Digitalizácia nevedie automaticky k inteligentným výrobným procesom! Odborníci hovoria, že Industry 4.0, treba vnímať ako individuálne riešenie pre každú spoločnosť, či podnik. Je potrebné hovoriť skôr o „digitálnej transformácii“, pretože tento výraz lepšie popisuje proces zmeny než výraz „digitalizácia“.

Nejde o samotné využitie IT, ale o štruktúrované vylepšenie jednotlivých procesov v komplexnom systéme.

Až keď budú predchádzajúce procesy analyzované a ďalej vyvinuté s ohľadom na ich potenciál zlepšenia, budú tieto nové procesy implementované do celého systému a podporené IT.

Výrobné podniky i administratíva potrebuje pre tento proces vhodných odborníkov so znalosťami podnikovej správy, IT a technológií, „ktorí sa pozerajú na výzvy globálne a dokážu vyriešiť úlohy, ktoré z nich vyplývajú, naprieč odvetviami“.

digital printing industry
Digital printing industry

„Takmer každý hovorí o digitalizácii a Industry 4.0, ale nie každý si našiel svoj optimálny spôsob implementácie.“ Táto téma ovplyvňuje všetkých poskytovateľov tlačových služieb, či sú to komerčné tlačiarne, obalové tlačiarne alebo veľkoformátové tlačiarne orientované na reklamu.

Mýty a časté omyly, ktoré sa týkajú industry 4.0

• Industry 4.0 dá sa „kúpiť“ ako softvérové ​​riešenie
Mnoho ľudí, ktorí prijímajú rozhodnutia, stále verí, že musia naskočiť na idúci vlak IT v smere digitalizácie a Industry 4.0, a softvérovým ​​riešením, sa problémy vyriešia sami od seba.
„Zlé procesy nie sú vylepšené tým, že sú podložené softvérom. Naopak, implementácia softvéru môže spôsobiť ďalšie náklady a problémy v spoločnosti bez zlepšenia neoptimálnych procesov. Skutočné procesy by sa mali najskôr analyzovať, aby sa odvodili cieľové procesy, a potom ich digitálne podporiť.“

• Optimalizácia subsystémov pomáha
Často nesprávny pohľad na celok. V mnohých oblastiach stále prevláda individuálna úvaha.
Príklad: Nespokojnosť rastie, keď niektorý z procesov beží veľmi pomaly, náklady sú veľmi vysoké alebo služba nie je uspokojivá v segmente.
Následne ak je tento subsystém optimalizovaný a jeho výkon maximalizovaný, sa zistí, že účinnosť v celom systéme sa nezvyšuje: „Lokálne optimum zvyčajne nevedie k globálnemu optimu pre celý podnik.“

• Netransparentnosť plánovacích a systémových chýb zo strachu
Cestu digitálnej transformácie blokujú aj sociálne bariéry. „Ak analyzujeme procesy v našej špecializovanej oblasti a simulujeme ich pomocou digitálnych modelov, vytvárame transparentnosť. Odhaľujeme chyby plánovania a systému. Ak nájdeme chyby, zodpovední sa často obávajú kritiky a sankcií. Transparentnosť by mala vytvoriť dôveru v systém: musíme chyby uznávať ako systémové chyby a nie ich nesprávne interpretovať ako osobné chyby.“

• Digitálna transformácia vedie k masovej nezamestnanosti
Konštatovanie, že práca zanikne digitálnou transformáciou, nie je správne. „Procesy zmien musia byť neustále vnímané, pretože IT sa rýchlo rozvíja, siete sa líšia a zložitosť rastie so sieťovým prepojením systémov.“

Pohľad do budúcnosti

Dnes nevieme predpovedať, aká bude pracovná náplň v mnohých profesiách o 20 rokov, ale musíme sa pripraviť na formovanie budúcich zmien. Človek naďalej zostane nenahraditeľný. Viac ako kedykoľvek predtým určite bude potrebná kreativita, holistické myslenie a schopnosť komunikovať.
Bude sa zväčšovať priepasť medzi tvorivými, sociálnymi a procesnými schopnosťami a tými, ktorí tieto zručnosti nemajú.
Digitálnu transformáciu je potrebné vnímam ako príležitosť – pretože mení svet práce v prospech všetkých zamestnancov, takže máme oveľa viac príležitostí kombinovať prácu a rodinu a žiť v oboch oblastiach.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo