V roku 2012 to bola ešte senzácia, keď KBA zverejnila inštaláciu tlačového stroja Rapida 106 s 19 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami vo firme Amcor Tobacco Packaging v Švajčiarsku. Dnes už investície do hárkových tlačových strojov v stredných formátoch s 10, 12, 14 a viac jednotkami nie sú nijak vzácne. To platí pre akcidenčné i obalové podniky vo väčšine krajín sveta.

Hightech-stroje až s 19 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami

Dopyt po dlhých KBA Rapidách pre zušľachtené obaly a akcidenčnú tlač


Spoločnosť Koenig & Bauer AG (KBA) dodala v roku 2013 stroj Rapida 106 s desiatimi tlačovými jednotkami a vybavením pre dve lakovania, teda 14 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami ruskému výrobcovi obalov. V tom istom roku dostal Yuri Gagarin, obalový podnik v Plovdive / Bulharsko rovnako vybavený stroj s prídavným zariadením pre nanášanie fólie za studena.

K tomu pribudla v roku 2015 ďalšia Rapida s štrnástimi jednotkami. Vyrába v skupine Appl v meste Wemding v Nemecku vysoko kvalitné obálky. So štyrmi tlačovými jednotkami, sušiacim modulom, obracaním hárkov, šiestimi ďalšími tlačovými vežami, sušiacou, perforačnou a lakovacou jednotkou je s predlženým vykladačom takmer 30 m dlhá.

USA: Long is beautiful

V USA sú dlhé stroje zavedené ešte častejšie. V roku 2014 inštalovala tlačiareň obalov v štáte Massachusetts Rapidu 106 s celkovo 15 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami. Konfigurácia s desiatimi tlačovými jednotkami, sušiacou, lakovacou, dvomi ďalšími sušiacimi a ešte jednou lakovacou jednotkou je ako pri temer všetkých dlhých strojov určená pre vysoko kvalitné in-line zušľachťovanie. Podnik prevádzkuje už niekoľko rokov takmer 40 metrov dlhý veľkoformátový stroj Rapida s ôsmimi tlačovými jednotkami, dvomi lakovacími vežami, tromi sušiacimi jednotkami a trojnásobne predlženým vykladačom – teda trinástimi tlačovými a zušľachťovacími agregátmi. Dva hárkové ofsetové stroje spolu s 28 jednotkami v jednej tlačiarni nie sú ešte ani dnes úplne bežné.

V týchto dňoch expeduje KBA-Sheetfed Solutions za veľkú mláku do Ameriky opäť jednu dlhú Rapidu 106 celosvetovo pôsobiacemu tlačovému koncernu. Stroj so šiestimi tlačovými jednotkami, lakovacou vežou, sušiacou vežou, obracaním hárkov, šiesti ďalšími tlačovými jednotkami, lakovacou vežou, dvomi sušiacimi vežami, ďalšou lakovacou vežou a s trojnásobne predlženým vykladačom má byť nasadený pre akcidenčnú a reklamnú tlač. S 18 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami je takmer rovnako dlhý ako legendárna Rapida s 19 agregátmi v spoločnosti Amcor vo Švajčiarsku, ktorá sa špecializuje na výrobu obalov.

Dlhá KBA Rapida 106 pre GRAFOBAL

Tento rok do zoznamu dlhých strojov pribudne aj Rapida 106 s 9 tlačovými a zušľachťovacími jednotkami, ktorý uvedie do prevádzky koncom roku GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica (Grafobal) výrobca obalov. Stroj Rapida 106 svojou konfiguráciou a vybavením bude výnimočný nielen na Slovensku, ale aj v Českej republiky. Nový stroj s 9 tlačovými jednotkami bude vybavený dvomi lakovacími vežami, dvomi sušiacimi jednotkami a trojnásobne predĺženým vykladačom. Maximálna rýchlosť stroja je 18-tisíc hárkov za hodinu, pričom maximálny formát tlačeného papiera je 750 x 1060 mm. Jeho dĺžka bude 28 metrov.

KBA-Sheetfed Solutions
S takými nezvyčajnými konfiguráciami podporuje KBA-Sheetfed Solutions svoje vynikajúce postavenie v komplexných hárkových ofsetových systémoch. To nie sú sériovo vyrábané tlačové stroje, ale vysoko automatizované výrobné prostriedky presne projektované na konkrétne výrobné požiadavky, s ktorými ich užívatelia môžu plniť požiadavky zákazníkov a byť úspešní na svojich trhoch.

Spracoval: František Martančík
Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo