Pochopenie výhod či nevýhod digitálnej tlači v porovnaní s tradičnou ofsetovou tlačou má zásadný význam na správne rozhodovanie pri investíciách do zariadenia. To isté platí pre klienta, ktorý objednáva tlač. Väčšina argumentov, ktoré sa zverejňujú pri posudzovaní digitál versus ofset, pochádza z pohľadu niekoho, kto má záujem na tej či onej technológii. Pri posudzovaní, či je lepšia digitálna alebo ofsetová tlač, je odpoveď jednoduchá: obe technológie sú dobré! Zrátané a podčiarknuté, obe majú svoje prednosti, ktorými si nemôžu vzájomne konkurovať.

Takže… Čo je lepšie?

Zdá sa, že záleží na okolnostiach. Skutočne záleží na tom, čo sa tlačí a v akom množstvo, formáte, kvalite a koľko je zákazník ochotný zaplatiť. Ak sa má niečo porovnávať, tak sa musí jasne definovať „čo s čím“. Väčšina ľudí nemá potuchy, čo všetko môžu zahŕňať slová digitálna tlač. Sú to početné úrovne kvality a technológie, ktoré sa zmestia do tejto kategórie, napr. od malých kancelárskych tlačiarní až po veľké produkčné stroje Océ, Kodak, Xerox za niekoľko stotisíc eur. Všetky tieto stroje sa snažia dosiahnuť kvalitu čo najviac porovnateľnú s ofsetovou tlačou. V posledných desiatich rokoch vzrástla popularita digitálnej tlače. Je to aj jej zvýšenou dostupnosťou, technickým vývojom a hlavne kvalitou tlače. Dnes sú komerčné riešenia tlače dostupné takmer pre každého. To však neznamená, že digitál je spásou a jedinou správnou voľbou.

Súčasný trend znižovania nákladov na zákazku, prijímanie zákaziek, ktoré často nepokryjú ani výrobné náklady a stále pretrvávajúca kríza má za následok veľmi zložitú situáciu v niektorých ofsetových tlačiarňach. Jedným z riešení pre malé a stredne veľké tlačiarne je investícia do produkčného digitálneho tlačového stroja. Môže to byť riešenie, nie však ako konkurencia ofsetu, ale ako významný a zaujímavý doplnok, ktorý môže zlepšiť ekonomiku spracovania špecifických zákaziek. Súžitie týchto dvoch technológií pod jednou strechou ponúka veľmi veľa výhod.

Čo ponúka digitálna technológia tlače?

Digitálne tlačové stroje môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa rýchlosti produkcie, kvality výstupu či formátu. Na Slovenskom trhu dominujú značky Xerox, Canon, Océ, Konica Minolta, Kodak, HP Indigo, Ricoh. Vhodný riešením a istou alternatívou ofsetu sú hlavne produkčné hárkové digitálne tlačové stroje, ktoré svojou kvalitou tlače sú porovnateľné resp. dajú sa porovnávať v niektorých parametroch s kvalitou tlače realizovanou ofsetom. Momentálne je táto kategória strojov schopná potláčať papier len v max. formáte 330 x 488 mm.


Napriek tomu, že ponuka digitálnych strojov je široká, predaj na Slovensku nedosiahol významné množstvá. Problém je možno v konzervatívnom pohľade majiteľov ofsetových tlačiarní, alebo z pohľadu investorov polygrafia tohto typu nie je lákavá, resp. ešte nenastal ten správny čas. Digitálna tlač má v porovnaní s ofsetom nesporne svoje výhody. Na prvom mieste je to tlač od jedného kusa a rýchlosť vytlačenia od zadania tlačovej úlohy. Oproti ofsetu sú náklady na prípravu tlače takmer nulové (len spracovanie dát RIPom). Digitálna tlač ponúka aj dodatočné možnosti úpravy dokumentov. Jednou z výhod digitálnej tlače je možnosť vytvárania personalizovaných tlačovín. Môže ísť o číslované vstupenky, žreby, listy s oslovením, manuály s oslovením alebo brožúry. Personalizovaná tlač je príťažlivá predovšetkým tým, že dodá tlači osobitosť a jedinečnosť. Z marketingového hľadiska je adresný obsah účinnejší než neadresný. Variabilnosť procesu je široká. Napr. možnosť využiť viac druhov médií pre jednu tlačovú úlohu.

Finalizácia a možností dokončovania pri digitálnych tlačových strojoch sú veľmi efektívne. Ich veľkou výhodou je, že pracujú in line. Výstup z tlačového stroja môže byť modulárne prepojený s perifériou napr. pre väzbu V1, brožúru V2, V3, rôzne druhy skladania a podobne. Vďaka ich in line spojeniu priamo s produkčným strojom sa tak výrazne skracujú časy dokončenia zákaziek, odpadá následné spracovanie po tlači. Spočítať, kedy sa zákazka vyplatí tlačiť na digitále a kedy na ofsete, je zložité. Niekedy môže ísť o 100 hárkov, inokedy to môže byť 500 aj viac. Úlohu hrajú všetky vstupné faktory, ako sú náklady na materiál, pracovná sila, nadobúdacia cena stroja, dĺžka splácania, navýšenie ceny spôsobom financovania, cena za servis a veľa ďalších faktorov.

Cenová výhodnosť digitálnej technológie sa odhaduje pri objemoch do 500 kusov. Ak chce digitálna tlač napredovať, bude musieť zväčšiť veľkosť tlačenej plochy a formát, zvýšiť rýchlosť tlače, možnosť tlačiť Pantone farby resp. lak, alebo špeciálne farby, a zvýšiť spoľahlivosť. Samozrejme, aj ceny spotrebného materiálu sú na zváženie. Aj keď pokrok v digitálnej technológii napreduje rýchlym tempom, zatiaľ nedosahujú tieto stroje kvalitu a parametre, ktoré sú dnes doménou moderných ofsetových strojov. V niektorých segmentoch produkcie, predovšetkým v kusovej a nízkonákladovej, sú však dvere pre digitál otvorené.

Pripravil: Fero Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo