysle.

Porovnanie s predchádzajúcim ročníkom Drupa 2012
Digitál je väčší a silnejší. Stačilo sa pozrieť do obrovskej haly HP s jej produktmi. Je jasné, že toto odvetvie prechádza veľkými zmenami. Je, ale potrebné tiež zodpovedne povedať, že konvenčné technológie za uplynulé štyri roky zaznamenali výrazné zlepšenie predovšetkým vo zvýšenej výkonnosti, pri skracovaní prípravných časov, väčšej miere automatizácie, digitalizácie, sieťovom prepojení, vzdialenej údržbe …

drupa 2016

Smerovanie konvenčného ofsetu

Svetoví výrobcovia ofsetových strojov prezentovali na veľtrhu svoje vlajkové lode. Ich prioritou bolo ukázať vylepšenia strojov pre komerčnú tlač, ale hlavne zacieliť pozornosť na konfigurácie strojov na výrobu obalov.

drupa 2016
Samozrejme, s maximálnou výbavou, ku ktorej patrí automatická výmena tlačových foriem, kontrolné systémy riadenia farebnosti, nanášanie fólie za studena, lakovanie, rôzne systémy sušenia a ďalšie možnosti a funkcie. Trendom v konvenčnej tlači (aj digitálnej) sa stáva oblasť sušenia a to prevažne energetický úsporný systém LED-UV. Úroveň terajších strojov je takmer na maxime, ale ako sa ľudovo hovorí je ešte stále čo zlepšovať.

„B1 drupa“

Po skončení düsseldorfského veľtrhu, sa začína hovoriť, že tohtoročný veľtrh bude označovaný s prívlastkom „B1 drupa“  pre formát B1, pokiaľ ide o explóziu digitálnych tlačových strojov určených do oblasti výroby obalov.

drupa 2016
Za najväčšie prekvapenie Drupa 2016 sa dá označiť skutočnosť, že takmer všetci výrobcovia konvenčných ofsetových strojov rozšírili (diverzifikovali) svoje portfólio o samostatný koncept digitálneho stroja B1.

Portfólia jednotlivých výrobcov

Okrem Heidelberg PrimeFire 106, boli prezentované KBA VariJET, Komori Impremia NS40, Konica Minolta KM-C, a Landa S10, všetky s inkjet technológiou (k tomu môžeme ešte pridať aj keď to nie je inkjet technológia HP Indigo 50000) a všetky pripravené do predaja v roku 2017.

Partnerstvá sú kľúčové pre tri z týchto tlačových zariadení, pretože Heidelberg, Komori a Landa všetci používajú SAMBA hlavy od spoločnosti Fujifilm; Konica Minolta využíva svoje vlastné atramentové hlavy. KBA VariJET používa system DFE Xerox Impika.

Benny-Landa_drupa-2016
Súčasne boli na jednotlivých stánkoch k videniu aj zariadenia vo formáte B2 vhodné do oblasti výroby obalov. HP Indigo 30000, Xeikon 3500, Konica Minolta KM-1, Komori Impremia IS29, Fujifilm Jet Press 720s, a prototyp tlačového stroja Voyager od firmy Canon.

„Benny Landa – Môžete si dovoliť investovať do včerajšej technológie, keď je tu dnes technológia zajtrajška?“

Finalizácia produktov – dokončovacie stroje

Dôležitou fázou výrobného procesu je spracovanie samotnej tlačovej produkcie. Boli tu rôzne riešenia tak pre klasickú ako aj digitálnu produkciu. V oblasti napr. knižnej výroby ide o vysoko automatizované výrobné linky pre šitú, lepenú a viazanú produkciu.

drupa 2016
drupa 2016
Pre oblasť časopiseckej a novinovej produkcie to boli linky pre vkladanie príloh s vysokým výkonom. Pozornosť pútali aj výsekové automaty, rôzne druhy lepičiek a skladačiek pre oblasť balenia (Müller Martini, Kolbus, Ferag, Hunkeler, Bobst, Heidelberg a ďalšie).

Trendom sa stáva zušľachťovanie

Vystavovatelia predstavili množstvo riešení, ako pridať výtlačku rôzne efekty formou parciálneho lakovania, 3D efektu, razby, nanášanie rôznych fólií prostredníctvom konvenčnej, inkjetovej, ale aj elektrofotografickej technológie. Veľtrh zdokumentoval nespočítateľné množstvo nových riešení a technológií.

KM_drupa_2016

Medzi vystavovateľmi bola aj Slovenská spoločnosť Printflow, ktorá predstavila na svojom stánku univerzálne systémy CIP3 prednastavenie ofsetových strojov nazvané DIPS a tiež Printflow DC spectral, čo je systém merania a regulácie farebnosti ofsetových strojov.

Veľtrh bude pokračovať aj naďalej v štvorročnom cykle, čo znamená, že ďalšia Drupa sa bude konať od 23. júna do 3. júla 2020.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo