Den Signmakingu Brno 2015

Vynikající účast, sledovaný program a mnoho diskutujících skupinek – to byl letošní Den signmakingu Brno. Sdružení dodavatelů pro signmaking si může připsat další povednou akci.

O zhodnocení jsme požádali prezidenta Sdružení dodavatelů pro signmaking Tomáše Javůrka ze společnosti Vink Plasty.

Jaký byl letošní den signmakingu podle Vás?

Letošní Den signmakingu se již začíná přibližovat cílům, které jsme si vytyčili. Změna místa konání a formátu, která měla v loňském roce svoji premiéru se letos naplno projevila. Čas a energie věnovaná přípravě kvalitního programu se vyplatila. A určitě se pod úspěch akce podepsala i velmi dobrá mediální komunikace. Partneři akce jak z České, tak ze Slovenské republiky Den signmakingu velmi dobře zpropagovali.

Den Signmakingu Brno_2015_DSC0858
Navštívilo ho kolem 400 kolegů z oboru a asi 100 studentů středních škol s příbuzným zaměřením. To je násobek účasti na minulých ročnících. Do Brna si našli cestu návštěvníci nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska.

Co bylo jinak?

Loňské přemístění akce z hotelu Voroněž do Adam Gallery Brno bylo symbolem změny hotelové prodejní výstavy na odborné fórum. Spojení s prohlídkou Event Day rovněž pomohlo naplnit den zajímavými podněty, takže cesta do Brna byla pro mnoho návštěvníků i příležitostí přivést také svého partnera. Tím se ještě více posílil společenský rozměr akce. Jednotlivé body programu poutaly pozornost publika, ale i ulička mezi stánky jednotlivých vystavovatelů byla prakticky stále plná.

Den Signmakingu Brno_2015_DSC0868
Vrátím se ale k otázce. Ve srovnání s minulým ročníkem tedy nebylo jinak nic, s výjimkou opravdu kvalitního programu a dobré propagace. Možná se také začala úročit loňská zkušenost, že se na Den signmakingu opravdu vyplatí přijít. Zdá se tedy, že se již začala psát nová tradice dnes již vzdělávací akce.

Hodnocení akce ze strany zúčastněných členů Sdružení dodavatelů pro signmaking dopadlo dobře?

Den signmakingu splnil naše očekávání v tom, že se podařilo připravit kvalitní oborovou vzdělávací akcí. Pozitivní stránkou jistě byla hojná návštěvnická účast a zájem o program na hlavním pódiu. Informace a sdílení vlastních zkušeností dokázaly upoutat publikum, zákazníci se také rádi potkali nejen se svými dodavateli i sami mezi sebou. Bylo vidět živou komunitu, která spolu dokáže žít nejenom pracovně, ale i společensky. Rád bych řekl, že tento směr začal pro Den signmakingu prosazovat můj předchůdce na postu prezidenta sdružení Martin Melín a letošní ročník by určitě uspokojil i jeho.

Den Signmakingu Brno_2015_DSC0860 Den Signmakingu Brno_2015_DSC0862
Je pravda, že každá mince má dvě strany, takže na druhé straně zase velký počet návštěvníků neumožnila některým vystavovatelům uskutečnit jejich překvapivé plány. Boris Podlucký ze Spandexu měl v plánu účastníky přímo šokovat. Ukázky polepu na složitých površích tunningovými fóliemi prezentovali na stánku Spandexu na maketách automobilů. Šlo však o RC řízené závodní modely, které se měly pohybovat mezi lidmi. Návšěvníků však bylo tolik, že se nenašel prostor pro bezpečné vypuštění modelů na „dráhu“.

Mezi vystavovateli byly i oborové svazy a střední škola. Co mají společného se Sdružením dodavatelů pro signmaking?

Dorost potřebuje každý obor a velmi mě potěšil fundovaný zájem některých studentů. Ze studentů středních uměleckých škol nemusí být signmakeři, ale je dobře, když budou mít přehled o trendech v oboru a zejména o možnostech, které digitální tisk, finishing a materiálová základna skýtají.

Den Signmakingu Brno_2015_DSC_0693 Den Signmakingu Brno_2015_DSC_0711
Spolupráce s oborovými sdruženími je zase velkým impulzem pro využití energie, kterou všichni do propagace našich oborů vkládáme. Těší mně, že jsme mohli přivítat Svaz sítotiskařů a digitálních tiskařů ČR i Zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov SR, které jsou členy federace FESPA a jsou v obou zemích velmi aktivní. Věřím, že naše další spolupráce přinese mnoho zajímavého celé odborné veřejnosti.

Co přejete příštímu ročníku Dne signmakingu?

Aby byl důstojným pokračováním toho letošního. Mám výzvy rád, ale objektivně řeknu, že laťka je nasazena poměrně vysoko, budeme se snažit atraktivním programem dosáhnout stejného úspěchu. Možná se  povede přilákat ještě více lidí. Doufám, že se všichni účastníci již těší na příští ročník.

Závěrem

Chtěl bych alespoň touto formou poděkovat manažerům firem seskupených ve Sdružení dodavatelů pro signmaking. Oni jsou ti, kteří již 9 let této akci věnují svůj čas, energii, finanční prostředky a v neposlední řadě také ochotu a odvahu posouvat obor vizuální komunikace dál.

Trpělivost, s kterou jsme společně překonávali dětské nemoci této akce, se vyplatila. Po letošní zkušenosti víme, že jdeme správnou cestou a jsme schopni kvalitně připravit zajímavé setkání odborníků signmakingového trhu.

Den Signmakingu Brno_2015_DSC0865 Den Signmakingu Brno_2015_DSC0852
Den Signmakingu Brno_2015_DSC_0697 Den Signmakingu Brno_2015_DSC0853
Den Signmakingu Brno_2015_DSC0851 Den Signmakingu Brno_2015_DSC0870
Zdroj: TZ
Fotografie: František Martančík, Milan Binčík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo