KBA Rapida 145

Pod pojmem Průmysl 4.0 se skrývá všem již dobře známá čtvrtá průmyslová revoluce, jejímž cílem je postupná digitalizace procesních a dodavatelských řetězců v oblasti výroby a obchodu mezi dodavateli a zákazníky a naopak. Skupina Koenig & Bauer se pod zastřešující značkou KBA 4.0. zabývá využitím digitální transformace pro obchodní modely založené na datech a zlepšení služeb pro zákazníky.

Obchodní jednotka KBA-Sheetfed v Radebeulu již nabídku služeb svého rozsáhlého programu „Service Select“ rozšířila, chce v této cestě pokračovat a prezentovat nová řešení i na nadcházejícím veletrhu drupa.

KBA-Sheetfed zaměřila pozornost na obchodní modely založené na datech

KBA 4.0. je mnohem více než jen digitální vzdálený přístup ke stroji. Ten je obchodní jednotkou KBA-Sheetfed nabízen již od roku 1994 – zpočátku ještě prostřednictvím modemů v rámci dálkové údržby, posledních deset let však mnohem rychleji prostřednictvím bezpečného internetového spojení.

Inteligentní kódovací moduly v řídicích stanovištích umožňují komunikovat s většinou z cca 7 000 strojů na trhu pouze servisním technikům a certifikovaným dodavatelům skupiny KBA – a to po celém světě a 24 hodin denně. Virtuální tunel chrání před zneužíváním dat nepovolanými osobami.

Využívání dat pro proaktivní servis
Obchodní jednotka KBA-Sheetfed se již přibližně dva roky zabývá automatickou analýzou disponibilních dat a jejich využíváním pro nový servis týkající se tiskových strojů.

Abb_gZpočátku šlo převážně o posouzení výkonnosti, později však vznikalo stále více nápadů pro proaktivní a preventivní servisní aplikace. K hlavním cílům patří i lepší porozumění zákazníkům, aby jim prodej, servis a marketing na základě identických dat mohly poskytnout relevantní informace a možnost tvorby hodnot.

Každý stroj Rapida disponuje rozsáhlou řídicí a senzorovou technikou, která eviduje a ukládá události stroje. K těmto událostem patří údaje o stavu stroje, jako jsou stavová a chybová hlášení, úkony obsluhy opatřené časovým razítkem a ostatní údaje, které poskytují informace o každodenním používání stroje. Společnost KBA tyto soubory protokolů při každém spojení za účelem dálkové údržby automaticky načte. Údaje týkající se objednávky, osob a podniku přitom samozřejmě zůstanou nezohledněny, a to i proto, že v souborech protokolů strojů nejsou obsaženy.

Performance Report: měsíční zpráva o výkonu  
V současné době se stále více uživatelů strojů KBA na vlastní přání nachází v programu výměny dat. To znamená, že jejich stroje jsou trvale online. Servisní technici společnosti KBA data každý den nahrávají za účelem vyhodnocení. Účastníci na oplátku obdrží měsíční zprávu o výkonu (fotografie 2).

KBA_ReportTyto zprávy o výkonu jsou volitelnou součástí smluv o dálkové údržbě, lze je však objednat i zvlášť. Formou přehledných grafických znázornění poskytují mimo jiné informace o výkonu vlastních strojů, maximálním a průměrném tiskovém výkonu, připravenosti k výrobě, velikosti zakázek a časech tisku, mytí a výměny zakázek.

Propojení zákazníků a jejich strojů se společností KBA a takto získané výkonové parametry společnosti KBA umožňují ukázat zákazníkům potenciály pro optimalizaci, aby byli ještě úspěšnější. Mezníky, jako je překročení určitého počtu vytištěných archů, jsou včas rozpoznány a automaticky oznámeny prostřednictvím e-mailové zprávy jako pokyny k údržbě (fotografie 2). Stejně jako z palubního počítače moderních automobilů obdrží uživatelé informace o uplynulých servisních intervalech a doporučeních týkajících se kontroly, údržby nebo revize. Je tak zajištěna vysoká disponibilita a spolehlivost strojů po celou dobu jejich životnosti.

PressCall: služba na stisknutí tlačítka
PressCall je nové, automatické hlášení o poruše stroje. Odpadá tak dosud obvyklý telefonát uživatele na zákaznickou linku společnosti KBA. Všechna data relevantní pro dálkovou údržbu má servisní služba k dispozici bez časové prodlevy. Pro uživatele a servisní službu společnosti KBA to znamená mnoho výhod, jako jsou např.:

  • kratší doba reakce
  • optimalizace hlášení o poruše a jeho registrace
  • jednoznačná identifikace stroje
  • včasná analýza dat stroje
  • aktivní, rychlejší odezva společnosti KBA
  • méně chybných zadání

KBA-PressCall-Design-04-Request-Kopie
Obr. 3

PressCall aktivuje v řídicím stanovišti dialogové okno (fotografie 3). Hlášení o poruše a údržba jsou řízeny prostřednictvím menu. Pobočky společnosti KBA po celém světě obdrží v budoucnu informace o servisním požadavku v reálném čase a budou o možných poruchách, resp. potřebě údržby strojů ve svém regionu informovány včas.

Porovnávání: využití potenciálů pro optimalizaci
Tiskový stroj je důležitým článkem procesního řetězce vedoucího k hotovému výrobku. Je jedno, zda se jedná o obal nebo reklamní leták, každá uspořená minuta díky krátkým přípravným časům nebo vyšší výrobní rychlosti znamená peníze. Společnost KBA může k procesu optimalizace jako výrobce strojů přispět mezinárodním porovnáváním. Důležité přitom je porovnávat identickou techniku ve stejných aplikacích. Proto nyní společnost KBA klasifikuje techniku dle různých kritérií. Uživatelé, zaměstnanci prodeje nebo servisní technici by měli být v budoucnu schopni po stisknutí tlačítka zjistit možné, nevyužité potenciály.

Predictive Service: zamezení možným výpadkům
Když se přehřeje motor, přijde hlášení o poruše většinou příliš pozdě. Příčinu, např. vadné ložisko, však obvykle rozpoznat lze. Vzniká tak možnost zasáhnout předem. Kromě proaktivního servisu tak patří budoucnost i preventivní údržbě (Predictive Maintenance). Jedná se přitom o aplikace se skutečně velkým objemem dat. Senzorika a logika strojů Rapida dodávají obrovské množství dat a k tomu se ještě přidají údaje ze závodu týkající se servisu, kvality a procesu. Pomocí inteligentního softwaru lze z těchto datových toků odvodit vzory. Lze tak předem zjistit pravděpodobnost výpadku jednotlivých komponent. Než k tomu dojde, nabízí společnost KBA servisní zásah.

KBA_GeoMapping
Obr. 4

Mnohé je dnes již realitou. Grafické znázornění (fotografie 4) servisních požadavků a zásahů po celém světě tak usnadňuje plánování zásahů techniků. Také v tomto ohledu nabízí digitální propojení zákazníkům výhody, např. tím, že v případě nového servisního požadavku obdrží automaticky signál nejblíže se nacházející technik, který zásah převezme.

Více informací na adrese: service-select@kba.com

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo