Prezentované boli funkčné tlačové zariadenia, služby a spotrebný materiál.

Slovensko je súčasťou veľkej Európy s najväčším počtom vyrobených áut na obyvateľa. Oblasť reklamného trhu riadia agentúry, ktoré chrlia množstvo reklamných spotov a reklamných akcií. V súčasnom komunikačnom mixe je snahou zaujať objednávateľov reklamy na všetkých frontoch. Žijeme digitálnu dobu, čo sa prejavuje aj pri poskytovaní reklamy. Televízie a elektronické médiá si čoraz viac odkrajujú z reklamného koláča. Print a printová reklama sa ocitá v pozadí. Je to skutočne tak alebo ide o zavádzajúce tvrdenie?

Print a tlačená reklama majú svoje priority aj určité výhody pred elektronickou reklamou. Nejde o virtualitu, ale realitu. Potlačený produkt je hmatateľný a vždy k dispozícii, teda je aj v prípade, že nemáte prístup k internetu alebo aj keď vypadne zdroj elektrinu.

Nemali by sme sa preto unášať len elektronickou reklamou, ale jednoducho v symbióze s ňou využívať všetky dostupné informačné technológie, teda aj tlač.

Signmaking na Slovensku

Signmaking na Slovensku

Pre nezainteresovaných slovo Signmaking veľa nehovorí. Pomôžeme si Wikipédiou: Signmaking je anglická zloženina (mix) slova, ktoré v slovenčine nemá ekvivalent a obecne sa používa v odbore reklamy. Slovenská definícia slova „signmaking“ je: Výroba nápisov (označovanie) a nosičov reklamných informácií.

Digitálne tlačená reklama, hlavne oblasť veľkoformátovej tlače sa začala rozvíjať nástupom inkjetových technológií. Dnes atramentové tlačové systémy (inkjet) sú na vrchole svojho vývoja a sú schopné potláčať takmer všeličo a na akýkoľvek materiál.

Signmaking na Slovensku
Signmakingom sa na Slovensku zaoberá viacero firiem. Táto oblasť je stále zaujímavá z pohľadu zisku. Problémom je, že Slovensko je malý trh a o zákazky sa musia firmy tak povediac pobiť. Kto chce zadávateľov reklamy zaujať, musí sledovať trendy, smerovanie a nové technológie.

Vzhľadom na skutočnosť, že táto oblasť tlače je špecifická a nové technológie vyžadujú pomerne vysoké investície,  je veľmi prospešné, ak prípadní záujemcovia alebo tí, ktorí podnikajú v tejto oblasti, majú možnosť sa oboznámiť s novými riešeniami pre tento sektor.

Žiaľ, pravidelne konané špecializované výstavy drupa, FESPA a Reklama Polygraf, sú mimo nášho územia. Preto každé podujatie, či výstava realizovaná na Slovensku a smerovaná pre oblasť polygrafie je vítanou príležitosť pre odborníkov tlače, vydavateľstvá, agentúry, ale aj širokú verejnosť.

Signmaking na Slovensku

Deň Signmakingu v Bratislave

Združenie dodávateľov pre signmaking zorganizovalo v spolupráci s PVA EXPO Praha dňa 10. októbra v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave výstavu zameranú na novinky a trendy Signmakingového a Printového trhu. Táto výstava sa na Slovensko opäť vrátila po štyroch rokoch.

Prvá sa uskutočnila v roku 2011 a zámerom usporiadateľov bolo jej pravidelné konanie v perióde dvoch rokov na Slovensku (Bratislava) a v ČR (Brno). Žiaľ, projekt sa nepodarilo realizovať a výstava ostala fungujúcim projektom len v Českej republike. Toto je opätovný pokus dostať túto výstavu natrvalo aj na Slovensko. Veríme, že čoskoro sa dozvieme ako dopadla snaha organizátorov.

Signmaking na Slovensku

Čo ste mohli vidieť na malom výstavnom priestore?

Všetko to, čo na veľkých výstavách. Samozrejme, to čo ponúkli vystavovateľské firmy – vlastne ich portfólio. Prezentované boli funkčné tlačové zariadenia, služby a spotrebný materiál. Zástupcovia firiem a ich odborníci boli pripravení odpovedať na všetky súvisiace s ich ponukou. Kto si rezervoval čas, mal možnosť vypočuť si zaujímavé odborné prezentácie, ktoré mali podnietiť k širšej debate a k návšteve firmy prednášajúceho. Osobne tento spôsob vítam a hodnotím veľmi pozitívne.

Signmaking na Slovensku

Čo nás zaujalo?

Určite nová technológia Canon UVgel a slovenská premiéra novej 64-palcovej roll-to-roll tlačiarne Óce Colorado 1640 s vysokou úrovňou automatizácie, ktorá využíva prielomovú technológiu UVgel spoločnosti Canon.

V expozícii COMIMPEX PRINT zaujala univerzálna  veľkoformátová tlačiareň UV Efi Pro16h. Ide o hybridný model, ktorý dokáže potláčať tak ploché tabule, ako aj materiály z role do role s max. šírkou 1650 mm. Doskové materiály s max. hrúbkou až 50,8 mm. Tlačiareň používa 3M atramenty vo farebnej kombinácii CMYK+2x W (krycia biela), ktoré sú vytvrdzované UV LED žiarením.

Signmaking na Slovensku

Česká spoločnosť EffeTec, ktorá vyrába rôzne typy UV digitálnych tlačiarní, predstavila model flatbed SimpleJet. Táto tlačiareň bola vybavená atramentovým systémom  farieb:  CMYK+W(krycia biela)+V(lak). Tlačiareň je osadená tlačovými hlavami Ricoh a ponúka rozlíšenie 1440 x 1200 dpi. Stolové prevedenie umožňuje pracovať s max. veľkosťou médií 2500 x 1200 mm s hrúbkou až 100 mm. Firma navyše prichádza s riešením, ktoré je založené na flexibilnom a pružnom prístupe k zákazníkovi a plní individuálne požiadavky klienta.

Povedali o podujatí

„Deň signmakingu nie je komerčný projekt, ale aktivita Združenia dodávateľov pre signmaking, ktoré si dáva za cieľ priblížiť súčasne trendy vizuálnej komunikácie a jej potenciál. Ako partneri a spoluorganizátori radi by sme tento formát výstavy pravidelne ponúkali aj slovenskej odbornej prípadne aj širšej verejnosti. Myslíme si, že informácie a rýchly nástup nových technológii vyžaduje pravidelne informovanie a hlavne vzájomný osobný kontakt. Samozrejme je to vec ponuky a záujmu, verím že o dva roky sa uvidíme v Bratislave,“ Jana Nosálová Kálalová riaditeľka OT reklama PVA/ABF.

Signmaking na Slovensku

Všimli sme si:

Priestory neboli dostatočne osvetlené. Vystavovateľov to obmedzovalo pri prezentácii a, samozrejme, návštevníci nemali tak možnosť dokonale sa oboznámiť s vystavovaným produktom. Posudzovanie, vzoriek materiálov, farebnosti a kvality tlače potrebuje viac svetla! Organizátori akosi pozabudli aj na širšiu prezentáciu tohto formátu výstavy. Žiaľ, uspokojili sa s prezentáciou len v jednom odbornom médiu. Chýbali študenti odborných škôl a zástupcovia príbuzných odvetví. Samozrejme, to všetko môže vplývať na záujem a odozvu.

Ostáva len veriť, že tieto menšie prešľapy neprerušia zámer pokračovať v tejto výstave na Slovensku každé dva roky. Otázkou ostáva, či organizátori a vystavovatelia ponechajú tento formát len pre úzku oblasť odborníkov alebo budú mať snahu prezentovať túto výstavu širšej verejnosti.

Signmaking na Slovensku
Podujatia sa zúčastnili dodávateľské firmy: Antalis, Canon, Comimpex Print, Effetec, HSW Signall, Jansen Display, Konica Minolta, M&P, Spandex, Vink Plasty, Zenit, Europapier a  Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) a Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR).

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo