Zlúčenie CEPI Cartonboard a Pro Carton.

Pro Carton, Európska asociácia priemyslu kartónu a vlnitej lepenky, a CEPI Cartonboard, Európska asociácia výrobcov kartónu so sídlom vo Švajčiarsku, sa spájajú. Oznámenie sa uskutočnilo na výročnom valnom zhromaždení v júni v Bruseli. Očakáva sa, že k formálnej fúzii dôjde v roku 2024 po dokončení všetkých právnych postupov.

Po dvanásťmesačnej konzultačnej fáze sa združenia CEPI Cartonboard a Pro Carton rozhodli zlúčiť do jedného združenia pod názvom Pro Carton.

Podľa asociácií je cieľom zlúčenia „vytvoriť efektívnejšie a efektívnejšie zastúpenie so silnejším hlasom v celom kartónovom a lepenkovom priemysle“. To zahŕňa niekoľko nových oblastí práce venovaných podpore synergií, posilneniu externého zastúpenia a podpore pridružených spoločností.

Michele Bianchi, generálny riaditeľ RDM Group, zostane prezidentom Pro Carton. Neil Fox z Metsä Board je vymenovaný za viceprezidenta. Horst Bittermann zostane na čele Pro Carton a v úlohe generálneho riaditeľa bude dohliadať na transformáciu a zlúčenie oboch asociácií. Winfried Mühling zostáva zodpovedný ako riaditeľ pre marketing a komunikáciu.

Zdroj: Pro Carton

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo